Zahlavi

Adéla Ottová

Adéla Ottová

e-mail: ottova@eu.cas.cz adela_landova

Projektová manažerka a grantová specialistka

Koordinace grantové agendy ústavu ve spolupráci s vedením ústavu a THS

Zajišťování informací o finančních zdrojích a financování výzkumných projektů

  • Národní a evropské zdroje: Horizont 2020 (Horizont Evropa), GAČR, TA ČR, OP VVV
  • Interní zdroje AV ČR: Strategie AV21, Lumina quaeruntur

Podpora při přípravě projektových návrhů, implementaci projektů a reportování

Současné projekty

2020-2025: Projekt „BOAR“ (ERC CoG, Horizont 2020)
Veterinarization of Europe? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of African Swine Fever

-Projektový management a administrativní asistence

2021-2022: Projekt „FERALHUNT“ (MSCA-IF IV, OP VVV, MŠMT)
Hon na nezvladatelná prasata v nové divočině: antropologie rekreačního lovu

-Projektový management a administrativní asistence