Zahlavi

Lucie Uhlíková

Lucie Uhlíková

PhDr. Lucie UHLÍKOVÁ, Ph.D.Lucie Uhlikova

tel.: (+420) 532 290 273

e-mail: uhlikova@eu.cas.cz

Education

PhDr. – 2008 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology)

Ph.D. – 2003 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology)/ doctoral thesis Image of Jews in Moravian Folk Songs (Contribution to Studying of Ethnic Stereotypes)

Mgr. – 1994 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology and musicology)

Employment

1994 – present – Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

Areas of Interest

ethnomusicology, folklore, folklorism, ethnocultural traditions, ethnic stereotypes

Current Projects

Folksongs and Folkdances of Czech Lands – Digital System for Presentation and Preservation (NAKI DG18P02OVV053, 2018–2022) – member of the project team

SELECTED PUBLICATIONS

Books and editorship

2020. Leoš Janáček: Folkloristické dílo (1891–1928). Recenze, statě, přednášky, předmluvy, studijní poznámky, agenda, membra disjekta. Řada I / Svazek 3-2. Brno: Editio Janáček, 2020. (spolueditorky Procházková, Jarmila a Toncrová, Marta)

2020. Zlínský kraj v lidové písni II. Okres Zlín. Zlín: Zlínský kraj. (spolueditoři Číhal, Petr a Káčer, Jan)

2020. Od folkloru k world music: Hudba a prostor. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko. (spolueditorka Přibylová, Irena)

2019. Zlínský kraj v lidové písni I. Okres Uherské Hradiště. Zlín: Zlínský kraj. (spolueditoři Číhal, Petr a Káčer, Jan)

2019. Od folkloru k world music: Hudba a spiritualita. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena) 

2018. Od folkloru k world music: O paměti. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena)

2017. Od folkloru k world music: Zrcadlení. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena)

2016. Od folkloru k world music: Na počátku bylo… Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko. (spolueditorka Přibylová, Irena)

2015. Od folkloru k world music: Na scéně a mimo scénu. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko. (spolueditorka Přibylová, Irena)

2014. Od folkloru k world music: Svět v nás, my ve světě. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko. (spolueditorka Přibylová, Irena)

2013. Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko. (spolueditorka Přibylová, Irena)

2011. Lidové písně a tance z Ratíškovic. Ratíškovice: Obecní úřad; Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno. (spolueditorka Pavlicová, Martina)

2010. Písně z Kopanic ze zápisů Josefa Černíka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno. (spolueditorka Toncrová, Marta)

2005. Metoděj Bakala: Valašské písně. Zlín – Brno: SPLK Kašava a Etnologický ústav AV ČR. (spolueditoři Bařinka, Antonín – Kočičková, Eva)

2005. Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie. Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR. (ed.)

2001. Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: Etnologický ústav AV ČR Brno. (spolueditorka Toncrová, Marta)

2000. Martin Zeman: Horňácké písně. Brno: Etnologický ústav AV ČR.

1997. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidové kultury. (spolueditorka Pavlicová, Martina)

Book Chapters

2019. František Pospíšil’s Phonographic Recordings from Today’s Perspective. In: Lechleitner, Gerda – Liebl, Christian (eds.): František Pospíšil’s Recordings from the Slovácko and Haná Regions (1910). Sound Documents from the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences. The Complete Historical Collections 1899–1950. Series 18. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2019: 22–34 (+ transkripce a komentáře k jednotlivým písním).

2018. Politically Committed Songs: A Distinctive Product of the Czech Folk Revival Movement of the 1950s. In: Stavělová, Daniela – Buckland, Theresa Jill (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950: Shifting Contexts and Perspectives. Prague: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, 2018: 151–164.

2015. Duch a povaha národa v písni. Idealizovaný obraz lidové písně v tištěných sbírkách první poloviny 19. století. In: Wögerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel a kol.: V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Svazek I / 1749–1938. Praha: Academia: 333–344.

2012. Písně z Vnorov v nahrávkách Hynka Bíma a Františky Kyselkové (1911). In: Procházková, Jarmila et al.: Vzaty do fonografu. Slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909–1912. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno: 127–148

2012. Songs from Vnorovy in the Recordings by Hynek Bím and Františka Kyselková (1911). In: Procházková, Jarmila et al.: As Recorded by the Phonograph. Slovak and Moravian Songs Recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909–1912. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno: 135–158.

2005. Kulturní stereotypy v etnologii a v dalších společenských vědách. In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 7–33.

2002. Hudba. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Okres Vsetín. Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 461–469. (spoluautorka Toncrová, Marta)

2000. Hudební nástroje. Nástrojová seskupení. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 286–303.

Journal Articles

2017. Revitalising and Innovating Tradition: The Individual Motivations behind New Songs in the Slovácko Region. Glasnik Etnografskog instituta SANU 65, 2: 289–303.

2015. Mužské folklorní sbory na Slovácku a nová písňová tvorba (příspěvek k výzkumu proměn tradice v současnosti). Folia ethnographica 49, 2: 135–151.

2014. Folklore Traditions in Contemporary Everyday Life: Between Continuity and (Re)construction (based on two examples from the Czech Republic). Slovenský národopis 62: 163–181. (spoluautorka Pavlicová, Martina)

2013. Folklore Movement and its Function in the Totalitarian Society (on an example of the Czech Republicin the 2nd half of the 20th century). Národopisná revue 23, 5: 31–42. (spoluautorka Pavlicová, Martina)

2011. Romantický obraz lidové kultury jako základ novodobého folklorismu. Folia ethnographica 45, 1: 3–16. (spoluautorka Pavlicová, Martina)

2009. Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsozialismus. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4: 99–112. (spoluautorka Pavlicová, Martina)

2009. Smutné počtení – obraz žida v moravském folkloru. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Smích a pláč. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 13–21.

2008. Folklorní soubory jako výrazný činitel etnokulturních procesů: úcta k tradici i naplňování sociálních a osobních potřeb. In: Toncrová, Marta (ed.): Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 25–36. (spoluautorka Pavlicová, Martina)

2008. Folklor, folklorismus a etnokulturní tradice. Příspěvek k terminologické diskusi. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds.): Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 50–56. (spoluautorka Pavlicová, Martina)

2008. Folklorismus v historických souvislostech let 1945–1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice). Národopisná revue 18, 4: 187–197. (spoluautorka Pavlicová, Martina)

2006. Dětské folklorní muziky na Moravě – podmínky a charakter jejich vývoje. In: Ondrušová, Vlasta – Uhlíková, Lucie (eds.): Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (1). Edice Tradiční lidová kultura a výchova. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 36–43.

2002–2003. Lidové písně jako pramen k sociálnímu a hospodářskému postavení moravských Židů. Folia ethnographica 36–37: 33–46.

Membership

Vědecká redakce NÚLK Strážnice

Redakční rada Národopisné revue

Redakční rada časopisu Museum vivum

Programová rada MFF Strážnice

Awards

2008 – Čestná cena pěti rudých růží (ocenění České národopisné společnosti) za výrazný osobní přínos k profilaci Národopisné revue