Zahlavi

Udělení děkovného listu Kateřině Sedlické

Udělení děkovného listu Kateřině Sedlické

20. 05. 2024

  

Dr. Kateřina Sedlická je dlouholetá a mimořádně loajální pracovnice Střediska vědeckých informací EÚ AV ČR. Do ústavu nastoupila v roce 2000 jako projektový zaměstnanec, výborně se osvědčila a brzy se stala klíčovou a spolehlivou osobností SVI EÚ AV ČR. V letech 2005 až 2020 působila jako výkonná redaktorka vědeckého časopisu Český lid, a až do svého odchodu do penze zároveň jako knihovnice, archivářka, dokumentátorka a administrativní zaměstnankyně.
Mimořádná píle, erudice a komunikační schopnosti Kateřiny Sedlické přispěly nejen k pozvednutí časopisu Český lid mezi přední etnologická periodika ve střední Evropě (zařazení na WoS a do Scopus), ale zároveň jí umožnila opakovaně „přesahovat“ z práce odborné do sféry vědeckého výzkumu. Jako graduovaná etnografka a před nástupem do EÚ i pracovnice institucí památkové péče se specializovala zejména na výzkum a dokumentaci venkovské architektury, sídel a bydlení. Během svého působení v EÚ se mimořádně přínosně, a přitom velmi skromně, zapojila i do několika aplikovaných výzkumných projektů vč. projektů financovaných z evropských prostředků. Její zvláštní zásluhou je odborné zpracování jednoho z vůbec nejvýznamnějších historických dokumentačních fondů venkovského stavitelství v ČR, konkrétně tzv. Zaměřovací akce České akademie věd a umění ze 40. let 20. století.
Udělení Děkovného listu AV ČR považuje vedení EÚ za zcela oprávněné ocenění velmi důležité, avšak mnohdy takřka neviditelné mravenčí odborné práce, bez které by pracoviště nemohlo směřovat k vědecké excelenci.

Více informací zde.