Zahlavi

Audiovizuální výstupy

Audiovizuální výstupy

Dokumentární filmy a audio dokumenty

Dokumentární filmy

Masa/The Mass

masa_mala

Masa je destilací lidské evoluce, podobenstvím o nakládání s hmotou, obrazem kontroly nad těly zavěšenými do tkaniva světa, vyvrhnutými z masy moře na suchou zem protkanou těly a pohybem lovců, sběračů a vagabundů. Observace odlišných forem abstrahovaných mas, jichž se zároveň stáváme součástí, vytváří plochu věčné přítomnosti – aktivního prázdna, které se mechanicky točí v uzavřeném kruhu, jako by nebylo součástí začátku ani konce. Zůstává jen strohá přítomnost otisknutých stop holých životů.

Jazyk dialogů: řečtina, angličtina, arabština
Titulky: cs, en
Délka filmu: 31 min
Námět: Michal Pavlásek, Ivo Bystřičan
Scénář: Ivo Bystřičan, Michal Pavlásek
Kamera: Ivo Bystřičan
Střih: Ivo Bystřičan
Zvuk: Václav Flégl - Sounderground
Režie: Ivo Bystřičan, Michal Pavlásek

Spolupráce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno
Film vznikl s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 683780076

Film lze slhédnout online zde

Kontakt na autora: m.pavlasek@gmail.com 

 

Hledání východu/Searching For the Exit

hledani vychodu-mala

Autorský dokumentární film přináší osobně laděnou výpověď o jednom z nejvíce diskutovaných témat současnosti – o nucené migrace uprchlíků do Evropy. Hlavní migrační trasou do Evropy je tzv. balkánská cesta z Řecka přes Makedonii a Srbsko do střední Evropy. Autor filmu Michal Pavlásek strávil mezi uprchlíky během léta 2015 několik týdnů, kdy měl možnost s běženci navázat úzké osobní vztahy.

Cesta s uprchlíky je o postupném odkrývání jejich tváří a osudů. Po sejmutí masky bezejmenné masy lidí evokované médii se k sobě navzájem ocitáme tváří v tvář, z nadřazené pozice za kamerou jsme postupně vrženi do víru událostí na cestě. Stavění mostu mezi autorem filmu a běženci je pak ztělesněno ve vztahu s Husseinem, mladým mužem z irácké Basry, který je nucen zapomenout těžkou životní tragédii. Podobně jako je Husseinova cesta přechodovou fází mezi minulostí a budoucností, pro autora snímku je prostorem neustále zpřítomňované nejistoty a dilemat, které vyplývají z faktu jeho pozice občana státu střední Evropy. Díky pasu, který nosí v kapse, musí konfrontovat vlastní privilegovanou pozici vůči těm, které na cestě potkává, i přesto, že distance mezi ním a uprchlíky mnohdy v různých situacích zcela mizí.

Film kromě samotných setkání a situací na balkánské trase a na jejím konci přináší osobní výpovědi dotýkající se fenoménu hraničního prostoru a státní kontroly, mediálních obrazů, dobrovolnické pomoci, rozšířených stereotypů, šedé zóny ekonomiky a předpokladů úspěšné integrace. Skrze tyto obrazy a svědectví samotných uprchlíků, jejichž hlas není ve veřejném prostoru zastoupen, dává prostor divákovi prožít cestu společně s nimi, nahlédnout migraci z bezprostřední blízkosti, stát se uprchlíkem a záhy i novým členem evropské rodiny.

Jazyk dialogů: angličtina, čeština, srbština, arabština
Titulky: cs, en
Délka filmu: 26 min
Námět, scénář, kamera: Michal Pavlásek
Dramaturgie: Ivo Bystřičan
Střih: Šárka Sklenářová
Režie: Michal Pavlásek
Spolupráce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno
Vyrobila TPS Petra Kubici
Česká Televize 2016

Film vznikl s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 683780076

Film lze slhédnout online zde

Kontakt na autora: m.pavlasek@gmail.com

 

Druhé Vojvodovo: myslet obrazem/ Another Vojvodovo: thinking in picturesDruhe_Vojvodovo_cs_obalka

