Zahlavi

Karel Altman

Karel Altman

Karel AltmanPhDr. Karel ALTMAN, CSc.

tel.: (+420) 532 290 271

e-mail: karel.altman@iach.cz

Education

CSc. – 1996 – Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic/ doctoral thesis Ways of Association of Inhabitants of Brno

PhDr. – 1986 – Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (history)

Mgr. – 1984 – Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (history and Czech language)

Employment

1984 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Teaching Experience

Institute of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University Brno

Areas of Interest

urban ethnology, history of ethnology, communication and socialization, everyday life

Current Project

Between State Plan and Research Freedom. Ethnography and Folklore Studies in Czechia in the Context of Development of Culture and Society in 1945–1989 (GA ČR 15-03754S) – member of the project team

PUBLICATIONS

Books and Editorship

2015. Praha u piva. Praha: Vyšehrad. 2015. Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk. (spolueditorka Pospíšilová, Jana)

2014. Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad. (spolueditor Durec, Ivo)

2014. Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2013. Úvod do studia dějin národopisu na Moravě. Brno: Masarykova univerzita.

2012. Brno. Zájezdní hostince a hotely / Brünn. Gasthäuser und Hotels. Brno: Nakladatelství Josef Filip 1938. (spoluautor Filip, V.)

2008. Zmizelý svět brněnských kaváren / Verschwundene Welt der brünner Cafés. Brno: Nakladatelství Josef Filip 1938. (spoluautoři Filip, V. – Kudělková, L.)

2005. Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (do roku 1918). Výběrová bibliografie. Brno: Etnologický ústav AV ČR.

2003. Zlatá doba štamgastů pražských hospod. Brno: Host.

1996. Leute in der Großstadt. Brno: Etnologický ústav AV ČR. (spolueditorka Pospíšilová, Jana)

1995. Besední dům v Brně. Brno: Nadace kulturní historie.

1993. Sirovátka, O. a kol.: Město pod Špilberkem. Brno: Doplněk. (spolueditorky Navrátilová, Alexandra – Pospíšilová, Jana)

1993. Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale taky o hospodách, pivnicích a putykách v moravské metropoli. Brno: Doplněk.

Book Chapters

2016. Antonín Václavík a jeho škola. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kolektiv: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 93–105.

2015. Boj o české dítě v Brně. Ke specifikům interetnických vztahů v moravské metropoli na přelomu 19. a 20. století. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk: 77–97.

2015. Počátky českého školství a prázdninová výměna dětí. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk: 65–75. (spoluautorka Pospíšilová, Jana)

2014. Městečko Rajhrad v letech 1848–1918. Spolkový a společenský život. In: Altman, Karel – Durec, Ivo (eds.): Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad: 197–230.

2014. Městečko Rajhrad v letech 1918–1945. Spolkový a společenský život. In: Altman, Karel – Durec, Ivo (eds.): Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad: 275–312.

2014. Rajhrad v letech 1989–2014. In: Altman, Karel – Durec, Ivo (eds.): Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad: 357–380. (spoluautor Durec, Ivo)

2013. Zíbrtova četba o pivě vážná i čtveračivá. In:Zíbrt, Čeněk: Z dějin piva. Praha: Vyšehrad: s. 271–279.

2010. Spolky a sdružení v Kralicích nad Oslavou. In: Mitáček, Jiří a kol.: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou: 379–420.

2010. Kralice – výspa turismu a trampingu.In: Mitáček, Jiří a kol.: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou: 433–450.

2009. Líšeňky očima bratří Mrštíků. In: Krafl, Pavel a kolektiv: Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin. Brno-Líšeň: Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň: 191–203. (Druhé, doplněné vydání Brno-Líšeň 2011, s. 191–203.

2008. Hostince. In: Ondráčková, Milada – Stalmach, Ladislav: Vír v údolí Svratky. Vír: Obec Vír: 176.

2008. Spolkový život ve Víru. In: Ondráčková, Milada – Stalmach, Ladislav: Vír v údolí Svratky. Vír: Obec Vír: 187–188.

2006. Sranda bela nad celé Komín aneb o hostincích a hospodách. In: Jan, Libor a kol.: Komín v historii 1240–2006. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín: 421–426.

1998. Moutnice 1848–1918. In: Moutnice. 700 let od první zmínky. Moutnice: Obecní úřad v Moutnicích: 39–61.

1999. „Udobřeme se!“ aneb o místních hostincích a zábavách. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Sulkovec-Polom: Obecní úřad: 57–71.

1999. Sbory dobrovolných hasičů a jiné spolky. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Sulkovec-Polom: Obecní úřad: 51–55.

