Zahlavi

Andrea Zobačová

Andrea Zobačová

Andrea ZobačováMgr. Andrea ZOBAČOVÁ

Středisko vědeckých informací

tel.: +420 532 290 274

e-mail: zobacova@eu.cas.cz

Vzdělání

Mgr. / M.A. – 1995 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (historie a archivnictví)

Zaměstnání

1995 – dosud – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – archivářka, Středisko vědeckých informací, Brno)

Oblasti zájmu

dějiny oboru, osobní fondy, fotografie, moravika, brunensia

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Kapitoly v knihách

2017. Dělnictvo, jeho život a kultura v předměstských obcích. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav: Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna: 325–343.

2016. Životní a profesní osud Dagmar Klímové ve světle její pozůstalosti. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kol.: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 375–385.

2015. Libraries and Documentary Collections of the Institute of Ethnology CAS. In: Uherek, Zdeněk – Pospíšilová, Jana (eds.): Ethnology and musicology at the Institute of Ethnology CAS, v. v. i., 110 years (1905–2015). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 103–117. (spolupráce Gergelová, Barbora – Škrabalová, Vendula – Vozková, Jana)

2015. Fotografie jako dokument dětství. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk: 147–161.

2010. Luhačovické Zálesí objektivem Karla Fojtíka. In: Drápala, Daniel (ed.): Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta: 103–112, 199.

Studie a články

2015. K nedožitým devadesátinám Oldřicha Sirovátky.Národopisná revue 25: 330–331.

2014. „Krista tedy hlásat v národu svém“. Několik poznámek k proměnám cyrilometodějství v 19. století. Slavica litteraria 17, 1: 101–113.

2013. Úřední spisy jako pramen k výzkumu lidového oděvu na západní Moravě. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 1, 2: 101–115.

2012. Znevýhodněné děti ve dnech práce, zábavy a radosti. Na příkladu brněnského Ústavu pro zmrzačelé v meziválečné době. Folia ethnographica 46, 1: 81–92.

2009. Josef a Vladimír Úlehlovi – mezi pedagogikou, biologií a národopisem. Národopisný věstník 26 [68]: 135–157.

2009. S Karlem Fojtíkem po stopách dělnického bydlení v Brně (věnováno dvěma výročím významného etnografa). In: Brno v minulosti a dnes 22: 321–339.

2008. Oldřich Sirovátka a slovenská folkloristika v 70. a 80. letech 20. století. Etnologické rozpravy 15, 2: 90–109.

2006. František Bartoš, Vladimír Šťastný a časopis Obzor. In: František Bartoš – jazykovědec, pedagog, etnograf. Acta musealia, suplementa: 105–115.

2004. Regionální monografie jako výraz sebeidentity včera a dnes. Národopisná revue 14: 67–74.

2004. Sušilova družina a její korespondence v archivním fondu Benediktini Rajhrad. In: Frolcová, Věra (ed.): František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Praha: Etnologický ústav AV ČR, pracoviště Brno, Rousínov: Město Rousínov: 39–50.

2003. Beneš Metod Kulda – život a dílo sběratele a vydavatele lidové slovesnosti. In: Drápala, Daniel (ed.): Aktivity duchovních na poli vědy a kultury. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm: 10–18.

Členství v odborných společnostech

Česká národopisná společnost