Zahlavi

Uzavření knihovny a studovny EÚ AV ČR, v.v.i.

Uzavření knihovny a studovny EÚ AV ČR, v.v.i.

24. 06. 2024

V červenci a srpnu

V červenci a srpnu 2024 bude knihovna a studovna EÚ AV ČR, v.v.i. Praha - Na Florenci 3, Praha 1 – uzavřena.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Knihovnice: PhDr. Ludmila Kopalová - kopalova@eu.cas.cz, 222828610 PhDr. Dana Motyčková, CSc. - motyckova@eu.cas.cz, 222828605

Archivářka: Bc. Barbora Gurecká – gurecka@eu.cas.cz, 222828502

Vedoucí SVI (v případě zvláštní potřeby): PhDr. Barbora Gergelová - gergelova@eu.cas.cz, 222828611