Zahlavi

Výběrové řízení na pozici archivář / archivářka

Výběrové řízení na pozici archivář / archivářka

26. 02. 2020

Uzávěrka 27. 3. 2020 do 8:00 hodin.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici archivář / archivářka s místem výkonu na pracovišti v Praze, úvazkem 1,0 a předpokládaným nástupem 1. 5. 2020, popř. dle dohody.

Pracovní náplň uchazeče/uchazečky:

• pořádání, inventarizace a katalogizace archivních a dalších fondů a sbírek vč. přípravy inventárních soupisů, inventářů a katalogů

• vedení agendy NAD a zajištění komunikace s metodickými orgány (zejm. MÚA AV ČR)

• odborný dohled nad archivní spisovou službou a vyřazováním písemností, výkon předarchivní péče

• zpracování archivních rešerší a rešerší sbírkových a dalších fondů

• správa a organizace studovny, vedení a evidence badatelské agendy

Požadovaná kvalifikace:

• ukončené magisterské (popř. bakalářské) vzdělání v oboru archivnictví

• znalost anglického (popř. jiného světového) jazyka na komunikační úrovni

• výhodou jsou pracovní zkušenosti v oblasti archivnictví a spisové služby

Nabízíme:

• zaměstnání v prestižní instituci s možností zapojení do výzkumné činnosti (zpracování vědeckých edic, samostatná publikační činnost)

• práci na úvazek 1,0

• pracovní smlouvu na dobu určitou s perspektivou možného prodloužení v souladu s vnitřními předpisy EÚ

• ohodnocení vycházející ze mzdových předpisů EÚ

• 5 týdnů dovolené

• stravenky

Dokumenty požadované k přihlášce:

• motivační dopis

• strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe

Přihlášku zasílejte na adresu office@eu.cas.cz nejpozději do 27. 3. 2020 do 8:00 hod. Přihlášku zašlete v podobě jednoho PDF souboru a do předmětu e-mailu uveďte: „Výběrové řízení – archivář“. Bližší informace o pozici podá dr. Barbora Gergelová, gergelova@eu.cas.cz

PDF ke stažení