Zahlavi

K pramenům lidové hudby a tance

K pramenům lidové hudby a tance

26. 05. 2024

Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie na Veletrhu vědy 30.5.-1.6.

Lidovou hudbu a tanec dnes známe především z tištěných sbírek a z vystoupení folklorních souborů. Jak ale tato součást naší kultury vznikala? Mají lidové písně své autory, nebo „vzešly z ducha lidu“, jak se někdy píše? Které písně neprošly dohledem cenzorů? Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie Etnologického ústavu AV ČR vám na Veletrhu vědy ukáže, z čeho lidová hudební a taneční tvořivost vyrůstá, co o ní víme a jaké jsou její historické prameny. Minulost se současností u nás propojuje interaktivní počítačová písňová databáze, dostupná na adrese www.lidoveprameny.cz. V expozici Etnologického ústavu AV ČR se navíc můžete stát skladatelkami a skladateli lidových písní, přidat své dílo do více než sto let budované sbírky či je slyšet v podání zkušených muzikantů. Vystoupí živé kapely a dojde i na taneční výuku. V koutku mediální archeologie se poučíte o historii zvukových médií a poslechnete si nejstarší nahrávky. Ve filmovém minisále vám promítneme ukázky z našich výzkumů.

Těšíme se na vás na stánku č. 25 od čtvrtka do soboty, vždy od 10 do 18 hodin.