23. 09. 2022
Position available at Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences
19. 09. 2022
David Rothenberg on music and nature. October 4 and 5 2022.
19. 09. 2022
Etnomuzikologický a etnochoreologický seminář se koná 23. 11. 2022. Uzávěrka návrhů 30. září.
19. 09. 2022
Michal Pavlásek z Oddělení paměťových studií EÚ ve spolupráci s Českým rozhlasem přináší autorský dokument
08. 09. 2022
Expertní stanovisko AV ČR
01. 09. 2022
Seminář je zaměřen na sdílení dobré praxe.
22. 08. 2022
Seminář Etnologického ústavu o tzv. fenoménu cizosti na příkladu obrazu žida v lidové písni. 5. 9. ve 14:00
22. 08. 2022
Otevřeno pro návrhy panelů

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen pěti badatelskými odděleními a oddělením vědeckých informací. Obdobnou strukturu zachovává též detašované brněnské pracoviště EÚ.

Pracoviště Praha

Na Florenci 3
110 00 Praha 1
tel. +420 222 828 111; +420 222 828 503

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., ředitel

Detašované pracoviště Brno

Veveří 97
602 00 Brno
tel. +420 532 290 265

Mgr. Jana Nosková, Ph.D., vedoucí

IČO 68378076   •   DIČ CZ68378076   •   ID datové schránky: vzknyku   •   Podatelna