Zahlavi

Veronika Beranská

Veronika Beranská

Veronika BeranskáMgr. Veronika Beranská, Ph.D.

tel.: +420 222 828 606

e-mail: veronika.beranska@seznam.cz

 

Vzdělání

2017 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav etnologie, Ph.D.

Disertační práce: Lidové léčení v pamětech i žité přítomnosti přesídlených krajanů z oblasti bývalého Sovětského svazu

2010 Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra antropologie, Mgr. Diplomová práce: Šamanská jurta: alternativní přístup ke zdraví a rituály jižní Sibiře v českém prostředí

 

Zaměstnání

2010 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Oblasti odborného zájmu

Migrace, integrace, krajané, volyňští Češi, černobylští Češi, etnomedicína, lidová léčba

 

Participace na výzkumných projektech

Analýza migrace českých občanů po roce 1989 (2014–2015)

Projekt pro Open City, o.p.s., 2013, s názvem Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy

Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí (2012–2013, TA0/TD)

Analýza Státního integračního programu pro azylanty a vytvoření návrhu koncepčních a legislativních změn tohoto programu (2011–2012)

Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje (2009)

Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci (2008–2011)

SUS.DIV: a Network of Excellence on Sustainable Development in a Diverse World (2005–2010)

 

Výběrová bibliografie

Monografie a editované sborníky

2017. Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautoři Brouček, Stanislav – Červinková, Hana – Jiráková, Anežka – Uherek, Zdeněk).

2012. Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky (spoluautoři Uherek, Zdeněk – Honusková, Věra – Jiráková, Anežka – Šolcová, Lenka).

2011. Migration, Diversity and Their Management. Prague Occasional Papers in Ethnology No. 8. Praha: The Institute of Ethnology of the ASCR (spolueditor Uherek, Zdeněk).

 

Kapitoly v knihách

2017. Lidová léčba, rituál a magie u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Martinková, D. (ed.): Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti: Přínos a perspektivy. Materiály celostátního setkání k 25. výročí návratu černobylských krajanů do staronové vlasti konaného v Litoměřicích dne 8. října 2016. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s.: 61–71.

2015. Pavlivka Iodine Spring Water: Transnational Entrepreneurship in Post-Transition Contexts. In: Cervinkova, Hana – Buchowski, Michal – Uherek, Zdenek (eds.): Rethinking ethnography in Central Europe. New York, NY: Palgrave Macmillan: 75–88 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2015. Lidová léčba v pamětech přesídlených Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Číhal, Petr (ed.): Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 63–66.

2011. Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Iljuk, B. (ed.): Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus: 61–75.

 

Studie a články

2016. Obranné strategie obyvatelstva českého a ukrajinského původu na Ukrajině vyvolané následky černobylské nukleární havárie. Český lid 103: 103–118 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2016. The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. Český lid 103: 85–101 (spoluautor Uherek, Zdeněk).

2014. Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity. Culturologia 3, 1: 52–56 (spoluautoři Uherek, Zdeněk – Bareš, Pavel – Brouček, Stanislav – Horáková, Milada – Kissová, Blanka – Kubát, J. – Schebelle, Danica).

2014. Šamanská jurta: O pojetí zdraví a nemoci u jejích návštěvníků. Culturologia 3, 1: 4–13.

2013. Krajanská lidová léčba a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu přesídlených do České republiky. Národopisná revue 23, 4: 264–271.