Zahlavi

Knihovny

Knihovny

Knihovna pražského pracoviště
adresa knihovny: Na Florenci 1420/3, 110 00  Praha 1
sigla knihovny: ABB043
 
knihovnice: PhDr. Ludmila Kopalová       
tel.: +420 222 828 610                                               
 
 
Otevírací doba
Pondělí 9:00-11:30 12:30-15:30
Čtvrtek 9:00-11:30 12:30-15:30
 

 

Seznamy obsahují časopisy od roku 1990. Kompletní seznam je k nahlédnutí v knihovně.
 
 
Katalog korespondence
 
Historie knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. je těsně spjata s historií ústavu. Její fond je vytvářen již od počátku 20. století, kdy byl založen Státní ústav pro lidovou píseň (jeden z předchůdců  Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.). Do knihovny byly dále začleněny i fondy Kabinetu pro lidovou píseň a Kabinetu pro národopis. K obohacení a rozšíření fondu výrazně přispěly knihovny získané z pozůstalostí významných osobností oboru - např. Jiřího Horáka, Ludvíka Kuby, Jiřího Polívky či Václava Tilleho. 
V současné době tvoří fond knihovny téměř 33.000 jednotek. Jeho součástí je i více jak 800 titulů časopisů, z toho cca 115 je stále doplňovaných. Knihovní fond je systematicky rozšiřován nákupy, českou i zahraniční výměnou (s cca 75 institucemi) a v neposlední řadě i dary. 
Kromě etnologických, etnografických a folkloristických publikací knihovna shromažďuje a uchovává i literaturu příbuzných oborů.
Cennou součástí knihovního fondu je nevelká sbírka starých tisků, ve které jsou významnou měrou zastoupeny publikace vztahující se k materiální a duchovní kultuře (pranostiky, magie, léčitelství, výroční obyčeje, historie řemesel), k právní vědě (městská práva, guberniální a císařská nařízení, patenty), k slovesné a hudební folkloristice či historii apod.  
Neméně zajímavá je i sbírka kramářských tisků (3304 jednotek) z 18. století až 1. třetiny 20. století.  V letech 2001-2006  byly oba tyto fondy díky grantu Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 1. Sbírka starých tisků a kramářských písní v EÚ AV ČR (program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR)  odborně zpracovány a zrestaurovány.
Původně byla knihovna určena pro vědecké pracovníky ústavu, ale dnes je bohatě využívána také odbornou i laickou veřejností.
K vyhledávání jednotlivých publikací sloužil v knihovně pouze lístkový autorský katalog. V roce 1998 se knihovna zapojila do projektu Knihovny AV ČR LINCA, jehož cílem bylo vytvoření souborného katalogu knihoven akademických ústavů. Všechny přírůstky od roku 1999 jsou elektronicky zpracovávány  (původně v systému BIBIS, nyní se používá systém ALEPH) a  jsou zveřejňovány na naší internetové stránce i na stránce Knihovny AV ČR (souborný katalog). Zároveň jsou naše záznamy zasílány i do Souborného katalogu ČR, který spravuje Národní knihovna ČR. Stále je doplňován i lístkový katalog.
Knihovna brněnského pracoviště
adresa knihovny: Veveří 967/97, 602 00  Brno
sigla knihovny: BOB010
 
knihovnice: Mgr. Vendula Novotná
tel.: 532 290 277 (mobilní 737 406 760)
e-mail: novotna@eu.cas.cz
 
otevírací doba
 • pondělí   8:00 – 15:30
 • úterý      8:00 – 15:30
 • středa    8:00 – 15:30
 • čtvrtek   8:00 – 15:30
Knihovní řád            
      
knihovní katalog
 
Knihovní fond brněnského pracoviště EÚ AV ČR tvoří cca 17 000 knihovních jednotek. Obsahuje též celkem 346 titulů časopisů, z toho v této době 45 docházejících. Knihovní fond je stále doplňován nákupem, výměnou, nebo darem.
Od roku 1998 jsou veškeré přírůstky zpracovávány elektronicky a to nejdříve v systému BIBIS a nyní v systému Aleph.

Služby knihovny:

 • akvizice podle požadavků a návrhů vědeckých pracovníků
 • katalogizace v knihovním systému Aleph
 • výpůjční služby (pouze prezenčně)
 • MVS (meziknihovní výpůjční služba)
 • distribuce malotirážních tisků
 • komisní prodej s knihkupectvími
 • evidence publikační činnosti v ASEP
 • reprografické služby (skenování, kopírování, tisk)

Elektronické informační zdroje

 • Přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je povolen pouze registrovaným uživatelům Knihovny AV ČR, v. v. i., kteří mají platné členství.
 • https://www.lib.cas.cz/eiz/licencovane-zdroje/