Zahlavi

Markéta Holubová

Markéta Holubová

Markéta Holubová

PhDr. Markéta HOLUBOVÁ, Ph.D.

Department of Critical Heritage Studies

tel.: +420 222 828 603

e-mail: holubova@eu.cas.cz

 

Education

2001   PhDr. in ethnology, Charles University Prague, Faculty of Arts 

1999   Ph.D. in ethnology, Charles University Prague, Faculty of Arts 

1994   Mgr. in ethnology, Charles University Prague, Faculty of Arts 

 

Research interests

ethnology; ethnocartography; printed popular culture; folk piety; pilgrimage; Jesuit order; prosopography 

Recent publications

2020    Poutě a procesí v českých zemích ve světle úředních soupisů ze sklonku 18. století. In: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 52–81. (with Luboš Kafka, Jan Hrdina, Martin Omelka, Otakara Řebounová).

2020    Duchovní krajina českého baroka. In: Eva Chodějovská et al.: Krajina v rukou barokního člověka. Lidé a krajina 16.-18. století na  východě Čech. Josefov: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově: 176–189.

2019    Manifestations of Marian Devotion in the Czech Republic – the Past and Present. In: Tatiana Zachar Podolinská (ed.): Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe. Bratislava: Vega: 76–95.

2019    Der Heilige Berg bei Příbram (Freiberg) in Böhmen. Spiegel des religiösen Glaubens in der sakralisierten Landschaft des 17. und 18. Jahrhunderts. In: W. Telesko, T. Aigner (Hrsg.): Sakralisierung der Landschaft. Inbesitznahme. Gestaltung und Verwendung im Zeichen der Gegenreformation in Miteleuropa. St. Pölten: Diözesanarchiv St. Pölten: 146–160.

2019    Career Paths of Members of the Jesuit Order in Residence at Svatá Hora near Příbram in the Years 1647–1773. In: Prague Historical Ethnology in the Beginning of the Third Millenium. Prague: Nová tiskárna Pelhřimov: 33–53.

2019    Strategie šíření kultu sv. Františka Xaverského v prostoru regionu vymezeného působením jezuitské rezidence v Telči. Český lid, 106: 343–362.

2018    Mariazell v tištěných médiích 18. a 19. století. Historia litterarum, 78: 196–206.

2017    Katalog kramářských tisků III. Německé kramářské tisky, jednolisty a kuplety. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.2017      Internetová databáze kramářských tisků Etnologického ústavu  Akademie věd České  republiky, v. v. i. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 5: 147–158.

2015    Panna Marie Svatohorská. Příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2006    Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. VI. Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Funding

2018 – 2022    Broadside Ballads in Historical Collections in Brno (NAKI II., č. DG18P02OVV021).

2017 – 2020    Ethnographical Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia: Spiritual and material aspects of religious eregrination and narrative imagination (Czech Science Foundation, GA17-05373S.

2021    Electronic edition of the annual reports of the Jesuit residence a place of pilgrimages in Bohosudov (Strategy AV21, CAS funding)

2020    Preparation of an electronic edition of the annual reports of the Jesuit residence - a place of pilgrimage in Bohosudov (Strategy AV21, CAS funding)

2017    Processing of a collection of German chapsbooks, broadsheets and couplets in the form of an electronic database and its online accesibility via the internet (Strategy AV21, CAS funding)

2015    Creation of databases of old prints and broadside ballads in the Institute of Ethnology (Strategy AV21, CAS funding, with Barbora Gergelová, Ludmila Kopalová)

Membership

Národopisný věstník (member of editorial board

Sociète Internationale ď Études du Dix–Huitème Siècle

Czech Ethnological Society

 

ASEP profil