Zahlavi

"Ganz normale Familiengeschichten". Bilder von Migration und migrierende Bilder im Familiengedächtnis

"Ganz normale Familiengeschichten". Bilder von Migration und migrierende Bilder im Familiengedächtnis

24. 05. 2023

Překlad knihy Sandry Kreisslové, Jany Noskové a Michala Pavláska

Sandra Kreisslová, Jana Nosková a Michal Pavlásek publikovali v roce 2019 v nakladatelství Argo knihu „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Právě nyní vychází kniha v německém překladu v renomovaném nakladatelství Waxmann Verlag. Kniha zve čtenáře do světa rodinné paměti. Společným rysem všech interviewovaných třígeneračních rodin je zkušenost příslušníků nejstarší generace s dobrovolnou nebo nucenou mezinárodní migrací po 2. světové válce. Autoři pro svůj výzkum vybrali rodiny Němců v České republice a nuceně vysídlených Němců z České republiky, Čechů žijících v Chorvatsku a českých reemigrantů z Chorvatska. Kniha přináší cenné poznatky o způsobech a strategiích přenosu vzpomínek v rodinném prostředí, o vzpomínkové kultuře a migraci jako důležitém historickém procesu 20. století.