Zahlavi

Jaroslav Otčenášek

Jaroslav Otčenášek

Jaroslav OtčenášekOtčenášek, Jaroslav, PhDr., Ph.D

 

 

Qualifications

1992–1999 graduate study of Ethnology and Croatian philology at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague (dissertation "Greek and Macedonian Minorities by Us")

1999–2006 post-graduate study of Ethnology at the Faculty of Arts of Charles University in Prague (doctoral dissertation "Germans in Bohemia after 1945. Example of West Podještědí")

2006 – degrees Ph.D and PhDr.

 

 

 Academic positions 

2003–today Department of Critical Heritage Studies, Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, researcher

1996–2003 Centre of Scientific Informations of the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, specialist

 

Teaching experience

1999–2007 teached at the Institut of Slavonic and Easteuropean studies at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague (external)

2007–today teached at the Department of South Slavonic and Balkan Studies at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague (internal)

2005–2008 teached at the Department of Bohemian Studies at the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem (external)

  

Membership in other academic structures:

2006–2010 member of Academy Assembly of the Academy of Sciences of the Czech Republic

2007–today secretary of Supervisory board of the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic

 

Selected bibliography

 

Books, book chapters

Otčenášek J. – Gergelová B. – Novotný J.: Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Kritická verze CDROM. Praha, EÚ AV ČR 2001.
Otčenášek J.: Němci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního Podještědí. Praha, Scriptorium a EÚ AV ČR 2006, 208 s. ISBN 80-85010-92-5 (EÚ AV ČR) a 80-86197-82-4 (Scriptorium).
Gergelová, B. – Otčenášek, J.: Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vědecká kritická edice CD ROM, Praha, Etnologický ústav AV ČR 2011.
Otčenášek J.: hesla Lidová slovesnost (s. 59), Mytologie (s. 70–71), Orální historie (s. 78–79), Sémantika a sémiologie v etnologii (s. 88–89), in: Malý etnologický slovník. Národní ústav lidové kultury, Strážnice 2011. ISBN 978-80-87261-70-5.
Otčenášek J.: Jiří Horák a akademická sféra, In: Hlôšková, Hana – Pospíšil, Ivo – Zelenková, Anna (eds.): Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I, Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Filozofická fakulty Masarykovy univerzity, Bratislava–Brno 2012, s. 143–154. ISBN 978-80-263-0317-6.
J. Otčenášek: Antropologie narativity. Problematika české pohádky. Praha, EÚ AV ČR 2012, 329 s. ISBN 978-90-87112-67-0.
Klímová, D. – Otčenášek, J.: Česká pohádka v 19. století. Praha, EÚ AV ČR 2012, 150 s. ISBN 978-80-87112-50-2.
Otčenášek, J. – Baeva, V. a kol.: Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko. Praha–Sofie, EÚ AV ČR–IEFEM BAN 2013, 360 s. ISBN 978-80-87112-79-3.
Otčenášek, J.: Traditional diet and its transformation from the 18th century till the present. In: Traditional food in the Central Europe. History and change, EÚ AV ČR, Praha 2013: 8–15.

 

Articles in journals and anthologies

Otčenášek J.: Anekdoty parodující cizí jazyky. Český lid 84, 1997: 235–238.

Otčenášek J.: Řecká národnostní menšina v ČR dnes. Český lid 85, 1998: 147–159.

Otčenášek J.: Národnostní vývoj okresu Česká Lípa v letech 1921–30. Český lid 87, 2000: 351–355.

Otčenášek J.: Úspěšné a neúspěšné integrace cizinců. In: Uherek Zdeněk (ed.): Integrace cizinců na území České republiky, Praha 2003: 257–348.

Otčenášek J.: Nucené vystěhování českých Němců z Českolipska (1945–51). In: Otčenášek Jaroslav (ed.): Plamen neuhasíš, EÚ AV ČR, Praha 2004: 75–83.

Otčenášek J.: Čeští Němci po roce 1945: proměny žitého prostoru a princip etnické rezignace. Český lid 92, 2005: 409–422. Odborný článek.

Otčenášek J.: Současný stav bulharské minority v ČR, In: Čolakova Žoržeta (ed.): Češko-bălgarski kolokvium, Praga 23.–24. 5. 2005. Plovdivski universitet Pajsij Chilendarski, Plovdiv 2005: 239–243.

Otčenášek J.:  Nástin vývoje studia lidové slovesnosti na pražském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR po roce 1953, In: Pospíšilová Jana - Nosková Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. EÚ AV ČR, Brno 2006: 150–156.

Otčenášek J.: Sběratelské období Václava Tilleho, In: Kaleta Petr a Tyllner Lunomír (eds.): Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. K 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby. EÚ AV ČR, Praha 2007: 104-107.

