Zahlavi

Umění (z jiné) perspektivy: AVOWING LOSS (Přiznání ztráty)

Umění (z jiné) perspektivy: AVOWING LOSS (Přiznání ztráty)

23. 05. 2024

Fernando Domínguez Rubio na přednášce organizované Národní Galerií Praha a Etnologickým ústavem AVČR, 30. 5. 2024, 18:00, Veletržní palác

Cílem této přednášky je poukázat na naléhavou potřebu přehodnotit estetické infrastruktury udržující současnou produkci kulturní paměti, a to prostřednictvím radikálního přiznání ztráty. Přednáška prozkoumá, jak jsou moderní estetické infrastruktury organizovány kolem odmítnutí ztráty, tj. na předpokladu, že je možné ztrátu popřít a živit obraz kulturních objektů, které zůstávají v čase identické. Přednáška se dále zaměří na nepřirozené ekologie, které byly za účelem tohoto popírání ztráty vybudovány, a na druhy klimatických a finančních nákladů, jakož i principy vyloučení a vyvlastnění, které tato logika vytvořila. V přednášce pak zazní výzva toto neudržitelné odmítání ztráty jednou provždy opustit a rozbít falešnou modernistickou rovnici která říká, že paměť a trvalost je možná pouze negací změny a zřeknutím se ztráty. Zakončena bude otázkou, jaký druh kulturních vzpomínek a minulostí lze vytvořit prostřednictvím radikálního přijetí ztráty, tj. akceptováním změny a ztráty jako produktivních prvků, které je třeba přijmout a osvojit, spíše než napravit nebo odstranit.

Fernando Domínguez Rubio (PhD v sociologii, University of Cambridge, 2008), docent komunikace na University of California v San Diegu. Je autorem knihy Still Life: Ecologies of the Modern Imagination in the Art Museum (University of Chicago Press, 2020), etnografického pohledu na americkou MoMA, ve které zkoumá technologie, klimatické infrastruktury a formy péče a práce potřebné k zamezení rozpadu uměleckých děl. Napsal řadu článků o hmotné kultuře, umění a městské infrastruktuře. Je také spolueditorem publikace The Politics of Knowledge (Routledge, 2012) a spolueditorem připravované knihy Fragilities: Essays On The Politics, Ethics And Aesthetics Of Maintenance And Repair (MIT Press, 2024).

Fernando Domínguez Rubio

University of California, San Diego 

Přednáška proběhne v angličtině.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo konání: Korzo v přízemí Veletržního paláce / Rezervace není nutná

https://www.ngprague.cz/udalost/4048/avowing-loss-priznani-ztraty