Zahlavi

Eva Šipöczová

Eva Šipöczová

sipoczovaMgr. Eva Šipöczová, Ph.D.

tel.: +420 532 290 267

e-mail: sipoczova@eu.cas.cz

Education

Ph.D. – 2016 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology)doctoral thesis Political anecdote in Czech and Slovak republics under influence of social changes after 1945

Mgr. – 2011 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology and folklore study)

Employment

2019 – present – Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

2018 – 2021 – Moravian Library

2017 – Youth Council of Slovakia

Areas of Interest

contemporary folklore, narrative culture, new-lore, humour studies, social memory

Current Projects

Prosaic Folklore and The Post-Socialist Memory – Programme for research and mobility support of starting researchers, CAS MSM300582101; 2021

Former Projects

Disobedience. Protests in Czech Republic over Time – Strategy AV21, 2020

Teaching experience

Masaryk University Brno – Faculty of Arts, Institute of European Ethnology

SELECTED PUBLICATIONS

Book Chapters

2014. Školní kroniky. In: Doušek, Roman: Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Brno: Masarykova univerzita: 199–208. (spoluautorky Kuthanová, Veronika a Machová, Barbora)

Journal Articles

2014. Sociokultúrna sonda do života súčasných seniorov. Národopisný věstník 73, 1: s. 31–44.

2014. Reflexe vztahu venkovského učitele a lokálního společenství na pozadí událostí zaznamenaných ve školních kronikách na Moravě na přelomu 19. a 20. století. Národopisná revue 24, 2: s. 117–127. (spoluautorka Machová, Barbora)

2014. Od karikatúry po rage faces – príspevok k súčasnej vizuálnej komike. Národopisná revue 24, 1: s. 60–63.

2013. O zajkovi a medveďovi: k problematike tematického vymedzenia politickej anekdoty. Národopisná revue 23, 3: s. 197–205.

2013. Geographic information dream. Prace Etnograficzne 41, 4: s. 287–295. (spoluautorka Horáková, Anna)

2012. Online úskalia folkloristického výskumu. Antropowebzin, 3: s. 161–167.

2011. „Vláda padla!Vláda padla!Ktože novú postaví?“ Národopisná revue 21, 1: s. 60–61.

Membership

Czech Ethnological Society