Vojvodovo je vesnice v Bulharsku, kde v letech 1900-1950 žilo několik stovek českých protestantů. V rámci poválečné reemigrace do pohraničí ČSR se na jižní Moravu spolu s nimi přestěhoval rovněž „duch“ jejich světa. O jeho vyvolání se film prostřednictvím video-elicitace pokouší. Vizuální obrazy vojvodovských kulis se stěhují k těm, kteří je postupně vyplňují významy prožitého, podobně jako je ve filmu oblékána figurína symbolizující tuto komunitu. Mezi strážce odkazu paměti dnes patří kromě rodáků i generační potomci a profesionální etnografové, kteří kouzlu Vojvodova propadli, a na (re)konstrukci jeho obrazu se svými texty významně podílejí. Podobnou roli jistě sehrává i tento film, multivokální vizuální narativ konstruovaný „tady“ a „tam“ (na jižní Moravě a v Bulharsku), druhé Vojvodovo. Aspekt geografické vzdálenosti je potlačen, do popředí je postavena vzájemnost distribuovaná profesionálními etnografy, internetem i setkáními (ex)Vojvodovčanů. Vyvstává tak otázka, kde se dnes Vojvodovo vlastně nachází.

Jazyk dialogů: čeština
Titulky: cs, en
Délka filmu: 34:09 min
Námět, scénář, kamera, střih: Michal Pavlásek
Zvuk: Václav Mach
Režie: Michal Pavlásek
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2013

Film vznikl s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 683780076

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz

 

Stoleté vzpomínky. / A Hundred Years of Memories. Anežka Zatloukalová (*1908)

Stolete_vzpominky_Anezka_cs_obalka2

Anežka Zatloukalová se narodila za Rakouska-Uherska v Tršicích u Přerova v početné rodině muzikanta. Ve vzpomínkách se vrací do krajiny domova, kde prožila dětství a mládí - období ovlivněné hudbou, divadlem a činností v Sokole, ale poznamenané také oběma světovými válkami. Její vzpomínání se pro líná se zamyšlením nad životem, dějinnými událostmi 20. století a nad lidskou civilizací. Rozhovor s Anežkou Zatloukalovou byl pořízen ve dnech26. 7. 2011 a 8. 11. 2011.

Jazyk: čeština
Titulky: en
Délka filmu: 21:20 min
Námět, spolupráce: Alena Cedidlová
Kamera, střih: Petr Baran
Scénář, režie: Jiřina Kosíková
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2013

Film vznikl v rámci výzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha, Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513 a s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz 

 

Stoleté vzpomínky. / A Hundred Years of Memories. Jan Nitka (*1906)

Stolete_vzpominky_Jan_cs_obalka_male

Jan Nitka se narodil za Rakouska-Uherska v Tršicích u Přerova, kde se odehrál jeho téměř celý dlouhý životní příběh. Zemřel v nedožitých sto sedmi letech v roce 2013. Jeho život byl spjat s profesí zahradníka a pomologa, a také s činností v Tělovýchovné jednotě Sokol. Zúčastnil se všech sokolských sletů v Praze od roku 1920.  Vzpomínky zachycené v rozhovoru dne 16. 8. 2011 jsou součástí malých dějin 20. století.

Jazyk: čeština
Titulky: en
Délka filmu: 22:04 min
Námět, spolupráce: Alena Cedidlová
Kamera, střih: Petr Baran
Scénář, režie: Jiřina Kosíková
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2013 

Film vznikl v rámci výzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AV0Z90580513 a s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz

 

Pod tíhou hroznů čas se sklání. Z minulosti Čechů a Němců v srbském Banátě/Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat

Pod_tihou_hroznu_cs_obalka

V 18. století získal srbský Banát svoji multikulturní tvář, lemovanou vinohrady na úrodných svazích krajiny. Pěstování vinné révy se stalo společným místem každodenních radostí i strastí Němců a Čechů, v minulosti společných svědků historických událostí. Jejich příběhy vytváří pestrou mozaiku osobních svědectví o zapomenutých lidských osudech, vykreslující obraz Banátu v intencích konfliktu, tolerance a hluboké religiozity.

