Zahlavi

Olga Nešporová

Olga Nešporová

Mgr. Olga NEŠPOROVÁ, Ph.D.

Department of Critical Heritage Studies

tel.: +420 222 828 211

e-mail: nesporova@eu.cas.cz

 

Education

2008   Ph.D. in anthropology, Charles University Prague, Faculty of Humanities

2004   Mgr. in Anthropology, Charles University Prague, Faculty of Humanities

2001   Bc. in humanities, Charles University Prague, Faculty of Humanities

Research interests

Burial and funeral ceremonies; attitudes toward death; notions about afterlife; sociology of death; religious studies; sociology of family (parenthood, intergenerational relations); family policy; homelessness

Recent publications

2021    Funerary Practices in the Czech Republic. Bingley: Emerald Publishing Limited.

2020    Populace osob bez domova v České republice. Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách. Praha: VÚPSV. (with Petr Holpuch)

2020    Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova. Fórum sociální politiky, 14 (3): 26-33. (with Petr Holpuch)

2019    Sčítání osob bez domova v České republice 2019: Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS. Praha: VÚPSV. (with Petr Holpuch; Kristýna Janurová; Věra Kuchařová)

2019    Náboženské tradice a jejich absence v současné české pohřební praxi. Národopisná revue, 29 (2): 144 – 153.

2019    Hazy Transition to Fatherhood: The Experiences of Czech Fathers. Journal of Family Issues, 40 (2): 143-166.

2019    Non-normative parents in the gender- traditional Czech Republic. In Grunow, Daniela – Evertsson, Marie. New parents in Europe. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 207-224.

2019 Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství. Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 55 (1): 3-30.

2018    Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti. Praha: VÚPSV. (with Sylva Höhne; Kamila Svobodová)

2018    Working Fathers and Childcare in the Czech Republic. In Musumeci, Rosy – Santero, Arianna. Fathers, Childcare and Work: Cultures, Practices and Policies. Bingley: Emerald Publishing Limited, pp. 103–128. (with Kristýna Janurová)

2016    Constructions of Parenthood in The Czech Republic: Maternal Care and Paternal Help. In Grunow, Daniela - Evertsson, Marie. Couples´ transitions to parenthood. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 243-265. (with Růžena Horňáková Stuchlá)

2016    The Initial Years of Motherhood and Fatherhood as Perceived by Expectant Parents: The Division of Care and Paid Work. Social Studies, 13 (4): 9-25.

2014    Roadside memorials in the Czech Republic and Romania: Memory versus religion in two European post-communist Countries. Mortality, 19 (1): 22-40. (with Irina Stahl)

  1. O smrti a pohřbívání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Funding

2019 – 2021    Changes in funerary rites in Bohemia and Moravia during the 20th century (Czech Science Foundation, GA- 19-09208S)

2015 – 2017    Fatherhood and motherhood in the contexts of labour market and social policy (Czech Science Foundation, GA- 15-14736S)

2011 – 2013    Individualisation of death and its social consequences in contemporary Czech society (Czech Science Foundation, GA- P404/11/0725)

Membership

Polityka Społeczna (editorial board member)

Lidé města/Urban People (editorial board member)

TransPARENT - International research network for studies of the transition to parenthood

 

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Olga-Nesporova/research

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=587JCC4AAAAJ&hl=cs&oi=ao

SCOPUS ID: 23489957700

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6506-9533