Zahlavi

O nás

O nás

Předmětem činnosti EÚ AV ČR je základní i aplikovaný vědecký výzkum v oblasti etnologie, v oborech s etnologií bezprostředně souvisejících. EÚ provádí vědecký výzkum, poskytuje informační služby, metodologickou pomoc při výzkumech, připravuje expertní analýzy, podílí se na výuce oborových specialistů. EÚ svou činností přispívá k poznání způsobu života a kultury různých národních, sociálních a etnických skupin a národnostních menšin v českých zemích i v zahraničí. Ústav rozšiřuje vědecké informace, vydává odborné publikace, časopisy, sborníky, organizuje vědecké konference a semináře, vlastní sbírkové fondy, které zpracovává a klasifikuje, vytváří katalogy, bibliografie a pramenné indexy, poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení v oblasti etnologie a oborově souvisejících disciplin. Základní výzkum se zaměřuje na tradiční kulturu duchovní i hmotnou a na problematiku sociálních vztahů v historické perspektivě i v současnosti. Ve spolupráci s vysokými školami spolupracuje na přednáškové činnosti a vychovává vědecké pracovníky. Ústav je tvořen dvěmi pracovišti v Praze a v Brně a těmito odděleními: oddělení paměťových studií, oddělení mobility a migrace, oddělení pro výzkum kulturního dědictví, oddělení eklogické antropologie, oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie, středisko vědeckých informací a hospodářská správa.

Historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky sahá do počátku 20. století a je těsně spojena se sběratelským podnikem Lidová píseň v Rakousku (od r. 1905) a se Státním ústavem pro lidovou píseň (od r. 1919). Na půdě Akademie věd se dějiny ústavu rozvíjejí od roku 1953, kdy se z někdejšího Státního ústavu pro lidovou píseň stal Kabinet pro lidovou píseň a dále vznikl Kabinet pro národopis. Usnesením 13. schůze prezidia Československé akademie věd s účinností od 1. ledna 1954 došlo sloučením obou kabinetů ke vzniku Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, který se od 1. 10. 1999 nazývá Etnologický ústav Akademie věd České republiky.

Od 1. 1. 2007 je Etnologický ústav AV ČR veřejnou výzkumnou institucí.

 
Více informací o historii a současnosti výzkumu v Etnologickém ústavu najdete v publikaci Ethnology and Musicology at the Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences, 1905 – 2015