Zahlavi

Audiovizuální výstupy

Audiovizuální výstupy

Dokumentární filmy a audio dokumenty

Dokumentární filmy

Druhé Vojvodovo: myslet obrazem/ Another Vojvodovo: thinking in pictures

Vojvodovo je vesnice v Bulharsku, kde v letech 1900-1950 žilo několik stovek českých protestantů. V rámci poválečné reemigrace do pohraničí ČSR se na jižní Moravu spolu s nimi přestěhoval rovněž „duch“ jejich světa. O jeho vyvolání se film prostřednictvím video-elicitace pokouší. Vizuální obrazy vojvodovských kulis se stěhují k těm, kteří je postupně vyplňují významy prožitého, podobně jako je ve filmu oblékána figurína symbolizující tuto komunitu. Mezi strážce odkazu paměti dnes patří kromě rodáků i generační potomci a profesionální etnografové, kteří kouzlu Vojvodova propadli, a na (re)konstrukci jeho obrazu se svými texty významně podílejí. Podobnou roli jistě sehrává i tento film, multivokální vizuální narativ konstruovaný „tady“ a „tam“ (na jižní Moravě a v Bulharsku), druhé Vojvodovo. Aspekt geografické vzdálenosti je potlačen, do popředí je postavena vzájemnost distribuovaná profesionálními etnografy, internetem i setkáními (ex)Vojvodovčanů. Vyvstává tak otázka, kde se dnes Vojvodovo vlastně nachází.

Námět, scénář, kamera: Michal Pavlásek
Zvuk: Václav Mach
Střih: Michal Pavlásek
Režie: Michal Pavlásek
Jazyk: česky, titulky CS, EN, total time 34:00
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno 2013
©Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Film vznikl s institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO:683780076

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz

 

Stoleté vzpomínky. / A Hundred Years of Memories. Jan Nitka (*1906)

Jan Nitka se narodil za Rakouska-Uherska v Tršicích u Přerova, kde se odehrál jeho téměř celý dlouhý životní příběh. Zemřel v nedožitých sto sedmi letech v roce 2013. Jeho život byl spjat s profesí zahradníka a pomologa, a také s činností v Tělovýchovné jednotě Sokol. Zúčastnil se všech sokolských sletů v Praze od roku 1920. Vzpomínky zachycené v rozhovoru dne 16. 8. 2011 jsou součástí malých dějin 20. století.

Námět a spolupráce: Alena Cedidlová 
Kamera a střih: Petr Baran 
Scénář a režie: Jiřina Kosíková 
Jazyk: česky titulky EN, total time 22:04 
Producent: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - pracoviště Brno 2013 
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Film vznikl v rámci výzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AV0Z90580513 a s institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz

 

Pod tíhou hroznů čas se sklání. Z minulosti Čechů a Němců v srbském Banátě/Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat

V 18. století získal srbský Banát svoji multikulturní tvář, lemovanou vinohrady na úrodných svazích krajiny. Pěstování vinné révy se stalo společným místem každodenních radostí i strastí Němců a Čechů, v minulosti společných svědků historických událostí. Jejich příběhy vytváří pestrou mozaiku osobních svědectví o zapomenutých lidských osudech, vykreslující obraz Banátu v intencích konfliktu, tolerance a hluboké religiozity. Scénář a námět: Michal Pavlásek a Jiřina Kosíková 
Střih: Petr Baran 
Kamera: Jiřina Kosíková a Petr Baran 
Režie: Michal Pavlásek 
Jazyk: česky, srbsky, maďarsky, titulky EN, total time 23:00 
Produkce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno 2012 
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Film vznikl v rámcivýzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Praha Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513. 
cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz

 

Od Popelce do Provody

Tématem celovečerního etnologického dokumentárního filmu L. Kafky a T. Petráně Od Popelce do Provody je postní období a Velikonoce. (Popelec v názvu symbolizuje Popeleční středu, kterou začíná půst; výraz Provoda označující druhou velikonoční neděli, tzv. neděli Provodní pak pochází z jedné nejčastějších koled o velikonočním pondělí.) Natáčení se uskutečnilo ve více než čtyřiceti lokalitách na celém území České republiky v letech 2008 - 2010. Dokument názorně přibližuje mnohovrstevnatý a nesmírně zajímavý komplex vzájemně propojených církevních obřadů, lidových obyčejů a zvyků, které společně vytvářejí nejvýznamnější křesťanské svátky roku i „svátky jara“ - oslavy počátků nového vegetačního období. 

