Zahlavi

Pavel Horák

Pavel Horák

Mgr. Pavel Horák, Ph.D.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 602

e-mail: horak@eu.cas.cz

 

Osobní profil 

Vzdělání

2018 Ph.D. v oboru Religionistika, Univerzita Pardubice, katedra religionistiky. 

Zaměření: Teorie a metodologie religionistiky, konceptualizace pohanství a novopohanství, nová náboženská hnutí, západní esoterismus, antropologie náboženství. Dizertační práce: Křesťanské koncepty v myšlení a praxi současných novopohanů. Vedoucí práce: doc. Martin Fárek, Ph.D.

2013 Mgr. v oboru Religionistika, Univerzita Pardubice, katedra religionistiky. 

2011 Bc. v oboru Religionistika (Bc.) Univerzita Pardubice, katedra religionistiky. 

 

Další odborné vzdělání a kurzy

2018 Kritické myšlení a globální témata (RWCT metodika - čtením a psaním ke kritickému myšlení). 80 hodin. 23. října 2017 - 14. května 2018. Akreditace MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT-25112/2016-1-734. NaZemi, z.s. Kounicova 42, Brno.

 

Stipendia, fellowships

2019 (leden - květen) - The Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents, University of Amsterdam, Nizozemí. Post-doktorandská výzkumná stáž se zaměřením na mezikulturní výzkum magie. V rámci programu ERASMUS+.

2019 (leden - květen) – The Ritman Library and Research Institute, Amsterdam. Překladatelská činnost (aj - čj); analýza konceptualizace náboženství, magie a lidových zvyků v práci The Rivers of Life amatérského antropologa Jamese Forlonga (1824 - 1904).

2018 (říjen - prosinec) - Department for the Comparative Science of Cultures, India Platform, Ghent University, Belgie.  Post-doktorandská výzkumná stáž v programu komparativních studií kultur. V rámci programu ERASMUS+.

2017 (červen) - British Library, Londýn. V rámci Interní grantové agentury FF UPa.

2016 (únor - červen) - Department for the Comparative Science of Cultures, India Platform, Ghent University, Belgie.  Studijní stáž v programu komparativních studií kultur. V rámci programu ERASMUS+.

2015 (říjen) - Oddelek za etnologijo in kulturni antropologijo, Univerza v Ljubljani (katedra etnologie a kulturní antropologie, Lublaňská univerzita), Slovinsko. Terénní výzkum. V rámci programu CEEPUS.

2015 (březen - duben) - University College Cork; terénní výzkum. V rámci Interní grantové agentury FF UPa.

2015 (březen) - British Library, Londýn. V rámci Interní grantové agentury FF UPa. 

 

Průběh zaměstnání

2019 Postdoktorand, Etnologický ústav AV ČR v.v.i.

2014 – 2018 Externí vyučující, Katedra religionistiky, FF Univerzita Pardubice

 

Pedagogická činnost

2014 – 2018 Katedra religionistiky, FF Univerzita Pardubice

 

Oblasti odborného zájmu

dějiny náboženství, antropologie náboženství, archeologie náboženství, magie a čarodějnictví, lidové zvyky, esoterismus, nová náboženská hnutí, křesťanská teologie, teorie a metody religionistiky a kulturní/sociální antropologie

 

Výběrová bibliografie

Kapitoly v knihách

2017. „Keltské svátky: staré tradice nebo moderní invence“ in: Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Jindřich Šteffl - Radka Hentschová (eds.). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích. s. 111-124.

 

Studie a články

2017. “The Image of Paganism in the British Romanticism”. Pomegranate: The International  Journal of Pagan Studies vol. 19, no. 2. pp. 141-65. https://doi.org/10.1558/pome.34524.

2016. „The Image of Paganism in the Age of Reason: From Idolatry towards a Secular Concept of Polytheism". Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies vol. 18, no. 2. pp. 125–49. doi:10.1558/pome.v18i2.31664.

2014. “Vliv novodobého hermetismu na novopohanství,” Theologická revue, 2014, vol. 85, no. 3, s. 384 - 400. ISSN: 1211-7617.

2013. „Společenství Cesty Síly: Jediismus v České republice,“ Lidé města/Urban  People, 15, 1/2013, s. 49 – 64. 

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

CASR Česká společnost pro religionistiku (od 2010)

ESSWE The European Society for the Study of Western Esotericism (od 2015)

CASA Česká asociace pro sociální antropologii (od 2019)

EASA – European association of social anthropologists (od 2019)