Zahlavi

Výkonné a poradní orgány

Výkonné a poradní orgány

Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Předsedkyně: doc. Mgr. Daniela STAVĚLOVÁ, CSc.

Místopředsedkyně:
Mgr. Jana NOSKOVÁ, Ph.D.

 

členové:

doc. PhDr. Lubomír TYLLNER, CSc.

PhDr. Stanislav BROUČEK, CSc.

PhDr. Jiří WOITSCH, Ph.D.

PhDr. Lucie UHLÍKOVÁ, Ph.D.

 

Tajemník: PhDr. František BAHENSKÝ

 

Externí členové

PhDr. Daniel DRÁPALA, Ph.D.

prof. PaedDr. Bernard GARAJ, CSc.

PhDr. Petr JANEČEK, Ph.D.

doc. PhDr. Hana HLÔŠKOVÁ, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

 

Dozorčí rada

Předseda: PhDr. Pavel Baran, CSc.

Místopředsedkyně: PhDr. Milada JONÁŠOVÁ, Ph.D.

Členové: PhDr. Sandra KREISSLOVÁ, Ph.D.

               RNDr. Tomáš KOSTELECKÝ, CSc.

               Mgr. Dr. phil. Viktor VELEK, Ph.D.

               Mgr. Luděk BROŽ, M.Phil., Ph.D.

               

Tajemník: PhDr. Jaroslav OTČENÁŠEK, Ph.D.

Vědecká redakce

Předseda: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

PhDr. Barbora Gergelová

Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.

dr. Jiří Ryba

 

Směrnice upravující ediční činnost EÚ.

Atestační komise

Interní členové:

Předseda: doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

PhDr. Karel Altman, CSc.

PhDr. Stanislav Brouček, CSc.

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.

Externí členové:

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

 

Plné znění vnitřního předpisu o atestacích naleznete zde.