12. 10. 2019
Nakladatelství Bärenreiter vydává knihu dvou pracovníků Etnologického ústavu.
10. 10. 2019
Když došlo před třiceti lety v politickém systému východní Evropy k zásadním změnám, dostalo se mnohé do pohybu: hranice, představy o struktuře a řádu, především ale lidé.
07. 10. 2019
Filip Herza reprezentuje EU AVČR na WeberWorldCafé k tématu "Legacies of Colonialism in East Central Europe: Race, Scholarship, and Politics".
30. 09. 2019
Filip Herza: „Dnešní věda vyžaduje širokého rozhledu světového”: Podkarpatská Rus, kolonialismus a transnacionální dějiny vědění v meziválečném Československu Seminář Etnologického ústavu pondělí 14. 10., 14. ...
16. 09. 2019
Conference Programme 24-25 September, 2019, Řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství (1th Floor), Velkopřevorské nám. 4, Praha 1 – Malá Strana
10. 09. 2019
How to think, study, and interpret DIY-like discourses and practices in the Russian/post-Soviet context Zinaida Vasilyeva (MCTS, Technical University of Munich) 16. 9. 2019 od 15.00 Zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR, Na Florenci 3, 5. ...
10. 09. 2019
Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí spolu s odbornými partnery Akademií věd České republiky, zastoupené Etnologickým ústavem AV ČR Praha a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zvou ke kulatému stolu na téma 7. října 2019, od 10. ...
04. 09. 2019
10—11 September 2019, Na Florenci 3 (Lower Hall), Prague 1, Czech Republic Workshop organised by Luděk Brož, Giovanna Capponi, Paul Keil, Jiří Krejčík & Virginie Vaté Kindly supported by Strategy 21 – Global Conflicts and Local Interactions & ...

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen třemi badatelskými odděleními (historická etnologie, etnická studia, etnomuzikologie) a oddělením vědeckých informací. Obdobnou strukturu zachovává též brněnské pracoviště EÚ.

Pracoviště Praha

Na Florenci 3
110 00 Praha 1
tel. +420 222 828 111; +420 222 828 503

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., ředitel

Pracoviště Brno

Veveří 97
602 00 Brno
tel. +420 532 290 265

PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., vedoucí

IČO 68378076   •   DIČ CZ68378076   •   ID datové schránky: vzknyku   •   Podatelna