Zahlavi

Jaroslav Otčenášek

Jaroslav Otčenášek

Jaroslav Otčenášek

PhDr. Jaroslav OTČENÁŠEK, Ph.D.

Department of Critical Heritage Studies

tel.: +420 234 612 611

e-mail: otcenasek@eu.cas.cz

 

Education

2006   PhDr. and Ph.D. in ethnology, Charles University Prague, Faculty of Arts

1999   Mgr. in ethnology and Croatian language and literature, Charles University Prague, Faculty of Arts 

Research interests

traditional oral narrative – folk tales, anecdotes, legends; contemporary popular culture related to the folklore; history of the Czech folklore studies; ethnic processes in Europe; Balkan studies – folklore, ethnic changes, literary history; ethnocartography

Recent publications

2019    České lidové pohádky II. Kouzelné pohádky 1. Praha: Vyšehrad 2019.

2019    České lidové pohádky I. Zvířecí pohádky a bajky, Praha: Vyšehrad, 2019.

2019    České lidové pohádky s legendárními motivy, Dějiny a současnost 41 (2): 21–23.

2018    Aplikovaná folkloristika. Jak rozumět mainstreamovým filmům? Studia ethnologica pragensia 9 (2): 91–102.

2018    Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII. Reflexe vybraných aspektů lidové zbožnosti ve slovesném folkloru, Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2016    Skejuš - Skejušané - Skejušan. Rusíni v Chomutově, původ, historie a současnost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016. (with Irina Malinová and Věra Lendělová)

Funding

2020    Interrupted Memory – Vanished and Vanishing Form of the Czech Countryside (Strategy AV 21)

2017 – 2019    Ethnographical Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia: Spiritual and Material Aspects of Religious Peregrination and Narrative Imagination, (Czech Science Foundation, GA17-05373S).

Membership

ICS – International Committee of Slavists

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9780-4368

RESEARCH GATE: https://www.researchgate.net/profile/Jaroslav-Otcenasek

ASEP profil