Zahlavi

Výkonné a poradní orgány

Výkonné a poradní orgány

Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Předsedkyně: doc. Mgr. Daniela STAVĚLOVÁ, CSc.

Místopředsedkyně:
Mgr. Jana NOSKOVÁ, Ph.D.

 

členové:

doc. PhDr. Lubomír TYLLNER, CSc.

PhDr. Stanislav BROUČEK, CSc.

PhDr. Jiří WOITSCH, Ph.D.

PhDr. Lucie UHLÍKOVÁ, Ph.D.

 

Tajemník: PhDr. Zdeněk VEJVODA, Ph.D.

 

Externí členové

PhDr. Daniel DRÁPALA, Ph.D.

prof. PaedDr. Bernard GARAJ, CSc.

PhDr. Petr JANEČEK, Ph.D.

doc. PhDr. Hana HLÔŠKOVÁ, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

 

Dozorčí rada

Předseda: PhDr. Pavel Baran, CSc.

Místopředsedkyně: PhDr. Milada JONÁŠOVÁ, Ph.D.

Členové: PhDr. Sandra KREISSLOVÁ, Ph.D.

               RNDr. Tomáš KOSTELECKÝ, CSc.

               Mgr. Dr. phil. Viktor VELEK, Ph.D.

               Mgr. Luděk BROŽ, M.Phil., Ph.D.

               

Tajemník: PhDr. Jaroslav OTČENÁŠEK, Ph.D.

Vědecká redakce

Předseda: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

PhDr. Barbora Gergelová

Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.

dr. Jiří Ryba

 

Směrnice upravující ediční činnost EÚ.

Atestační komise

Interní členové:

Předseda: doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

PhDr. Karel Altman, CSc.

PhDr. Stanislav Brouček, CSc.

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.

Externí členové:

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

 

Plné znění vnitřního předpisu o atestacích naleznete zde.

International Advisory Board

International Advisory Board to the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences


Members of the IAB

Dr. hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. IS PAN, Institute of Art, Polish Academy of Sciences
Univ. Prof. Dr. Gero Fischer, Institut für Slawistik, Universität Wien
Dr. hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UO, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Univerzitet Opolski
Ass. Prof. Dr. David Henig, Department of Cultural Anthropology and Sociology, Utrecht University
Dr. Nicolette Makovicky, Research Director, Russian and East European Studies Oxford School of Global and Area Studies, University of Oxford
Prof. Dr. Sheilagh Ogilvie, Faculty of Economics, University of Cambridge
Jun. Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider, Institut für Film-,Theater- und empirische Kulturwissenschaft der Johannes-Gutenberg Universität Mainz
Dr. Ingrid Slavec Gradišnik, Director, Director, Institute of Slovenian Ethnology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Dr. Tvrtko Zebec, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb

 

Legal status of an International Advisory Board to the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences