17. 05. 2022
Více o nové knize a výzkumu Daniela Sosny.
06. 05. 2022
O nové knize věnované folklornímu hnutí hovořili s Pavlem Klusákem v pořadu ArtCafe Daniela Stavělová a Zdeněk Vejvoda.
03. 05. 2022
05/05/2022, 13:00-17:00
27. 04. 2022
Prezentace nové monografie v pátek 6. 5. 2022
26. 04. 2022
První ze série textů.
18. 04. 2022
Nová kniha, jejímž spolueditorem je Daniel Sosna.
07. 04. 2022
DEA Guest Speaker Series by Professor Mark Goodale (University of Lausanne), 20.4.2022, 16:00 CET, at the Institute of Ethnology.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen pěti badatelskými odděleními a oddělením vědeckých informací. Obdobnou strukturu zachovává též detašované brněnské pracoviště EÚ.

Pracoviště Praha

Na Florenci 3
110 00 Praha 1
tel. +420 222 828 111; +420 222 828 503

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., ředitel

Detašované pracoviště Brno

Veveří 97
602 00 Brno
tel. +420 532 290 265

Mgr. Jana Nosková, Ph.D., vedoucí

IČO 68378076   •   DIČ CZ68378076   •   ID datové schránky: vzknyku   •   Podatelna