Jazyk dialogů: čeština, srbština, maďarština
Titulky: cs, en
Délka filmu: 21:44 min
Námět, scénář: Michal Pavlásek, Jiřina Kosíková
Kamera: Jiřina Kosíková, Petr Baran
Střih: Petr Baran
Režie: Michal Pavlásek
Produkce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2012

Film vznikl v rámcivýzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513.

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz

 

Od Popelce do Provody

Tématem celovečerního etnologického dokumentárního filmu L. Kafky a T. Petráně Od Popelce do Provody je postní období a Velikonoce. (Popelec v názvu symbolizuje Popeleční středu, kterou začíná půst; výraz Provoda označující druhou velikonoční neděli, tzv. neděli Provodní pak pochází z jedné nejčastějších koled o velikonočním pondělí.) Natáčení se uskutečnilo ve více než čtyřiceti lokalitách na celém území České republiky v letech 2008 - 2010. Dokument názorně přibližuje mnohovrstevnatý a nesmírně zajímavý komplex vzájemně propojených církevních obřadů, lidových obyčejů a zvyků, které společně vytvářejí nejvýznamnější křesťanské svátky roku i „svátky jara“ - oslavy počátků nového vegetačního období. 

Námět: Luboš Kafka 
Odborná spolupráce: PhDr. Věra Thořová, CSc. 
Kamera: Tomáš Petráň, Milan Tomsa, Pavel Kolaja, Adam Oĺha 
Střih: Tomáš Petráň 
Scénář a režie: Luboš Kafka, Tomáš Petráň 
Hudba: Jan Mikušek, Jiří Hodina 
Zvuková postprodukce: Daniel Němec 
Komentář L. Kafky četli: Terezie Němcová a Zdeněk Skalický 
Realizace filmu a jeho vydání na DVD nosiči byla uskutečněna v rámci projektu cíleného výzkumu GA AV ČR „Žijící lidské poklady – Nositelé tradic II“ (1QS900580551).

Cena 100 Kč

 

Moje války/My Wars. Věra Fialová (*1918)

Moje_valky_cs_obalka

Věra Fialová se narodila na konci 1. světové války jako nemanželské dítě Češky a Poláka, ruského válečného zajatce. Ve starém kufru má uloženy písemné a obrazové dokumenty z obou světových válek. V jejích vzpomínkách, doprovázených zpěvem písní z rodinného repertoáru, jsou zachyceny malé dějiny - životní příběh jedné ženy na pozadí velkých historických událostí 20. století.

Jazyk: čeština
Titulky: en
Délka filmu: 26:07 min
Scénář, střih: Petr Baran
Námět, kamera, režie: Jiřina Kosíková
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2010

Film vznikl ze záznamů pořízených během etnologického terénního výzkumu v letech 2007 a 2009 v rámcivýzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513.

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz

Film lze shlédnout online zde.

 

Stavělová Daniela: Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace 

Multimediální studie. Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i. ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, Praha 2008. Textová část (česky a anglicky) + DVD (film 35 min., další záběry, fotogalerie) 
Multimediální studie spojuje možnosti verbálního a vizuálního jazyka, které zde slouží k zachycení komplexu sledované masopustní obchůzky a k prezentaci tance jako kulturního textu, který pomůže odhalit a sdělit význam této tradiční události v dnešní lokální společnosti. 
ISBN 978-80-87112-15-1 
CENA 250 Kč

 

Crnajka

Crnajka-srb_male

Videozáznam byl pořízen v obci Crnajka (opština Majdanpek) během expedice českých etnologů v Srbsku v květnu 2007.  Dokumentuje návštěvu malého etnografického muzea v budově školy s výkladem paní Ankici Jonović a folklorní vystoupení dětí a mládeže, doprovázené místní hudeckou muzikou.

Jazyk: srbština
Titulky: srbština
Délka sestřihu: 27:10 min.
Videodokumentace: Jiřina Kosíková, Petr Baran
Střih: Petr Baran
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2008 

Sestřih videozáznamu vznikl v rámcivýzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513.

