Zahlavi

Marta Toncrová

Marta Toncrová

Marta ToncrováPhDr. Marta TONCROVÁ

tel.: (+420) 532 290 273
e-mail: toncrova@eu.cas.cz

Education

PhDr. – 1980 – Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (musicology) / doctoral thesis Folk Song in the Jablunkov District and Their Interpreters

1963–1968 – Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (musicology, Czech language)

Employment

1968 – present – Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

Areas of Interest

contemporary singing, monographic studying of singers, interethnic relations in folklore, contemporary ethnocultural tradition, folk song editions

Current Projects

Folksongs and Folkdances of Czech Lands – Digital System for Presentation and Preservation (NAKI DG18P02OVV053, 2018–2022) – member of the project team

Leoš Janáček – Folkloric Studies, Series I, Vol. 3-2 (GA ČR 16-14263S, 2016–2018) – project partner

Teaching experience

Institute of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University Brno

SELECTED PUBLICATIONS

Books and editorship

2017. Zpěvník z Horácka a Podhorácka. Vvýběr písní pro školy. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno (spolueditorka Smutná, Silva).

2015. Lidové písně z Podhorácka III. Tišnovsko a Bystřicko. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno (spolueditorka Smutná, Silva).

2014. Terénní výzkum etnokulturních tradic. Metodologická příručka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno. (spolueditorka Uhlíková, Lucie)

2013. Lidové písně z Podhorácka II. Třebíčsko, Moravskobudějovicko, Hrotovicko a Jemnicko. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno. (spolueditorka Smutná, Silva)

2011. Lidové písně z Podhorácka I. Velkobítešsko a Náměšťsko. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno. (spolueditorka Smutná, Silva).

2011. Hudební a taneční folklor v ediční praxi. (Kultura – společnost – tradice IV.) Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditorka Uhlíková, Lucie)

2010. Vladimír Karbusický (1925–2002). Strážnice: Národní ústav lidové kultury. (spolueditorky Reittererová, Vlasta – Uhlíková, Lucie)

2010. Písně z Kopanic ze zápisů Josefa Černíka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno. (spolueditorka Uhlíková, Lucie)

2009. Janáček, Leoš: Folkloristické dílo. Das folkloristische Werk. Folkloric Studies. (1886–1927). Studie, recenze, fejetony a zprávy. Studien, Rezensionen, Feuilletons und Berichte. Essays, reviews, feuilletons and articles. Řada I, svazek 3-1. Brno: Editio Janáček Brno, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditoři Procházková, Jarmila – Vysloužil, Jiří)

2008. Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2007. Etnokulturní tradice v současné společnosti. Ethnocultural Tradition in Contemporary Society. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2004. František Lýsek: Písně z Lašska. Brno: Etnologický ústav AV ČR.

2001. Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: Etnologický ústav AV ČR. (spolueditorka Uhlíková, Lucie)

2000. Martin Zeman: Horňácké písně. Brno: Etnologický ústav AV ČR. (spolueditorka Uhlíková, Lucie)

1999. Lidové písně z moravského Horácka. Brno: Etnologický ústav AV ČR.

1995. Zpěvník lidových písní z Brna. Brno: Doplněk.

1993. Ty ranšpurské zvony zvoňá. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Obecní rada obce Rabensburg. (spolueditorka Šrámková, Marta)

1993. Živý odkaz Karla Vetterla (1898–1979). Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR,Statutární město Brno.

Book Chapters

2017. Zpěv, hudba a tanec předměstských obcí. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna: 272–283.

2015. Zpěvnost a zpěvní repertoár nejmladší generace. In: Altman, Karel – Pospíšilová, Jana (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno: 127–145.

2012. Tištěné edice lidových písní v českých zemích. In: Uhlíková, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 11–40. (spoluautorky Thořová, Věra – Uhlíková, Lucie)

2012. Edice lidových písní a čistota dialektu. Srovnávací poznámky k lidovým písním v tištěných edicích. In: Uhlíková, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 41–58; 59–70. (spoluautorka Uhlíková, Lucie)

2010. K překladům textů lidových písní In: Uhlíková, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 71–80.

2009. Lidová píseň, hudba a tanec. In: Vlastivěda Boskovicka, sv. III. Lidová kultura a nářečí. Boskovice: Muzeum Boskovicka: 273–289.

