Zahlavi

Stanislav Brouček

Stanislav Brouček

Stanislav BroucekPhDr. Stanislav Brouček, CSc.

tel.: +420 222 828 612

e-mail: broucek@eu.cas.cz

 

Vzdělání

1978 Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV, CSc.

Kandidátská disertační práce: České národopisné hnutí na konci 19. století

1972 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra českých dějin (1965–1970), PhDr.

Disertační práce: Čeští výtvarní umělci v zahraničním odboji 1914–1918 ve Francii

 

 

Zaměstnání

1974 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Oblasti odborného zájmu

Dějiny oboru, etnicita, migrace, migrační politika, stát a diaspora,

 

Řešitel výzkumných projektů

-Vliv subjektivních a objektivních faktorů na proměny etnicity u českého etnika v zahraničí. Poskytovatel: Akademie věd České republiky. 1991 – 1993.

-Češi ve Francii v letech 1862-1938. Vystěhovalectví z českých zemí do Francie a způsob života Čechů v prostředí francouzské společnosti. Grantová agentura České republiky. 1995 – 1997.

-Vietnamci v České republice. Grantová agentura České republiky. 1999 – 2001.

-Emigrace jako způsob života (Češi ve Francii po roce 1945). Akademie věd České republiky. 1999 – 2001.

-Postavení nových etnických skupin v ČR; případová studie – Vietnamci. Ministerstvo zahraničních věcí. 2001 – 2002.

-Český exil. Ministerstvo zahraničních věcí. 2002 – 2004.

-Krajané ve světě - systematické zpracování historie a současného stavu krajanské komunity ve světě. Ministerstvo zahraničních věcí. 2004 – 2008.

-Analýza migrace českých občanů po roce 1989. Technologická agentura České republiky. 2014 – 2015.

-spoluřešitel dalších projektů.

 

 

Výběrová bibliografie

Monografie a editované sborníky

2017. Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautoři Beranská, Veronika – Červinková, Hana – Jiráková, Anežka – Uherek, Zdeněk)

2016. The visible and invisible Vietnamese in the Czech Republic: the problems of adaptation of the modern-day ethnic group in the local environment of the Czech majority. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2014. Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika:(náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci. (spolueditor Grulich, Tomáš)

2012. Migrace a česká společnost. Výběr textů a diskuse z konference k aktuálním problémům migrací. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se Senátem PČR. (spolueditor Grulich, Tomáš)

2011. Češi – národ bez hranic. Výběr textů a diskuse ze semináře k problematice národního vědomí Čechů žijících v zahraničí. Pořadatel semináře:Bohemian Citizen´s Benevolent Society of Astoria, Inc. New York.Vydavatel publikace: Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (ed).

2010. Česko-slovenské vztahy a krajané. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se Senátem PČR. (spolueditor Grulich, Tomáš)

2009. Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918–2008). Praha: Public history. (spoluautor Grulich, Tomáš)

2009. Krajané a Česká republika. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se Senátem PČR. (spolueditor Grulich, Tomáš)

2007. K druhému břehu. Češi v prostředí francouzské společnosti 1862–1918. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Novou tiskárnou v Pelhřimově.

2004. Kandidáti další existence. Z osudů české novodobé emigrace. Praha: F&J Mediaservis ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR.

2003. Exil sám o sobě. Praha: Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR. (spolueditoři Černý, Oldřich – Dubovický, Ivan)

2001. Emigrace a exil jako způsob života. Praha: Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR. (spolueditoři Hrubý, Karel – Měšťan, Antonín)

2001. Cestami demokracie. Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ženevě. Ženeva, Praha.

2001. Africký deník Heleny Šťastné-Bübelové. Praha: Nová tiskárna v Pelhřimově ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR.

2000. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha: Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR. (spolueditor Hrubý, Karel)

1996. Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895. Praha: Littera Bohemica. (spoluautoři Pargač, Jan – Sochorová, Ludmila – Štěpánová, Irena)

1993. Puroha ukijo sakaba. Tokio. (spoluautoři Vasijevová, Zdenka – Matsudaira, Makoto)

1985. Krajané a domov. Nástin dějin Československého ústavu zahraničního (1928–1939). Praha: Československý ústav zahraniční a Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV.

1979. České národopisné hnutí na konci 19. století. Praha: Národopisná knižnice 65.

 

Kapitoly v knihách

2013. Vietnamský obchod a česko-německé příhraniční kontakty. In: Augustin, M. (ed.): Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí / Trotz der Grenze. Migrationsprozesse im tschechisch-deutschen Grenzgebiet. Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni: 222–239.

 

Studie a články

2013. On Reflection of the Past in Memory. Czechs in the Republic of South Africa.Národopisná revue 23, 5: 19–30.