1999. O lidech a kraji. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Sulkovec-Polom: Obecní úřad: 9–13. (spoluautorka Pospíšilová, Jana)

Journal Articles

2017. Univerzitní archivy jako zdroje poznání dějin etnologie (Na příkladu Archivu Masarykovy univerzity v Brně).Národopisný věstník 34 [76]: 77–103.

2016. Antonín Václavík – kolaborant? (K rozvoji českého národopisu v době tzv. protektorátu a jeho poválečným důsledkům). Národopisný věstník 33 [75]: 120–132.

2016. „Politika 4. cenové skupiny“. K problematice současných politických klišé a stereotypů. Studia etnologiczne i antropologiczne. Tom 16: 70–84.

2016. Příspěvek k dějinám české montánní etnografie jako národopisné subdisciplíny. Folia ethnographica 50: 5–22.

2014. Regiony subkultury trampingowców w Czieskiej Republice. In: Brzeziňska, Anna Weronika – Schmidt, Jacek (eds.): Regiony i regionalizmy w Europie. Wrocław: Polskie towaryszstwo ludoznawsze, Uniwersytet wrocławskij: 217–226.

2013. Odraz česko-polských vztahů v české karikatuře. In: Rusek, Halina – Drożdż, Anna (eds.): Polski i czeski humor zaangażowany – dowcip, anekdota i karikatura politiczna. Cieszyn – Katowice – Brno: Uniwersytet Śląski w Katowiciach: 83–93. (spoluautorka Křížová, Alena)

2013. Současné etnologické bádání o trampské subkultuře. Národopisný věstník 30 [72]: 20–25.

2010. Ethnic Stereotypes in Nineteenth-Century Czech Caricature. In: Demski, Dagnosław – Baraniecka-Olszewska, Kamila (eds.): Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe. Warsaw: Instytut Archeologii i Etnologii PAN: 234–249.

2008. Die Reaktionen auf das „Kronprinzenwerk“ in der tschechischen Gesellschaft und in der mährischen Volkskunde. In: Fikfak, Jurij – Johler, Reinhard (eds.): Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie: 95–103.

2008. Zwyczaje i obyczaje piwoszy czeskich. Problematyka sposobu integrowania się w lokalach gastronomicznych na ziemiach czeskich od XIX wieku do współczesności. In: Sztuka źycia, zasady dobrego zachowania, etykieta o zmienności obyczaju w kulturze. Opole: Uniwersytet Opolski: 179–185.

2005. Česká etnografie a folkloristika na Moravě: od průkopníků k národopisnému hnutí (1800–1918). In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 183–206.

2003. Zíbrtův „Český lid“ a moravští národopisci. Český lid 90: 173–183.

2001. Opomíjené dílo s národopisnou tematikou Moravy a Slezska. (K etnologickým kapitolám moravsko-slezského svazku díla Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild). Český lid 88: 369–376.

2000. Pouliční nápisy v procesu přeměn multilingvního města. In: Uherek, Zdeněk (ed.): Slova města. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Etnologický ústav AV ČR: 171–184.

2000. Trampové a moc. (K problematice postavení trampského hnutí ve společnosti od počátku 20. let do současnosti). Český lid 87: 223–238.

1999. Národnostní diferenciace brněnské společnosti v procesu industrializace. In: Salner, Peter – Beňušková, Zuzana (eds.): Diferenciácia mestského společenstva v každodennom živote. Bratislava: Slovenská akadémia vied: 18–27.

1998. Inn as a Place of Meeting and Communication of Czech Inhabitants of Brno. In: Ecology and Folklore III. Češi v cizině 11. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic: 7–11.

1996. Zur Rolle informeller Vereinigungen im Leben der tschechischen Gesellschaft in Brünn an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheit und kleiner Sozialgruppen. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR: 83–89.

1995. Veränderungen in Formen des Zusammenkommens der Brünner Bewohner im Laufe der industrialen und nationalen Entwicklung. In: Salner, Peter – Beňušková, Zuzana (eds.): Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava: Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury; Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR; Ústav lidové kultury a Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut: 45–50.

1994. Podíl působení hostinců na rozvoj české národní společnosti v Brně od poloviny 19. století. Český lid 81: 295–304.

1988. Podíl Českého čtenářského spolku na utváření společenského života v Brně od 60. let 19. století. Český lid 75: 179–183.

Memberships

Czech Ethnological Society.

Člen panelu P410 Grantové agentury České republiky.

Člen oborové komise pro obhajoby doktorských prací v Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně.

Člen redakční rady Národopisného věstníku.