Zahlavi

Filip Herza

Filip Herza

Filip HerzaMgr. Filip HERZA, Ph.D.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 602

e-mail: herza@eu.cas.cz

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2604-3124

Academia.edu

Google Scholar

 

 

Vzdělání

2018 Ph.D. in anthropology, Charles University - Faculty of Humanities, Prague

2012 Mgr. in anthropology, Charles University - Faculty of Humanities, Prague

2009 Bc. in humanities, Charles University - Faculty of Humanities, Prague

oblasti odborného zájmu

imperiální a koloniální kultury; dějiny vědy a vědění, tělo; rasa; governmentality; STS; muzea

Grantové projekty a fellowships

2021 - 2022 Aleš Hrdlička and the Scientific Networks in the Transatlantic World (Fulbright-Masaryk Fellowship - University of Chicago) 

2017 - 2019 Post-/Socialist Modernity and social and cultural politics of disability and disablement (Czech Science Foundation, GA17-12454J)

2016 - 2018 CEFRES Fellowship (Prague)

2015 - 2016 Visegrad Individual Fellowship (CEU - Budapest)

2014 Aktion Individual Fellowship (Uni Wien - Vienna)

Bibliografie

2022. Colonial Czechoslovakia? Overseas and Internal Colonization in The Interwar Czechoslovak Republic, Interventions, DOI: 10.1080/1369801X.2022.2157309

2022. Czech Colonialism? Historical Legacy and Current Challenges. In: Soft Spots. edited by Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora and Tereza Stejskalová, 239-254. tranzit.cz and Spector Books.

2021. Kolářová, K., Herza, F. Engineering Socialist Integration in the Age of Normalisation: Roma and People with Disabilities as Objects of Care in Socialist Czechoslovakia. In: KOLÁŘOVÁ, Kateřina - WINKLER, Martina. Re/imaginations of Disability in State Socialism: Visions, Promises, Frustrations. 1 vyd. Frankfurt/New York: Campus Verlag, s. 167-215. 1. ISBN 978-3-593-51348-5.

2020. Imaginace jinakosti: Přehlídky lidských kuriozit v Praze 19. a 20. století. Praha: Scriptorium. ISBN 9788076490017. 

2020. Colonial Exceptionalism: Post-colonial Scholarship and Race in Czech and Slovak Historiography. Slovak Ethnology/Slovenský národopis, 68 (2): 175–187.

2019. Sombre Faces: Race and Nation-building in the Institutionalisation of Czechoslovak Anthropology 1890s-1920s. History and Anthropology, 31 (3): 371-392.

2019. Faces Of Masculinity: Shaving Practices And The Popular Exhibitions Of 'Hairy Wonders' in Early 20th Century Prague. In: Beauty And The Norm: Debating Standardization In Bodily Appearance, Sarah Böllinger and Ulf Vierke, 23-44. Palgrave Macmillan.

2019. Kolářová, K., Herza, F. Ne/způsobilost jako nová kategorie sociálních věd. Sociologický časopis 55 (5): 549-560.

2016. Anthropologists and Their Monsters: Ethnicity, Body and Ab/normality In Early Czech Anthropology. East Central Europe 43 (1-2): 64-98.

2016. Black Don Juan and the Ashanti From Asch: Representations Of 'Africans' In Prague And Vienna, 1892–1899. In: Visualizing the Orient: Central Europe And The Near East in the 19th and 20th Centuries, Adéla Jůnová Macková, Lucie Storchová, and Libor Jůn, 95-106. Prague: Academy of Performing Arts in Prague (AMU), Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague (FAMU).

Ostatní významné aktivity (členství, ceny)

2020 Akademická prémie Otto Wichterleho

2017 Jacques Derrida Prize (CEFRES)

Dějiny-teorie-kritika / History-Theory-Criticism Journal (editorial board member)

CASA - Czech Association for Social Anthropology

SIEF