Zahlavi

Luboš Kafka

Luboš Kafka

PhDr. Luboš KAFKA 

Department of Critical Heritage Studies

tel.: +420 222 828 603

e-mail: kafka@eu.cas.cz

 

Education

1987   PhDr. in ethnology, Charles University Prague, Faculty of Arts 

1987   Mgr. in ethnology, Charles University Prague, Faculty of Arts 

Research interests

folk art; reverse paintings on glass; pilgrim art; folk furniture; nativity scenes; annual customs  

Recent publications

2020    Etnografické zpracování hmotných aspektů zbožné peregrinace. In: Holubová, MarkétaKafka, Luboš – Hrdina, Jan – Omelka, Martin – Řebounová, Otakara: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 82-115.

2019    Unigue, Rare, Mass-Produced: Reverse Painting on Glass Painting Collection in the Ethnopraphic Department of the National Museum. In: Woitsch, JiříHolubová, MarkétaKafka, LubošOtčenášek, JaroslavPetráňová, LydiaBahenský, František:
Prague historical ethnology in the beginning of the third millennium. Prague: Nová tiskárna Pelhřimov: 55-72.

2018    Vincenz Janke (1769–1838), malíř na pomezí „vysokého“ umění a zlidovělé produkce.
Český lid 105: 219-240.

2017    Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál: Muzeum v Bruntále. (with Květa Málková)

2017    Nordböhmische Hinterglasmalerei. Beitrag zur Typologie der Hinterglasmalerei von Vinzenz Janke. In: Kafka, Luboš – Krámská, Bohunka – Steiner, Wolgang, Trepesch, Christof: Vincenz Janke eds.): 1769–1838: podmalby na skle / Hinterglasbilder. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci: 33–51.

2017    Kubečková, Ivana – Kafka, Luboš: Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Roztoky: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

2016    Lidové podmalby na skle ze sbírek Regionálního Muzea v Náchodě. Praha: Lika klub.

2015    Na dřevě malované. Náboženská výzdoba lidového nábytku. Praha: Lika klub. (with Helena Mevaldová)

Funding

2017-2019    Ethnographical Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia IX. Spiritual and Material Aspects of Religious Peregrination (Czech Science Foundation, GA17-05373S)

Membership

West Bohemian Museum in Plzeň (member of scientific council)

National Museum Prague (advisory board member)

Czech Ethnological Society

 

ASEP profil