Námět: Luboš Kafka 
Odborná spolupráce: PhDr. Věra Thořová, CSc. 
Kamera: Tomáš Petráň, Milan Tomsa, Pavel Kolaja, Adam Oĺha 
Střih: Tomáš Petráň 
Scénář a režie: Luboš Kafka, Tomáš Petráň 
Hudba: Jan Mikušek, Jiří Hodina 
Zvuková postprodukce: Daniel Němec 
Komentář L. Kafky četli: Terezie Němcová a Zdeněk Skalický 
Realizace filmu a jeho vydání na DVD nosiči byla uskutečněna v rámci projektu cíleného výzkumu GA AV ČR „Žijící lidské poklady – Nositelé tradic II“ (1QS900580551).

Cena 100 Kč

 

Moje války/My Wars. Věra Fialová (*1918)

Sestřih ze záznamů pořízených během etnologického terénního výzkumu v letech 2007 a 2009 u písmačky, vypravěčky a zpěvačky Věry Fialové, dcery Češky a Poláka, ruského válečného zajatce. V jejích vzpomínkách, týkajících se obou světových válek, jsou zachyceny malé dějiny - životní příběh jedné ženy na pozadí velkých historických událostí 20. století.

 

 

Scénář a střih: Petr Baran
Námět, kamera a režie: Jiřina Kosíková
Jazyk: česky, titulky EN, total time 26:07
Produkce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno 2010
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Film vznikl v rámcivýzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Praha Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513. 

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a stoncrova@email.cz

 

Stavělová Daniela: Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace 

Multimediální studie. Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i. ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, Praha 2008. Textová část (česky a anglicky) + DVD (film 35 min., další záběry, fotogalerie) 
Multimediální studie spojuje možnosti verbálního a vizuálního jazyka, které zde slouží k zachycení komplexu sledované masopustní obchůzky a k prezentaci tance jako kulturního textu, který pomůže odhalit a sdělit význam této tradiční události v dnešní lokální společnosti. 
ISBN 978-80-87112-15-1 
CENA 250 Kč

 

Daj bože što je dobro/Dej, Bože, jen to dobré/God give us what is good/ Gib, oh Gott, nur das Gute

Dojmy z expedice českých etnologů ve východním a západním Srbsku v květnu 2007. 
„Sacrum et profanum“ v symbióze křesťanství a každodenního života. Způsob života starých lidí je mizejícím světem tradiční kultury, např. pastevectví, řemesel a podomácké výroby. Rozhovory odrážejí způsob komunikace a mezilidské vztahy ve venkovské společnosti. Ve vzpomínkách jsou zachyceny „malé dějiny“, historické události viděné očima obyčejných lidí.

  

Jazyk dialogů: srbština, čeština 
Titulky: cs, en, de 
Délka filmu: 26:29 min 
Scénář, kamera: Jiřina Kosíková, Petr Baran 
Střih: Petr Baran 
Hudba: srbská lidová a písně z alb „Homoljski motivi“ a „Zemlja svetog Simeona“ 
Režie: Jiřina Kosíková 
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno 
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2007

Film vznikl v rámci výzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513.

