Zahlavi

Pozice doktoranda/doktorandky

Pozice doktoranda/doktorandky

21. 03. 2024

Uzávěrka 10. dubna

Projekt: ‘Paměť a populismus zezdola’ (MEMPOP), Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha

POZICE DOKTORANDA/DOKTORANDKY, plný úvazek (4 roky)

Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. (dale EÚ), vypisuje výběrové řízení na plně financované čtyřleté doktorandské místo. Spolu s členy týmu MEMPOP ERC bude doktorand/ka provádět svůj výzkum v Oddělení mobility a migrace EÚ. AV ČR je institucí, která se zabývá pouze výzkumem, takže student/ka bude současně působit na Univerzitě Karlově a získá na ní doktorský titul. (Pokud student/ka navrhne jinou evropskou univerzitu, na které by chtěl/a získat doktorský titul, jsme otevřeni diskusi o jiných podmínkách).

VÝZKUMNÝ PROJEKT

Projekt ‘Paměť a populismus zezdola’ (MEMPOP) vedený dr. Johanou Wyss je financován Evropskou výzkumnou radou (ERC). V rámci projektu bude pětičlenný tým z Oddělení mobility a migrace EÚ provádět etnografický výzkum ve čtyřech evropských nadnárodních regionech. Tyto příhraniční regiony se vyznačují drsnými historickými otřesy, častými historickými posuny státních hranic a obyvatelstva a také rostoucími populistickými náladami. Cílem tohoto výzkumného projektu je prozkoumat vztah mezi kolektivní pamětí a rostoucí popularitou populistických politických stran.

POZICE

Jedná se o pozici na plný úvazek na dobu až čtyř let.

Datum zahájení: 1. srpna 2024 nebo dle dohody.

Doktorand/ka se zapojí do ambiciózního výzkumného projektu zaměřeného na paměť a populismus v evropských nadnárodních pohraničních regionech a bude provádět etnografický terénní výzkum (až dvanáct měsíců) v pohraničním regionu dle vlastního výběru, např. ve Slezsku, Bukovině, Banátu, Vojvodině, Jižním Tyrolsku atd., jehož výsledkem bude jedna disertační práce a jeden vědecký článek v rámci projektu MEMPOP. Očekáváme, že úspěšný kandidát bude ve spolupráci s hlavní řešitelkou navrhne a bude aktivně pracovat na svém vlastním výzkumném projektu a zároveň fungovat v rámci širšího výzkumného týmu.

ZPŮSOBILOST  

 • Magisterský titul v oboru sociální a kulturní antropologie nebo příbuzných oborech.
 • Zájem o paměťová studia, hraniční studia a populismus a politickou polarizaci.
 • Znalosti kvalitativních metod jsou nezbytné, zkušenosti s etnografickým terénním výzkumem jsou žádoucí.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny, a to jak písemná, tak mluvená (přibližně 7 bodů v IELTS nebo 94-101 bodů v TOEFL).
 • Znalost jazyků souvisejících s prací v terénu (jeden nezbytný, dva nebo více žádoucí).
 • Schopnost pracovat samostatně i jako člen mezinárodního týmu.
 • Schopnost prezentovat na mezinárodních konferencích a podílet se na komunikaci určené široké veřejnosti (blogové příspěvky, webové stránky, sociální média).
 • Připravenost žít a pracovat v Praze.

NABÍZÍME

 • Špičkový výzkumný projekt, živý a podporující vědecký tým bádající v rámci stimulujícího výzkumného prostředí EÚ.
 • Hrubý plat ve výši 1 583 EUR (přibližně 1300 EUR po zdanění) měsíčně po dobu čtyř let s každoročním navýšením o 4 %. Pokud uchazeč získá doktorát prostřednictvím Univerzity Karlovy, bude mu navíc vypláceno 400 EUR měsíčně po dobu tří let jako státní stipendium.
 • Financování terénního výzkumu a účasti na konferencích.
 • Hrazené publikační poplatky Open Access.
 • Vzdělávací semináře, kurzy a workshopy pro další profesní rozvoj.
 • Otevřené, rodinně přívětivé pracovní prostředí a dovolená ve výši 25 dní

PŘIHLÁŠKA

Uchazeči/uchazečky musí předložit následující dokumenty ve formátu PDF:

 • Průvodní dopis (max. jedna strana).
 • Životopis (max. dvě strany).
 • Návrh výzkumného projektu (zahrnující přehled relevantní literatury, cíle a výzkumné otázky, metodologii a časový plán)
 • Ukázka písemné práce v angličtině, publikované nebo nepublikované.
 • Kontaktní údaje dvou akademických referencí.

Ve druhé fázi budou vybraní uchazeči pozváni na online pohovor a požádáni o zaslání motivačního dopisu (max. tři strany), který bude obsahovat návrh výzkumu a vysvětlení, jak výzkum souvisí s aktivitami projektu MEMPOP (podrobný popis projektu MEMPOP bude poskytnut vybraným uchazečům). Podle pokynů ústavu mohou být požadovány další dokumenty.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu office@eu.cas.cz s předmětem " MEMPOP PhD position" nejpozději do 10. dubna, 2024, 16:00 středoevropského času.

Důrazně doporučujeme, aby potenciální žadatelé před podáním žádosti kontaktovali Dr. Wyss na adrese wyss@eu.cas.cz, kde získají další informace o projektu MEMPOP.

Pokud se nenajde vhodný uchazeč/ka, výběrové řízení bude znovu otevřeno.