Zahlavi

Pavel Horák

Pavel Horák

 

horak_foto_web

Mgr. Pavel HORÁK, Ph.D. 

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 602

e-mail: horak@eu.cas.cz

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-3789-977X

Academia.edu

Google Scholar

Osobní profil 

Vzdělání

2018 Ph.D. v oboru Religionistika, Univerzita Pardubice, katedra religionistiky. 

2013 Mgr. v oboru Religionistika, Univerzita Pardubice, katedra religionistiky. 

2011 Bc. v oboru Religionistika, Univerzita Pardubice, katedra religionistiky. 

Další odborné vzdělání a kurzy

2018 Kritické myšlení a globální témata (RWCT metodika - čtením a psaním ke kritickému myšlení). 80 hodin. 23. října 2017 - 14. května 2018. Akreditace MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-25112/2016-1-734. NaZemi, z.s. Kounicova 42, Brno.

Oblasti odborného zájmu

dějiny náboženství, antropologie náboženství, archeologie náboženství, magie a čarodějnictví, lidové zvyky, esoterismus, nová náboženská hnutí, křesťanská teologie, teorie a metody religionistiky a kulturní/sociální antropologie

Stipendia, fellowships

2022   Visiting researcher, University of Cambridge, Department of Social Anthropology (únor–červen)

2021   Jan Patočka Junior Visiting Fellowship. Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň, Rakousko (říjen–prosinec).

2019 (leden - květen) - The Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents, University of Amsterdam, Nizozemí. Post-doktorandská výzkumná stáž se zaměřením na mezikulturní výzkum magie. V rámci programu ERASMUS+.

2019 (leden - květen) – The Ritman Library and Research Institute, Amsterdam. Překladatelská činnost (aj - čj); analýza konceptualizace náboženství, magie a lidových zvyků v práci The Rivers of Life amatérského antropologa Jamese Forlonga (1824 - 1904).

2018 (říjen - prosinec) - Department for the Comparative Science of Cultures, India Platform, Ghent University, Belgie.  Post-doktorandská výzkumná stáž v programu komparativních studií kultur. V rámci programu ERASMUS+.

2017 (červen) - British Library, Londýn. V rámci Interní grantové agentury FF UPa.

2016 (únor - červen) - Department for the Comparative Science of Cultures, India Platform, Ghent University, Belgie.  Studijní stáž v programu komparativních studií kultur. V rámci programu ERASMUS+.

2015 (říjen) - Oddelek za etnologijo in kulturni antropologijo, Univerza v Ljubljani (katedra etnologie a kulturní antropologie, Lublaňská univerzita), Slovinsko. Terénní výzkum. V rámci programu CEEPUS.

2015 (březen - duben) - University College Cork; terénní výzkum. V rámci Interní grantové agentury FF UPa.

2015 (březen) - British Library, Londýn. V rámci Interní grantové agentury FF UPa. 

Průběh zaměstnání

2019 Postdoktorand, Etnologický ústav AV ČR v.v.i.

2014 – 2018 Externí vyučující, Katedra religionistiky, FF Univerzita Pardubice

Pedagogická činnost

2014 – 2018 Katedra religionistiky, FF Univerzita Pardubice

 

Výběrová bibliografie

Kapitoly v knihách

2017. „Keltské svátky: staré tradice nebo moderní invence“ in: Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Jindřich Šteffl - Radka Hentschová (eds.). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích. s. 111-124.

Studie a články

2023. “Universalia, the Society of Czechoslovak Hermeticists: Between Occult Universalism and Nationalism.” Aries: Journal for the Study of Western Esotericism, 2023, vol. 23, no. 1, pp. 1–29. doi: 10.1163/15700593-02301004

2022. “Discovering Slavic Mythology between East and West: Folklore Research and the Pagan Past in the Service of Nation-Building” Folklore, vol. 133, no. 4 (December), pp. 463-486. doi: 10.1080/0015587X.2022.2077562

2022. “‘If the Base Fundamentals Are Too Much for You…’: Reconsidering the Existence of Doctrines in Modern Paganism” Nova Religio: Journal of Emergent and Alternative Religions, vol. 26, no. 2, pp. 30-45. https://doi.org/10.1525/nr.2022.26.2.30.

2021. "Magic between Europe and India: On Mantras, Coercion of Gods, and the Limits of Current Debates" Religions 12, no. 2: 87. https://doi.org/10.3390/rel12020087(s Martinem Fárkem)

2020. “Who is, and Who Is Not a Pagan? Struggles in Defining Contemporary Paganism”. The Pomegranate: International Journal of Pagan Studies, vol. 22, no. 2. pp. 125–145. https://doi.org/10.1558/pome.39673

2017. “The Image of Paganism in the British Romanticism”. Pomegranate: The International  Journal of Pagan Studies vol. 19, no. 2. pp. 141-65. https://doi.org/10.1558/pome.34524.

2016. „The Image of Paganism in the Age of Reason: From Idolatry towards a Secular Concept of Polytheism". Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies vol. 18, no. 2. pp. 125–49. doi:10.1558/pome.v18i2.31664.

2014. “Vliv novodobého hermetismu na novopohanství,” Theologická revue, 2014, vol. 85, no. 3, s. 384 - 400. ISSN: 1211-7617.

2013. „Společenství Cesty Síly: Jediismus v České republice,“ Lidé města/Urban  People, 15, 1/2013, s. 49 – 64. 

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

Ceny:

2022 Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa

Členství v profesních organizacích:

CASR Česká společnost pro religionistiku

ESSWE The European Society for the Study of Western Esotericism

CASA Česká asociace pro sociální antropologii

EASA – European association of social anthropologists

SIEF – International Society for Ethnology and Folklore

ACHS – Association of Critical Heritage Studies