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz

 

Daj bože što je dobro/Dej, Bože, jen to dobré/God give us what is good/ Gib, oh Gott, nur das Gute

Daj_boze_sto_je_dobro_cs_obalka

Dojmy z expedice českých etnologů ve východním a západním Srbsku v květnu 2007.
„Sacrum et profanum“ v symbióze křesťanství a každodenního života. Způsob života starých lidí je mizejícím světem tradiční kultury, např. pastevectví, řemesel a podomácké výroby. Rozhovory odrážejí způsob komunikace a mezilidské vztahy ve venkovské společnosti. Ve vzpomínkách jsou zachyceny „malé dějiny“, historické události viděné očima obyčejných lidí.

Jazyk dialogů: srbština, čeština
Titulky: cs, en, de
Délka filmu: 26:29 min
Scénář, kamera: Jiřina Kosíková, Petr Baran
Střih: Petr Baran
Hudba: srbská lidová a písně z alb „Homoljski motivi“ a „Zemlja svetog Simeona“
Režie: Jiřina Kosíková
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2007 

Film vznikl v rámcivýzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513.

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz 

 

Nositelé tradic 1. Lidová řemesla

Vydal EÚ AV ČR.v.v.i. za podpory Ministerstva kultura a Grantové agentury AV ČR. 
Realizace Cine Point, dramaturg Luboš Kafka, režie a kamera Tomáš Petráň. 
anglické titulky. 
Cyklus osmi etnologických filmů je zaměřený na dokumentaci zanikajících řemesel a jejich proměn při mezigeneračním přenosu. Filmy jsou koncipovány jako portréty tvůrců a řemeslníků, kteří navazují na tradice lidového výtvarného umění a řemesel ( mj. dýmkařů, sklářů, perníkářů, košíkářů, řezbářů a autorů podmaleb na skle)


Řezbář křesťanského nebe
Nůškaři a košíkáři
Malíř ze ztraceného ráje
...za tři fajfky tabáku
Perly Jizerských hor
Ať to frčí , ať to šlape
Hračkáři z Vysočiny
Pochoutky a pokroutky 

CENA: 150,- Kč VYPRODÁNO

 

Audio dokumenty

 

Kratochvíl Matěj: Lidová hudba v Československu 1929-1937

Nahrávky Fonografické komise České akademie věd a umění. Vyd. EÚ AV ČR 2009 
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. vydává unikátní kolekci nahrávek lidové hudby Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Lužice a Podkarpatské Rusi, které vznikly v letech 1929–1937. Tyto nahrávky pořídila Fonografická komise, na jejíž činnosti se podílely významné osobnosti z oblasti národopisu, lingvistiky i dalších oborů. Z mnoha hodin záznamů ovšem tehdy bylo zveřejněno jen několik málo ukázek. 
Na pěti CD je představen reprezentativní výběr z lidové hudby zaznamenané Fonografickou komisí. Nahrávky k vydání připravil pracovník Etnologického ústavu Matěj Kratochvíl, který je také autorem studie doprovázející CD. 
Soubor 5 CD + textová část česky a anglicky,101s. 
ISBN 978-80-87112-20-5 
CENA: 450 Kč

 

Kateryna Kolcova: Vyznání. Písně séfardských a aškenázských Židů 

edice Podoby evropské lidové hudby III

 

Projekt AV ČR Nositelé tradic . Zpěv a průvodní slovo: Kateryna Kolcova Kytara:Borisav Prelič 
Záznam koncertu z 1.3.2006 v kulturně-vzdělávacím středisku Židovského muzea v Praze. 
CENA: 150 Kč

 

Lidová hudba ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR

Podoby evropské lidové hudby II. Sleeve-note: M.Toncrová,L.Tyllner, M. Kratochvíl 
Celkový čas 69:58 . 
Vyd. EÚ AV ČR 2005 
CENA : 200,- Kč

 