 

Nositelé tradic 1. Lidová řemesla

Vydal EÚ AV ČR.v.v.i. za podpory Ministerstva kultura a Grantové agentury AV ČR. 
Realizace Cine Point, dramaturg Luboš Kafka, režie a kamera Tomáš Petráň. 
anglické titulky. 
Cyklus osmi etnologických filmů je zaměřený na dokumentaci zanikajících řemesel a jejich proměn při mezigeneračním přenosu. Filmy jsou koncipovány jako portréty tvůrců a řemeslníků, kteří navazují na tradice lidového výtvarného umění a řemesel ( mj. dýmkařů, sklářů, perníkářů, košíkářů, řezbářů a autorů podmaleb na skle)


Řezbář křesťanského nebe
Nůškaři a košíkáři
Malíř ze ztraceného ráje
...za tři fajfky tabáku
Perly Jizerských hor
Ať to frčí , ať to šlape
Hračkáři z Vysočiny
Pochoutky a pokroutky 

CENA: 150,- Kč VYPRODÁNO

 

Audio dokumenty

 

Kratochvíl Matěj: Lidová hudba v Československu 1929-1937

Nahrávky Fonografické komise České akademie věd a umění. Vyd. EÚ AV ČR 2009 
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. vydává unikátní kolekci nahrávek lidové hudby Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Lužice a Podkarpatské Rusi, které vznikly v letech 1929–1937. Tyto nahrávky pořídila Fonografická komise, na jejíž činnosti se podílely významné osobnosti z oblasti národopisu, lingvistiky i dalších oborů. Z mnoha hodin záznamů ovšem tehdy bylo zveřejněno jen několik málo ukázek. 
Na pěti CD je představen reprezentativní výběr z lidové hudby zaznamenané Fonografickou komisí. Nahrávky k vydání připravil pracovník Etnologického ústavu Matěj Kratochvíl, který je také autorem studie doprovázející CD. 
Soubor 5 CD + textová část česky a anglicky,101s. 
ISBN 978-80-87112-20-5 
CENA: 450 Kč

 

Kateryna Kolcova: Vyznání. Písně séfardských a aškenázských Židů 

edice Podoby evropské lidové hudby III

 

Projekt AV ČR Nositelé tradic . Zpěv a průvodní slovo: Kateryna Kolcova Kytara:Borisav Prelič 
Záznam koncertu z 1.3.2006 v kulturně-vzdělávacím středisku Židovského muzea v Praze. 
CENA: 150 Kč

 

Lidová hudba ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR

Podoby evropské lidové hudby II. Sleeve-note: M.Toncrová,L.Tyllner, M. Kratochvíl 
Celkový čas 69:58 . 
Vyd. EÚ AV ČR 2005 
CENA : 200,- Kč

 

Patrick Martin. Uilleann Pipes

Podoby evropské lidové hudby 1. 
Patrick Martin - irské dudy, Lukáš Radostný - kytara 
Sleeve-note: Lukáš Radostný 
Celkový čas 46:56 
Praha, EÚ AV ČR 2002 
Nahrávky irské tradiční hudby doplněné rozhovory s interpretem Patrickem Martinem. 
CENA: 200,- Kč

 

Traxleři: Písně krátké i dlouhé 

   Historické prameny lidové hudby v Čechách 1. 
   Skiffová skupina Jiřího Traxlera. 
   Sleeve-note: Jiří Traxler 
   Celkový čas: 63:44 
   Praha, EÚ AV ČR 2002 
 CD obsahuje výběr z písňových zápisů Jana Jeníka z Bratřic z roku 1810 a ohlasy evropských písní v českém společenském zpěvu. 
CENA: 200,- Kč

 

Tyllner Lubomír: Dudy a dudácká muzika 1909

Nejstarší zvukové záznamy lidové hudby v Čechách I. 
Sleeve-note: Lubomír Tyllner, Tomáš Spurný 
Celkový čas 48:11 
Praha, EÚ AV ČR 2001 
Transkribce zvukových záznamů: Phonogrammarchiv Rakouské akademie věd Vídeň. 
Digitalizace 47 záznamů dud a dudácké muziky sejmutých z voskových Válečků uložených v EÚ AV ČR. CD je doplněno studií o dudácké hudbě a transkripci dudáckých variací (obrazová příloha). 
CENA: 290,- Kč

 

 

 

 
 
Rozhovory s osobnostmi

Na obsahu sa pracuje.

Materiál z výzkumů

Na obsahu sa pracuje.