Zahlavi

Dědictví českého trampingu

Dědictví českého trampingu

25. 03. 2024

Karel Altman na semináři EU 8. 4. v Brně

Karel Altman: Dědictví českého trampingu

Abstrakt: Prezentace mnohaletého bádání směřujícího k publikování autorské monografie o trampingu, které se zaměřilo na různé stránky bohaté stoleté historie i pestré každodennosti trampské subkultury s cílem zhodnotit odkaz tohoto fenoménu, jak se projevuje v současnosti, tedy v posledních třiceti letech. Finální výstup zkoumání dědictví českého trampingu prezentuje způsob splnění vytčených cílů – pojednat o nejdůležitějších aspektech tohoto českého (potažmo i slovenského) kulturního jevu, představit jeho současný stav a zjistit význam, jaký měl a dodnes má nejen pro své nositele, ale také pro širší, tedy i ne-trampskou, veřejnost.

Diskusant: PhDr. Jan Krško, SOkA Rakovník

pondělí 8. 4. 2024, 14:00

Velká zasedací místnost Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Veveří 97

602 00 Brno

vchod: ul. Veveří, 5. patro

ONLINE MS Teams: ZDE

Pdf ke stažení zde.