Patrick Martin. Uilleann Pipes

Podoby evropské lidové hudby 1. 
Patrick Martin - irské dudy, Lukáš Radostný - kytara 
Sleeve-note: Lukáš Radostný 
Celkový čas 46:56 
Praha, EÚ AV ČR 2002 
Nahrávky irské tradiční hudby doplněné rozhovory s interpretem Patrickem Martinem. 
CENA: 200,- Kč

 

Traxleři: Písně krátké i dlouhé 

   Historické prameny lidové hudby v Čechách 1. 
   Skiffová skupina Jiřího Traxlera. 
   Sleeve-note: Jiří Traxler 
   Celkový čas: 63:44 
   Praha, EÚ AV ČR 2002 
 CD obsahuje výběr z písňových zápisů Jana Jeníka z Bratřic z roku 1810 a ohlasy evropských písní v českém společenském zpěvu. 
CENA: 200,- Kč

 

Tyllner Lubomír: Dudy a dudácká muzika 1909

Nejstarší zvukové záznamy lidové hudby v Čechách I. 
Sleeve-note: Lubomír Tyllner, Tomáš Spurný 
Celkový čas 48:11 
Praha, EÚ AV ČR 2001 
Transkribce zvukových záznamů: Phonogrammarchiv Rakouské akademie věd Vídeň. 
Digitalizace 47 záznamů dud a dudácké muziky sejmutých z voskových Válečků uložených v EÚ AV ČR. CD je doplněno studií o dudácké hudbě a transkripci dudáckých variací (obrazová příloha). 
CENA: 290,- Kč

 

 

 

 
 
Rozhovory s osobnostmi

Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie

Audiovizuální záznamy rozhovorů vznikaly v letech 2012–2013 v rámci interního projektu Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie (s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076), nebo během terénních výzkumů v rámci jiných projektů v dřívějších letech.

Kontaktovali jsme osobnosti působící na Moravě a ve Slezsku. Jejich výběr byl určen odcházením první generace akademicky vzdělaných odborníků ve druhé polovině 20. století, jejich postavením v různých oborových institucích a jejich osobnostním vkladem do rozvoje vědní disciplíny. V neposlední řadě byl určen souhlasem oslovených osobností s audiovizuální dokumentací rozhovoru.

V polostrukturovaných rozhovorech byly kladeny otázky zaměřené na motivaci ke studiu etnografie, na působení dotazovaného v institucích, na terénní výzkumy, projekty a publikace. Neformální atmosféra při rozhovorech umožnila dotazovaným vyjevit to, co považují za významné v oboru nebo ve svém životě. Rozhovory vedly Jana Pospíšilová a Marta Toncrová, přítomni byli jen dotazovaní a Jiřina Kosíková nebo Michal Pavlásek (popř. oba), kteří pořizovali záznam.

Ukázky určené k prezentaci jsou autorizovaným sestřihem rozhovorů trvajících většinou jednu, maximálně dvě hodiny. Celé rozhovory jsou archivovány v dokumentační sbírce brněnského detašovaného pracoviště Etnologického ústavu a jsou využívány jako interní studijní materiál.

 

Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie. Josef Jančář

Ukázka rozhovoru s PhDr. Josefem Jančářem, CSc., (16. 3. 1931), etnografem a muzejníkem, který v letech 1964–1969 zastával funkci ředitele Slováckého muzea; z politických důvodů byl odvolán a v období 1970–1972 působil jako odborný pracovník v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Brně. V letech 1972–1979 byl zaměstnán v přidružené výrobě JZD Obránců míru v Lipově . V roce 1979 byl přijat jako odborný pracovník do Ústavu lidové kultury ve Strážnici, kde v letech 1990–1996 vykonával funkci ředitele. Rozhovor vedla Jana Pospíšilová.

Josef Jančář - online ukázka z rozhovoru

Videodokumentace: Michal Pavlásek

Střih: Petr Baran

Spolupráce: Jiřina Kosíková, Lucie Uhlíková

Délka sestřihu: 15 min.

Produkce: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. – pracoviště Brno

© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2016

Sestřih rozhovoru pořízeného dne 16. 7. 2013 v Uherském Hradišti v rámci projektu Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.

