Zahlavi

Matěj Kratochvíl

Matěj Kratochvíl

Matěj KratochvílMgr. Matěj Kratochvíl, PhD.

Tel.: (+420) 222 828 508

kratochvil@eu.cas.cz

 

Education

2010 PhD. Charles university, Prague, Department of ethnology. 
Dissertation: Folk music in the recordings of the Phonographic comission of the Czech Academy of Sciences and Arts.
1996-2002 Palacký university, Olomouc. Department of musicology. 
2001 Karl-Franzens Universität, Graz, Rakousko. SOCRATES/ERASMUS scholarship

Topics of research

Ethnomusicology – digitalization and analysis of historical sound recordings, contemporary metamorphoses of traditional music, folk music revival, music in public space.

Teaching

2013- New York University Prague

2011- Faculty of humanities, Charles university

2006-2007 Palacký university, Olomouc. Department of musicology

Employment

2002- The Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

2004-2015 "HIS Voice" magazine, editor-in-chief
2001–2004 "Czech Music" magazine, editor-in-chief

Current projects:

"Weight and Weightlessness of the Folklore: The Folklore Movement of the Second Half of the 20th Century in Czech Lands." 2017-2019. Funded by Czech Science Foundation.

"Folk song and dance of the Czech lands - digital system for presentation and preservation", project leader. 2018-2022. Funded by NAKI programme of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

 

Selected publications

2009. Folk Music in Czechoslovakia 1929-1937. Recordings of Phonographic Commission of Czech Academy. (+ 5CD) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ISBN 978-80-87112-20-5

2007. Masopustní koleda na Doudlebsku. Dobrkovská Lhotka. Publikace se zvukovým záznamem na CD. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2007. 35 s. ISBN 978-80-87112-06-9 (with Lubomír Tyllner)

Studies

2018. Hudba ve veřejném prostoru – ohrožená, nebo ohrožující? In: Petr Kratochvíl (ed.): Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společensko-vědních disciplín. Praha: Artefactum, - (Kratochvíl, P.), s. 81-92. ISBN 978-80-88283-18-8

2017. Druhé životy lidové hudby. Folklorní hnutí jako pojítko mezi tradicí a individuální tvořivostí. Hudební věda. Roč. 54, č. 4, s. 455–466. ISSN 0018-7003.

2017. Bubble Moving Through The Streets: Music at the Urban Carnival. Dance, Senses, Urban Contexts: Dance and the Senses. Dancing and Dance Cultures in Urban Contexts. Aachen: Shaker Verlag, (Stepputat, K.), s. 214-221. ISBN 978-3-8440-5335-7. ISSN 0945-0912. 

2016. Fetiš nejstaršího zvuku. Věda, politika a fascinace počátky nahrávání zvuku. Od folkloru k world music: Na počátku bylo…. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 36-45. ISBN 978-80-904905-8-1. 

2016. Od ne-hudby k hudbě. Hudební využití hluku ve 20. století. Slovo a smysl. Roč. 13, č. 26, s. 54-60 ISSN 1214-7915

2016. Inventing the Carnival: Contemporary Festivities, Tradition and Imaginaries. 
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 103, č. 4, s. 569-595 ISSN 0009-0794 (with Daniela Stavělová)

2015. Filtrirane na narodnoto. Narodna muzika i ideologija v Čechoslovakija prez petdesette godini na XX vek. Bulgarski folklor. Roč. 41, č. 4, s. 513-522 ISSN 0323-9861 

2015. "Our Song!" Nationalism in Folk Music Research and Revival in Socialist Czechoslovakia. 
Studia Musicologica. Roč. 56, č. 4, s. 397-405 ISSN 1788-6244 

2015. Czech Ethnomusicology: Heritage, Possibilities and Perspectives. Ethnology and musicology at the Institute of Ethnology CAS, v. v. i. : 110 years : (1905-2015). Praha - Brno: Institute of Ethnology, CAS Prague, v. v. i., (Uherek, Z.; Pospíšilová, J.), s. 13-30. ISBN 978-80-87112-98-4 (s Danielou Stavělovou a Lubomírem Tyllnerem)

2014. Etnomuzikolog z Marsu v Čechách. Soudobá vážná hudba a její místo v české společnosti po roce 1989. Muzikologické fórum. Roč. 3, 1/2, s. 278-281 ISSN 1805-3866 

2014. Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice. Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, (Hrdina, M.; Piorecká, K.), s. 211-217. ISBN 978-80-200-2344-5. 

2014. Typical manifestation of feudal superstructure. Religious songs of miners in Kladno region in 1950s. 
Changes of traditional beliefs in Central Europe. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, s. 90-101. ISBN 978-80-87112-87-8 

2013. Hudba z objektivního stroje. Lidová hudba a fonograf. Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, (Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 262-269. ISBN 978-80-200-2232-5.

2012. Etnomuzikologie jako exaktní věda? Muzikologické fórum. Roč. 1, č. 2, s. 49-54. ISSN 1805-3866

2011. Hledání erotiky v české hudbě. Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989). Praha: Artes Liberales, (Kopáč, R.; Schwarz, J.), s. 93-104. ISBN 978-80-904745-5-0

2007. Lokální hudby v globální vesnici. Etnomuzikologie mezi voskovým válečkem a internetem. Proměny hudby v měnícím se světě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, (Poledňák, I.), s. 127-138. ISBN 978-80-244-1809-4

2006. Lidová hudba a zvukový záznam. Český lid, Etnologický časopis. Roč. 93, č. 3, s. 259-267. ISSN 0009-0794