Zahlavi

Barbora Stehlíková

Barbora Stehlíková

Mgr. Barbora STEHLÍKOVÁ Barbora Stehlikova

Oddělení ekologické antropologie

e-mail: stehlikova@eu.cas.cz

 
Vzdělání

2019 – nyní   PhD. v oboru Sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze.
Dizertační práce: Elektroodpad mezi morálkou a etikou: odpadové praxe v České republice

2018   Mgr. v oboru Obecná antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze.
Magisterská práce: Má dáti dar.

2014   Bc. v oboru Etnologie a Český jazyk a literatura, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
Bakalářská práce: Národní identita albánských emigrantů v Praze.


Oblasti odborného zájmu

Ekonomická antropologie; ekonomika daru; morálka a etika; odpad.

 

Granty a stipendia

2020 – 2022   GAČR: Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky (GA20-06759S)

 

Výběrová bibliografie

Odborné články

Sosna, Daniel, Stehlíková, Barbora a Mašek, Pavel (2023).  Ecologies of Quantification in Waste Management: Landfilling, E-Waste Recycling, and Car Breaking. Critique of Anthropology. DOI: 10.1177/0308275x231205961

Stehlíková, Barbora (2021). “The Aim is always Joy!” The Hybrid Gift as an Anchor for Morality. Cargo 18(1-2), 86-104.

Stehlíková, Barbora (2016). Sebeidentifikace albánských migrantů v Praze. In: Bittnerová, Dana; Moravcová, Mirjam (eds.). Etnické komunity – Balkánské cesty. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

  

Ostatní

2021 –    členka předsednictva České asociace pro sociální antropologii (CASA)

2020 –    členka European Association of Social Anthropologists (EASA)

2019       ocenění – vítězka Soutěže o cenu CASA – Nejlepší diplomová práce v antropologii 2019

2015 –    členka CASA