Otčenášek J.: The Relation: The Contamporary Folk Humor on the Internet in the Czech republic, In: The First Conference on Advances and System Research. The Firsth Special Fokus Symposium on ICSKS: Information and Communication Sciences in the Knowledge Society, 25.–27. 10. 2007. Zadar 2007: 95–98.

Otčenášek J.: Česká lidová slovesnost a internet: Humor v e-mailech. Český lid 94, 2007: 363–375.

Otčenášek J.: Pohádka v očích vypravěče versus pohádka pohledem folkloristy folkloristy, In: Etnologie – současnost a terminologické otázky. NÚLK, Strážnice 2008: 73–76 .

Otčenášek J.: Bulharsko v očích české etnografie/etnologie, In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození, Praha 6.–7. 10. Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. Praha 2008: 128–132.

Otčenášek J.: Problematika historické paměti lidí, In: Sborník – Bor 1945. Historické pohledy a diskusní příspěvky ze semináře konaného 10. 10. 2009. MěÚ Nový Bor 2009: 7–8.

Otčenášek J.: Zkamenělá žába aneb kámen a kamení ve folkloru. Kámen 15, 2009: 63–67.

Otčenášek J.: Transformace současných analýz slovesného folkloru - pohádka versus fantasy. In: Glasnik Etnografskog instituta SANU 58, 2010: 105–109.

Otčenášek J.: Pausaniova „Cesta po Řecku“ jako folkloristický pramen, In: Český lid 98, 2011: 53–72.

Otčenášek J.: Lidová tradice nebo tradice lidí?, In: Slovenský národopis 59, 2011: 70–75.

Otčenášek J.: On a Knife´s Edge. Czech Ethnology and Czech/Sudeten Germans in the Years 1953 to 1989. In: Brunnbauer, Ulf, Kraft, Claudia, Schulze Wessel, Martin (eds.): Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe. Scientific Self-Descrioption in State Socialist Countries (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Band 31). Nakl. Oldenbourg Verlag, München 2011: 235–242.

Otčenášek J.: Pohádky K. J. Erbena. Problematika jejich zpracování. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2011, supplementum 14, sv. 2, s. 152–159.

Otčenášek J.: Pohádky a pověsti Boženy Němcové - adaptace lidových podání, In: Český lid 99, 2012: 299–306.

Otčenášek J.: Folklorní zájmy Josefa Štefana Kubína a východní Čechy, Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka. Z Českého ráje a Podkrkonoší 2012. supplementum 15, s. 182–186.

Otčenášek J.:Baj Gaňo – literární postava v druhém, folklorním životě, In: Plav č. 1, 10, 2014: 6–8.

 

Short articles

Otčenášek J.: 125 let České besedy Záhřeb a etnická sebereflexe mladých členů. Český lid 88, 2001: 289–291.

Otčenášek J.: Praha slovanská. Navýchod č. 3, r. 6, 2006: 28–30.

Otčenášek J.: Už víte, komu fandit? Aneb cizinci v České republice. Rozrazil č. 5, r. 4, 2008: 51–52.

Otčenášek J.: Etnologicko-sociologická konference v Bad Wiessee. Národopisná revue 19, 2009: 59–60.

Otčenášek J. – Gergelová B.: Lidová řemesla a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – vědecká kritická edice CD-ROM. Český lid 96, 2009: 320–322.

Otčenášek J.: Na cestách po východním Bělorusku. Navýchod č. 1, r. 9, 2009: 14–16.

Otčenášek J.: Konference „Terenska istraživanja (Izazovi–Rezultati–Primena)“ v Sirogojnu. Uspořádal Etnografski institut SANU Beograd (31. 8.–2. 9. 2009). Český lid 97, 2010: 75–76.

Otčenášek J.: Glavne biblijske teme u češkom romanu nakon 1989. Na primjeru Miloš Urban: Sedam crkava. Gotički roman iz Praga; In: Republika č. 7–8, 67, 2011: 76–80.

Otčenášek J.: Rumjana Georgieva: Bulhaři v Čechách. Kulturní charakteristiky, imigrační proces a společenská integrace v současné době. FHS UK, Praha 2011, 177 s., In: Český lid 100, 2013: 500–501.

 

Translations

Otčenášek J.: Příběhy z Dalmácie. Praha, Portál 2003, 138 s. ISBN 80-7178-783-3

Otčenášek J. – Kindlerová A. (Eds.): Ateš Periša, ohnivý muž. Legendy, pohádky a humorky z Bosny a Hercegoviny. Praha, Argo 2006, 217 s. ISBN 80-7203-774-9

Otčenášek, J. (Ed.): Jak muži přišli ke svému údu aneb Bulharský erotikon. Legendy, pohádky a humorky z Bulharska a Makedonie. Praha, dybbuk 2011, 232 s. ISBN 978-80-7438-036-5.