Zahlavi

Veronika Beranská

Veronika Beranská

Veronika BeranskáMgr. Veronika Beranská, Ph.D.

tel.: +420 222 828 606

e-mail: veronika.beranska@seznam.cz beranska@eu.cas.cz

 

Education

2017 The Faculty of Arts, Charles University, Institute of Ethnology, Ph.D. Dissertation title: The folk healing in memoirs and living presence of resettled compatriots from the former Soviet Union

 

2010 The Faculty of Arts, University of West Bohemia, Department of Anthropology, Mgr. Thesis: The Shaman’s Yurt: an alternative approach to the health and rituals of southern Siberia in the Czech milieu

Field research

August 2008 – Bradford (VB) – research in multicultural industrial urban space

August 2010 – Hamilton, Toronto (Canada) – research on Roma migration

September/October 2011 – Sarajevo (Bosna and Hercegovina) – research of expatriate activities and compatriot’s association activities

Work experience

2010 – present Institute of Ethnology of the CAS, v. v. i.

Research interests

Migration, integration, compatriots, Volhynia Czechs, Chernobyl Czechs, ethnomedicine, folk healing

Participation in research projects

2020–2022 Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky – ve spolupráci s PřF UK a NUVIT (TA ČR)

2020– Strategie AV 21 – Společnost v pohybu a veřejné politiky (Společnosti v pohybu: výzvy mobility a migrace)

2018–2020 Kudy kráčí, tudy sama sebe léčí? K historii a současnému odkazu lidového léčení u přesídlených skupin Čechů z Ukrajiny na pozadí jejich migračních trajektorií (Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů na pracovištích AV ČR

2014–2015 Analýza migrace českých občanů po roce 1989 (TA ČR)

2013–2014 Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy (Open City, o. p. s.)

2012–2013 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí (TA ČR)

2011–2012 Analýza Státního integračního programu pro azylanty a vytvoření návrhu koncepčních a legislativních změn tohoto programu (Ministerstvo vnitra ČR/Uprchlický fond EU)

2009 Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje (Krajský úřad Hradec Králové/Evropský sociální fond)

2008–2011 Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci (GA ČR)

2009–2013 Remaking Borders in Europe (European Commission 7 FP)

2005–2010 SUS.DIV: a Network of Excellence on Sustainable Development in a Diverse World (Evropská unie, 6 FP)

 

Selected Publications

Monographs and edited proceedings

2019 Česká republika a diaspora: co bylo a co bude?Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.: Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov (spoluautoři Brouček, Stanislav – Barteček, I. – Beranská, Veronika – Grulich, T. – Jakoubek, M. – Kočí, J. – Lozoviuk, P. – Marek-Vejvoda, J. – Martínek, L. – Sulitka, Andrej – Uherek, Zdeněk – Ulč, O.).

2017 Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. (spoluautoři Brouček, Stanislav – Červinková, Hana – Jiráková, Anežka – Uherek, Zdeněk).

2012 Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky (spoluautoři Uherek, Zdeněk – Honusková, Věra – Jiráková, Anežka – Šolcová, Lenka).

2011 Migration, Diversity and Their Management. Prague Occasional Papers in Ethnology No. 8. Praha: The Institute of Ethnology of the ASCR (Spolueditor Uherek, Zdeněk).

Book Chapters

2019 „Žili jsme tam pospolu – Češi, Poláci, Ukrajinci – a museli jsme si umět pomoct, ve zdraví i nemoci, doba byla zlá…“ Lidové léčení na ukrajinské Volyni za druhé světové války. In: Číhal, P. (ed.): My a oni: domácí a cizí v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: s. 103–118.

2019 Nad návratem krajanů z Ukrajiny. In: Brouček, S.; Barteček, I.; Beranská, V.; Grulich, T.; Jakoubek, M.; Kočí, J.; Lozoviuk, P.; Marek-Vejvoda, J.; Martínek, L.; Sulitka, A.; Uherek, Z.; Ulč, O.: Česká republika a diaspora: Co bylo a co bude? Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: s. 164–173.

2017 Lidová léčba, rituál a magie u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Martinková, D. (ed.): Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti: Přínos a perspektivy. Materiály celostátního setkání k 25. výročí návratu černobylských krajanů do staronové vlasti konaného v Litoměřicích dne 8. října 2016. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s.: 61–71.

2015 Pavlivka Iodine Spring Water: Transnational Entrepreneurship in Post-Transition Contexts. In: Cervinkova, H.; Buchowski, M.; Uherek, Z. (eds.): Rethinking ethnography in Central Europe. New York, NY: Palgrave Macmillan: 75–88 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2015 Lidová léčba v pamětech přesídlených Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Číhal, P. (ed.) Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 63–66.

2011 Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Iljuk, B. (ed.) Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus: 61–75.

Journal Papers

2020 «They fear us, we are contagious…» “Homo chernobylus”1 as an example of a potentially disabled person and his/her defence strategy. AM Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica (v tisku).

2019 Historical Cupping Therapy of the Resettled Czech Community from Ukraine in the Context of Contemporary and Alternative Medicine in the Czech Republic. Prace Etnograficzne 47, 3: 109–126.

2016 Obranné strategie obyvatelstva českého a ukrajinského původu na Ukrajině vyvolané následky černobylské nukleární havárie. Český lid, Etnologický časopis 103, 1: 103–118 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2016 The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. Český lid, Etnologický časopis 103, 1: 85–101 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2014 Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity. Culturologia 3, 1: 52–56 (spoluautoři Uherek, Zdeněk – Bareš, Pavel – Brouček, Stanislav – Horáková, Milada – Kissová, Blanka – Kubát, J. – Schebelle, Danica).

2014 Šamanská jurta: O pojetí zdraví a nemoci u jejích návštěvníků. Culturologia 3, 1: 4–13.

2013 Krajanská lidová léčba a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu přesídlených do České republiky. Národopisná revue 23, 4: 264–271.