28. 11. 2023
203rd Gellner seminar with Patrick O'Hare Monday 4 December
20. 11. 2023
Tina Magazzini na semináři Etnologického ústavu AV ČR 4. 12. 2023
20. 11. 2023
Právě byla zveřejněna testovací verze online encyklopedie Atlas of Today’s World, která se pokouší studentům, novinářům, pracovníkům veřejné správy ale i obecně širší veřejnosti zpřístupnit informačně kvalitní obsah týkající se palčivých ...
10. 11. 2023
The 1st conference of the Association of Critical Heritage Studies Central and Eastern Europe Chapter. 29.–30. 11. Ljubljana, Slovenia.
10. 11. 2023
Petr Jehlička z oddělení Ekologické antropologie Etnologického ústavu obdržel Akademickou prémii – Praemium Academiae.
06. 11. 2023
Aneb kdo se bojí etnomuzikologie/etnochoreologie? Prezentace v rámci Týdne AV ČR. 8. 11. ve 14:00
06. 11. 2023
Vyšlo tematické číslo časopisu Narrative Inquiry
06. 11. 2023
Podcast s Petrem Jehličkou a Janem Vávrou

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen pěti badatelskými odděleními a oddělením vědeckých informací. Obdobnou strukturu zachovává též detašované brněnské pracoviště EÚ.

Pracoviště Praha

Na Florenci 3
110 00 Praha 1
tel. +420 222 828 111; +420 222 828 503

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., ředitel

Detašované pracoviště Brno

Veveří 97
602 00 Brno
tel. +420 532 290 265

Mgr. Jana Nosková, Ph.D., vedoucí

IČO 68378076   •   DIČ CZ68378076   •   ID datové schránky: vzknyku   •   Podatelna