Zahlavi

Výběrové řízení na pozici postdoktorand/ka

Výběrové řízení na pozici postdoktorand/ka

07. 02. 2024

Uzávěrka 8. 3. 2024 ve 12:00

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Výběr uchazečů/uchazeček proběhne ve dvou kolech. V prvním kole vybere ústav vhodné kandidáty/kandidátky, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR. Předpokládaný nástup je 1. 7. 2024, trvání pracovní smlouvy 1 nebo 2 roky. Od vybraných uchazečů/uchazeček bude během jejich pobytu v ústavu požadována publikace odborných textů a podíl na všech činnostech ústavu (interní semináře, konference a další akce).

V prvním kole mohou být vybraní kandidáti/kandidátky pozváni k osobnímu/online pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady. Etnologický ústav si vyhrazuje právo toto pracovní místo neobsadit.

Uchazeč/uchazečka musí být v době podání přihlášky do výběrového řízení držitelem titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Nezapočítává se rovněž doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky.

Uchazeč/uchazečka je povinen přihlášku do výběrového řízení před podáním konzultovat s vedoucí/vedoucím útvaru Etnologického ústavu, ve kterém hodlá postdoktorský projekt realizovat.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat (v jednom PDF dokumentu):

- strukturovaný životopis kandidáta/kandidátky a doložení jeho vědeckých, případně organizačních a dalších schopností

- seznam publikovaných prací

- název, náplň a rámcový pracovní program postdoktorského projektu, na kterém bude kandidát/kandidátka pracovat (projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let), vč. uvedení předpokládaných výstupů (maximální rozsah 4500 znaků vč. mezer)

- motivační dopis

Uvedené podklady zašlete elektronicky do 8. 3. 2024 do 12:00 s označením předmětu zprávy PostDoc – PPLZ na adresu: office@eu.cas.cz

Pdf ke stažení zde.