2006. Jak se v Chudobíně zpívalo. In: Peňáz, Milan (ed.): Chudobín. Historie zaniklé obce. Vír: Obec Vír:145–148.

2003. O lidových písních z Poteče. In: Odehnal, Petr: Poteč. Kapitoly z historie obce. Poteč: Obecní úřad Poteč: 218–223.

2003. … co si zpívají. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk, Etnologický ústav AV ČR: 75–131.

2002. Hudba. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Okres Vsetín. Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 461–469. (spoluautorka Uhlíková, Lucie)

2001. Hanácká lidová píseň v díle Jana Poláčka. In: Poláček, Jan (ed.): Lidové písně z Hané I. Prostějovsko. [Boskovice]: Albert: 5–9. [Reprint]

2001. Břeclav – lidová píseň a hudba. In: Kordiovský, Emil – Klanicová, Evženie (eds.): Město Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 440–446.

2000. Hudební folkloristika na Moravě a ve Slezsku. In: Holubová, Markéta – Petráňová, Lydia – Woitsch, Jiří (eds.): Česká etnologie 2000. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 115–118.

2000. Bádání o hudebním folkloru. Písňové druhy a zpěvní příležitosti. Skladba repertoáru. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 275–286.

1999. O lidových písních ze Sulkovce a okolí. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom, Etnologický ústav AV ČR: 95–108.

1995. Písně a hudba. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Zlínsko. Vlastivěda moravská. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně: 297–302.

1993: Zpěv a hudba In: Oldřich Sirovátka a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Brno: Doplněk: 186–195.

Journal Articles

2017. Moravské písně milostné – nedoceněný milník moravské hudební folkloristiky. Národopisná revue 27: 44–59. (spoluautorka Uhlíková, Lucie)

2017. Lidová píseň a zpěv nejmladší generace. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Zrcadlení. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 68–76.

2016. Na počátku byla politika: několik glos k tzv. guberniální sběratelské akci. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Na počátku bylo… Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 9–21.

2015. Lidový zpěvák mimo scénu: Jožka Severin z Tvrdonic na jižní Moravě píseň a zpěv nejmladší generace. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Na scéně a mimo scénu. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 45–59.

2015. Od variability k tvorbě: Ke vzniku nových lidových písní na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 20. století. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 31–42.

2014. Dvojnásobné výročí Rudolfa Kučery (1884 Brno – 1864 Praha). Záhorie 23, 2: 17–22.

2013. Lidová píseň a bariéry. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a bariéry. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 9–17.

2010. Proměny lidové písně. Národopisná revue 20: 126–130.

2009. Gesang und Musik in der gegenwärtigen ethnokulturellen Tradition. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4: 121–128.

2009. Poznámky ke stravovacím zvyklostem Ukrajinců žijících v České republice (na příkladu Brna a okolí). Národopisná revue 19: 177–184.

2006. Reflexe Cikána v lidových písních českých zemí. Český lid 93: 225–242.

2006. Lidová píseň a nejmladší generace. Národopisná revue 16: 99–103.

2006. Život s písní. K nedožitým 90. narozeninám zpěváka Jožky Severina. Slovácko 48: 103–108.

2005: Lidová píseň a současná zpěvnost (na příkladě Moravy a Slezska). In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 145–182.

2004. Strava v lidové písni. Národopisná revue 14: 203–208.

2003. K objektu studia české hudební folkloristiky. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 30–39.

2000. Mechanismus mezigeneračního přenosu folkloru. Na příkladech z Horňácka. I. Hudba a zpěv. In: Hlôšková, Hana (ed.): Tradičná kultúra a generácie. Bratislava: Ústav etnológie SAV: 143–149.

2000. Song and Music in the Life of Bosnian Czechs. In: Bosnia, Bosnian Czechs, and Migratory Bridges. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 69–74.

2000. Svůj je svůj, cizí je cizí. Lidová rčení, pořekadla a přísloví ve světle etnických stereotypů. Český lid 87: 97–106. (spoluautorka Uhlíková, Lucie)

1999. Halekačky – pastevecké písně dětí na Moravě a ve Slezsku. In: Urbancová, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre. Bratislava: ISTER SCIENCE, Ústav hudobnej vedy SAV: 98–114.

Membership

Czech Ethnological Society

Awards

Děkovný dopis předsedy Akademie věd České republiky Za obětavou práci pro Akademii věd ČR