Zahlavi

Klára Císaríková

Klára Císaríková

Klára CísaríkováMgr. Klára CÍSARÍKOVÁ

(née Kašparová)

tel.: (+420) 532 290 267
e-mail: klara.cisarikova@seznam.cz

Education

Mgr. – 2007 – Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (ethnology, Czech language and literature) / magister thesis Character of Zdeněk Kašpar in the context of folklore movement on Wallachia after the year 1945

Employment

2005 – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Areas of Interest

musical folkloristics, folklorism, folk song editions, ethnocultural traditions

Current Project

Folksongs and Folkdances of Czech Lands – Digital System for Presentation and Preservation (NAKI DG18P02OVV053, 2018–2022) – member of the project team

PUBLICATIONS

Books and Editorship

2011. Písně ze Svatobořic-Mistřína. Brno – Svatobořice-Mistřín: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno ve spolupráci s Mužským sborem Svatobořice-Mistřín. (spolueditor Marada, R.)

2008. Milada Bimková: Lidové tance z kyjovského Dolňácka. Město Kyjov – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2008. Lidová hudba. Výběrová bibliografie. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU. (spolueditor Holý, Dušan)

2006. Zahraj ně, hudečku. Valašské tance z rukopisných sběrů Zdeňka Kašpara. Vsetín: Občanské sdružení Jasénka.

Book Chapters

2011. Lidová hudba a tanec na Rusavě. In: Fišer, Zdeněk (ed.): Rusava a Daniel Sloboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno: 113–126.

2005. Doplněk k personální bibliografii Zdenky Jelínkové. In: Uhlíková, Lucie (ed.): Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie. Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR: 46–57. (spoluautorka Uhlíková, Lucie)

Journal Articles

2019. Legacy of Zdeněk Kašpar in musical and dance folklorism in Wallachia. In: Ambrózová, Jana – Garaj, Bernard (eds.): Traditional Music and Dance in Contemporary Culture(s). Nitra: Constantine the Philosopher University: 178–191.

2017. Ethnomusicological Crossroads at the Outset of the 21st Century: Hindsight and Prospects of an Ethnological Sub-Discipline on the Example of Two Workplaces in Brno. In: Válka, Miroslav – Botiková, Marta (eds.): Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno: Masaryk University, Faculty of Art, Department of European Ethnology: 65–73.

2008. Poklad nejpřednější. Rukopisné pojednání z roku 1695 jako odraz dobové náboženské literatury i lokálního kultu Panny Marie v městě Příboře. Vlastivědný věstník moravský 60, 2: 191–203. (spoluautor Maňas, V.)

2008. Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu. Vlastivědný věstník moravský 60, 3: 255–268. (spoluautor Maňas, V.)

2008. Kdo je folklorista. Diskusní příspěvek. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds.): Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 101–104.

2006. Prlov – obec moravského Valašska v pohledu dnešního etnografického výzkumu II. Valašsko, vlastivědná revue 17, 2: 7–9.

2006. Prlov – obec moravského Valašska v pohledu dnešního etnografického výzkumu I. Valašsko, vlastivědná revue 16, 1: 18–20.

Memberships

Czech Ethnological Society