Zahlavi

podatelna

podatelna

Podatelna Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Adresy pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat:

1/ Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, office@eu.cas.cz

Úřední hodiny:

pondělí - čtvrtek 9-15 hod.

pátek 8-12 hod.

 

2/ Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno, stoncrova@email.cz

Úřední hodiny:

pondělí - pátek 9-14 hod.

 

Datové formáty přijímaných elektronických dokumentů: textové editory, jpg, pdf, Html

Přenosné technické nosiče dat přijímaných elektronických dokumentů: flash, externí disk

 

Škodlivý kód:

Pokud je u doručeného dokumentu v elektronické podobě zjištěn škodlivý kód, bude s dokumentem zacházeno dle Spisového řádu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Pokud je na pracoviště doručen elektronický dokument, který není dostupný podatelně a lze z něj identifikovat odesílatele (jeho kontaktní nebo elektronickou adresu), pracoviště jej vyrozumí o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup. Nepodaří-li se pracovišti ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, pracoviště dokument nezpracovává.

Pokud je na pracoviště doručen analogový dokument, který není dostatečně uživatelsky vnímatelný (např. neúplný, nečitelný nebo jinak poškozený) a lze-li z něho určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se pracovišti ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, pracoviště dokument nezpracovává.