 

Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie. Alena Jeřábková

Ukázka rozhovoru s PhDr. Alenou Jeřábkovou, roz. Kuncovou (23. 3. 1934), etnografkou, pedagožkou a knihovnicí, mj. externí přednášející v Ústavu evropské etnologie MU v Brně. Rozhovor vedla Jana Pospíšilová.

Alena Jeřábková - online ukázka z rozhovoru

Videodokumentace: Michal Pavlásek

Střih: Petr Baran

Spolupráce: Jiřina Kosíková, Lucie Uhlíková

Délka sestřihu: 12:53 min.

Produkce: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. – pracoviště Brno

© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2016

Sestřih rozhovoru pořízeného dne 28. 6. 2013 v Brně v rámci projektu Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.

 

Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie. Věra Kovářů

Ukázka rozhovoru s PhDr. Věrou Kovářů, roz. Novákovou (7. 5. 1932), etnografkou, sběratelkou, choreografkou, organizátorkou, odbornou poradkyní a autorkou pořadů, dlouholetou pracovnicí Památkového ústavu v Brně. Rozhovor vedla Jana Pospíšilová.

Věra Kovářů - online ukázka z rozhovoru

Videodokumentace: Michal Pavlásek

Střih: Petr Baran

Spolupráce: Jiřina Kosíková, Lucie Uhlíková

Délka sestřihu: 8:09 min.

Produkce: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. – pracoviště Brno

© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2016

Sestřih rozhovoru pořízeného dne 10. 7. 2013 v Brně v rámci projektu Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.

 

Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie. Miloš Melzer

Ukázka rozhovoru s PhDr. Milošem Melzerem, CSc. (2. 11. 1941), etnografem a muzejníkem, dlouholetým pracovníkem a v letech 1990–2004 ředitelem Vlastivědného muzea v Šumperku. Rozhovor vedla Jana Pospíšilová.

Miloš Melzen - online ukázka z rozhovoru

Videodokumentace: Michal Pavlásek

Střih: Petr Baran

Spolupráce: Jiřina Kosíková, Lucie Uhlíková

Délka sestřihu: 13 min.

Produkce: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. – pracoviště Brno

© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2016

Ukázka rozhovoru pořízeného dne 21. 8. 2013 v Brně rámci projektu Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.

 

Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie. Karel Pavlištík

Ukázka rozhovoru s Karlem Pavlištíkem (12. 3. 1931 – 7. 12. 2018), etnografem, muzejníkem, tanečníkem, choreografem a od roku 1962 pracovníkem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které musel z politických důvodů v roce 1972 opustit. V roce 1989 se po období těžké práce v dělnických profesích do muzea vrátil. Rozhovor vedla Jana Pospíšilová.

Videodokumentace: Michal Pavlásek

Střih: Petr Baran

Spolupráce: Jiřina Kosíková

Délka sestřihu: 15:58 min.

Produkce: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. – pracoviště Brno

© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2018

Sestřih rozhovoru pořízeného dne 5. 6. 2012 ve Zlíně v rámci projektu Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.

 

Rozhovory s osobnostmi oboru etnologie. Jan Miroslav Krist

Ukázka rozhovoru s Janem Miroslavem Kristem (3. 9. 1932 – 11. 1. 2007) – folkloristou, tanečníkem, dramaturgem, choreografem, organizátorem a autorem pořadů. V letech 1971–1990 byl nucen vykonávat i dělnické profese. Od roku 1990 do roku 1991 byl ředitelem Městského kulturního střediska v Brně, od roku 1991 působil jako odborný pracovník dnešního Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Rozhovor o natáčení videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska vedla Marta Toncrová.

Videodokumentace: Jiřina Kosíková, Petr Baran

Výzkum: Marta Toncrová

Střih: Petr Baran

Délka sestřihu: 23:57 min.

Sestřih rozhovoru pořízeného dne 15. 12. 2005 v Brně v rámci grantu Etnokulturní tradice v současné společnosti. Sondy do problematiky využívání a funkcí hudebního folkloru (GA AV ČR, reg. č. IAA 9058401, řešitel Marta Toncrová).

 

 

 

 

Materiál z výzkumů

Na obsahu sa pracuje.