Zahlavi

Výkonné a poradní orgány

Výkonné a poradní orgány

Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Předseda: Mgr. Daniel SOSNA, Ph.D.

Místopředsedkyně: Mgr. Jana NOSKOVÁ, Ph.D.

 

členové:

doc. RNDr. Petr JEHLIČKA, Ph.D.

PhDr. Lucie UHLÍKOVÁ, Ph.D.

PhDr. Jiří WOITSCH, Ph.D.

MSc. Johana WYSS, D.Phil.

 

externí členové:

doc. PhDr. Daniel DRÁPALA, Ph.D.

Joseph Grim FEINBERG, Ph.D.

prof. PaedDr. Bernard GARAJ, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk R. NEŠPOR, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Markéta ZANDLOVÁ, Ph.D.

 

Tajemník: PhDr. Zdeněk VEJVODA, Ph.D

 

Dozorčí rada

Předseda: doc. RNDr. Tomáš KOSTELECKÝ, CSc.

Místopředseda: Mgr. Luděk Brož, M.Phil., Ph.D.

Členové: PhDr. Tereza ŠLEHOFEROVÁ, Ph.D.

                doc. PhDr. Bc. Iva POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, Ph.D.

                Mgr. Dr. phil. Viktor VELEK, Ph.D.

               

Tajemník: PhDr. Jaroslav OTČENÁŠEK, Ph.D.

Vědecká redakce

Předseda: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

PhDr. Barbora Gergelová

Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.

dr. Jiří Ryba

 

Směrnice upravující ediční činnost EÚ.

Atestační komise

Interní členové:

Předseda: Martin Fotta, Ph.D.

PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D.

Externí členové:

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (ÚEE FF MU)

prof. Haldis Haukanes, Ph.D. (University of Bergen)

doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (MÚA AV ČR)

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (SOÚ AV ČR a FHS UK)

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (ÚESA SAV)

 

Plné znění vnitřního předpisu o atestacích naleznete zde.

International Advisory Board

International Advisory Board to the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences


Members of the IAB

Dr. hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. IS PAN, Institute of Art, Polish Academy of Sciences
Univ. Prof. Dr. Gero Fischer, Institut für Slawistik, Universität Wien
Dr. hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UO, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Univerzitet Opolski
Ass. Prof. Dr. David Henig, Department of Cultural Anthropology and Sociology, Utrecht University
Dr. Nicolette Makovicky, Research Director, Russian and East European Studies Oxford School of Global and Area Studies, University of Oxford
Prof. Dr. Sheilagh Ogilvie, Faculty of Economics, University of Cambridge
Jun. Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider, Institut für Film-,Theater- und empirische Kulturwissenschaft der Johannes-Gutenberg Universität Mainz
Dr. Ingrid Slavec Gradišnik, Director, Director, Institute of Slovenian Ethnology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Dr. Tvrtko Zebec, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb

 

Legal status of an International Advisory Board to the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences

Etická komise

RNDr. Petr Jehlička, Ph.D. (EÚ AV ČR, předseda, interní člen)

Martin Fotta, PhD (EÚ AV ČR, interní člen) 

Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (EÚ AV ČR, místopředsedkyně, interní členka) 

prof. Mara Miele, Ph.D. (Cardiff University, externí členka) 

Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. (CTS UK, externí členka) 

 

Etický kodex výzkumných pracovníků Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.