14. 02. 2020
Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana – Pavlásek, Michal (2019): „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo. ISBN 978-80-257-3036-2.
14. 02. 2020
Deadline pro zasílání příspěvků je 15. duben 2020
10. 02. 2020
Uzávěrka 13. 3. 2020 ve 12:00
04. 02. 2020
The International Society of Ethnology & Folklore (SIEF) Working Group “Space-lore and Place-lore” announces a Call for Proposals for the conference: November 5-6, 2020, Södertörn University, Stockholm
30. 01. 2020
6. 2. 2020, 18.00 h Národopisné muzeum Národního muzea, Kinského zahrada 98, Praha 5
29. 01. 2020
pátek 7. února 2020 zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, 5. patro
27. 01. 2020
sobota 21. 3. 2020, 9:45 - 17:30 Etnologický ústav Akademie věd České republiky, budova C, 3. patro, Horní sál (Na Florenci 3, 110 00, Praha 1)
27. 01. 2020
pondělí 3. 2. 2020, 14:00 zasedací místnost Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, 5. patro

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen pěti badatelskými odděleními a oddělením vědeckých informací. Obdobnou strukturu zachovává též detašované brněnské pracoviště EÚ.

Pracoviště Praha

Na Florenci 3
110 00 Praha 1
tel. +420 222 828 111; +420 222 828 503

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., ředitel

Detašované pracoviště Brno

Veveří 97
602 00 Brno
tel. +420 532 290 265

Mgr. Jana Nosková, Ph.D., vedoucí

IČO 68378076   •   DIČ CZ68378076   •   ID datové schránky: vzknyku   •   Podatelna