Zahlavi

Zita Skořepová

Zita Skořepová

Mgr. Zita SKOŘEPOVÁ, Ph.D.zitahonzlova2Mensi

Department of Ethnomusicology and Ethnochoreology

Head of the department

Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6 - Bubeneč

tel.: +420 220 303 925

e-mail: skorepova@eu.cas.cz

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0290-8720

Education

2012 – M.A., Charles University in Prague, Faculty of Humanities: General Anthropology

2015 – Ph.D., Charles University in Prague, Faculty of Humanities: Integral Study of Man – General Anthropology: doctoral thesis Viennese Czechs and their music in the 21st century from an ethnomusicological perspective

Study and Internships Abroad

2010–2011 – l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris

2013 – Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät – One-month research grant at the University of Vienna within the partnership.

Employment

2014–2016 Charles University in Prague, Faculty of Humanities  – faculty member, lecturing activities in the field of ethnomusicology and sociocultural anthropology

2016–2018 maternity leave

2018 – Institute of Ethnology CAS, Department of Ethnomusicology and Ethnochoreology – department member

from 2024 – head of the Department of Ethnomusicology nad Ethnochoreology, Institute of Ethnology CAS

Lectures and pedagogical activities

2014–2016 Faculty of Humanities, Charles University in Prague – lecturer of ethnomusicological courses: Ethnomusicology Fieldwork Seminar, Western Art Music, Introduction to Musical Analysis and Transcription in Ethnomusicology, Introduction to Music Theory, Music as Representation of Minorities, examination of Bachelor’s exam Humanities in an interdisciplinary perspective and Final bachelor’s exam, supervision and opposition of B.A. and M.A. thesis in ethnomusicology

Research Interests

fieldwork in music anthropology, urban ethnomusicology, music of minorities (Viennese Czechs) and migrant communities, folklore revival movement of the 2nd  half of the 20th century, music and dance  in relation to identity, communicative and cultural memory

Projects

2022–2024 – bilateral research project GA ČR – ARRS (Slovenia) 22-31474K Folklore revival in post-socialist countries: politics, memory, heritization and sustainability – project team member; project coordinators Daniela Stavělová (IE CAS) and Rebeka Kunej (ZRC SAZU)

2022 – Strategy AV 21 – Anatomy of European Society: Czechoslovakia as a Historical and European Phenomenon: Music and Dance as an Anthropological Mirror of Czech and Slovak Identity in the 21st Century at Home and in the Diaspora

from 2020 –Strategiy AV 21 – City as a Laboratory of Change: City as a Cultural Space: City Festivals: music and dance as a means of shaping the identity of place – project team member

2017–2019 research project GA ČR, GA17-26672S Weight and Weightlessness of the Folklore: the Folklore Movement of the Second Half of the 20th Century in Czech Lands – project team member; project coordinator Daniela Stavělová

Membership

International Council for Traditions of Music and Dance (ICTMD) – member of the Study Groups Music and Minorities a Music and Dance of the Slavic World  

International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) – member  

Lidé města/Urban people – editorial board member

Music Performance Activities and Popularisation

Lecture-concerts and other solo performances of Hebrew and Yiddish Songs (known as ZITA HONZLOVÁ) – https://www.zitahonzlova.com

ASEP – CAS Publications Repository

https://asep-analytika.lib.cas.cz/bibliografie/asep/uef-s/0363054/usS

Selected Bibliography

Monographs

2022. Hudební světy české Vídně: Menšina a identita v 21. století. Praha: KLP – Koniasch Latin Press.

Chapters in monographs

2021. Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20 století v českých zemích. Praha: Academia. (spoluautoři Stavělová, Daniela (ed.) – Černíčková, Kateřina – Gremlicová, Dorota – Kratochvíl, Matěj – Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie – Vaněk, Miroslav – Vejvoda, Zdeněk – Zdrálek, Vít)

2018. Theoretical Concepts in Ethnomusicology and Study of the Folklore Revival Movement: the Case of the Prague Ensemble Gaudeamus. In: Stavělová, Daniela – Buckland, Theresa (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950: Shifting Contexts and Perspectives. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 243–256. 

2014. Prague Soundscapes. Praha: Karolinum. (spoluautoři Jurková, Zuzana – Seidlová, Veronika – Jonssonová, Pavla – Balog, Peter)

2013. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum. (spoluautoři Jurková, Zuzana – Seidlová, Veronika – Jonssonová, Pavla – Balog, Peter)

2013. Marginalizace národní identity u současných vídeňských Čechů: Maturitní a reprezentační ples / Contemporary Viennese Czechs and the marginalization of their national identity: Representational and Graduation Ball. In: Jurková, Zuzana – Stellmacher, Martha – Skořepová, Zita – Kuhnová, Kristýna – Seidlová, Veronika: Tóny z okrajů: Hudba a marginalita / Sounds from the Margins. Praha: Kher: 30–42, 99–112.

Studies and articles

2023. “Zpěváček” Folk Singing Competition: Regional Identity and Heritage Performance in the Czech Republic. Traditiones. 2023, 52(2). DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2023520206

2022. Společenský zpěv jako aspekt životního stylu 20. století očima českého porodníka a zpěváka každodennosti Antonína Doležala. Národopisná revue 32 (4): 280–292.

2022. The Turnarounds: identita vídeňských Čechů třetí a čtvrté generace a rakouská hudební interkultura. Český lid, Etnologický časopis 109 (1): 9–33. 

2021. Exotismus, jazz a hudebně-divadelní myšlení E. F. Buriana ve dvacátých letech 20. století. Divadelní revue 32 (1): 7–33. 

2019. Cultural memory, underground and mainstream culture reminiscences in the Czech Republic. Ethnomusicology Forum 28 (3): 362-383. Publikováno online 1. května 2020, dostupné z https://doi.org/10.1080/17411912.2020.1755332

2018. Hudba a děti první republiky: nové koncepce hudební výchovy v Československu z etnomuzikologické perspektivy. Historia scholastica 4 (2): 18–30.

2018. Viennese Czechs dance the “Czech Beseda”: form and meaning of the dance in the 21st century. Český lid 105 (4): 377–396.

2016. Hudba jako antropologické zrcadlo menšiny na příkladu výzkumu hudebních aktivit současných vídeňských Čechů. Národopisná revue 2: 132–143.

2012. Acculturation Strategies in Musical Self-Presentations of Immigrants in the Czech Republic. Urban People/Lidé města 14, 2: 369–384.

2010. Ziriab – Arabic Music in the Czech Republic. Urban People/Lidé města 12, 2: 399–417.