Zahlavi

Anežka Brožová

Anežka Brožová

Anezka_BrozovaMgr. Anežka Brožová

e-mail: brozova@eu.cas.cz

 

OBLASTI ODBORNÉHO ZÁJMU

Kolektivní paměť, nacionalismus a národnostní menšiny, střední Evropa a německojazyčné země

 

VZDĚLÁNÍ

2018 - dosud    Ph.D., Moderní dějiny, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

2018    Mgr. a mgr v oboru Německá a středoevropská studia, Univerzita Karlova a Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově

Diplomová práce: Hlučíňané ve wehrmachtu - konfliktní narativ v české kultuře vzpomínání

2001    Bc. a B.A. v oboru Česko-německá studia, Univerzita Karlova a Universität Regensburg

Bakalářská práce: Max Brod jako zprostředkovatel českého dramatu německojazyčnému publiku. Recepce české divadelní scény v článcích Maxe Broda v denících Prager Abendblatt a Prager Tagblatt v letech 1921 - 1939

  

GRANTY A STIPENDIA

2022 – 2025    projekt GAČR Transformace Slezska 1945 – 1948, součást výzkumného týmu

2020 – 2021    Centrum doktorských studií, Institut mezinárodních studií, FSV UK

10-11/2019, 9/2020    DAAD stipendium, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

2018    ocenění za výbornou závěrečnou práci, Forschungsverbund “Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“