Zahlavi

Výběrové řízení na místo v Oddělení paměťových studií

Výběrové řízení na místo v Oddělení paměťových studií

20. 07. 2023

Přihlášku zasílejte do 30. 10. 2023.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka/pracovnice v Oddělení paměťových studií

Nabízíme zajímavou práci v prestižní veřejné vědecké instituci, participaci na výzkumných a dalších projektech a možnosti dalšího rozvoje a kvalifikačního růstu. Mzda odpovídá zařazení dle Kariérního řádu Akademie věd ČR a Vnitřnímu mzdovému předpisu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Předpokládaný nástup 1. 1. 2024, smlouva na dobu určitou s možností prodloužení, úvazek ve výši 0,5.

Kvalifikační požadavky:

  • ukončené doktorské studium v oboru etnologie, historie, sociokulturní antropologie či oborech bezprostředně příbuzných a praxe v oboru,
  • odborná specializace na problematiku kulturní/komunikativní paměti, politiky paměti doložená systematickou publikační činností v ČR a zahraničí, citačními ohlasy a podílem na řešení vědeckých projektů, nadstandardní orientace v badatelském poli paměťových studií,
  • dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem a znalost dalšího světového jazyka,
  • schopnost samostatně i v týmu formulovat a řešit výzkumné projekty a publikovat odborné texty v odborných periodikách, publikacích,
  • výhodou je zapojení do mezinárodních platforem paměťových studií a úspěšné vedení výzkumného projektu v oblasti paměťových studií.

Dokumenty požadované k přihlášce:

  • strukturovaný životopis s přehledem publikační činnosti,
  • motivační dopis s nástinem odborného zaměření a publikační činnosti v dalších třech letech,
  • příklad publikovaného odborného textu zaměřeného na problematiku paměti, ve kterém jsou aplikovány aktuální teorie a metody paměťových studií.

Přihlášku zasílejte do 30. 10. 2023 e-mailem na adresu office@eu.cas.cz. Přihláška musí být zaslána v podobě jednoho dokumentu ve formátu PDF a v předmětu zásilky označena „Výběrové řízení – OPS“. Vybraní uchazeči/uchazečky mohou být pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční v průběhu listopadu 2023.

Pdf ke stažení zde.