Jan Ort

Jan Ort, PhD  Ort_profil

Oddělení mobility a migrace

e-mail: ort@eu.cas.cz

 

OBLASTI ODBORNÉHO ZÁJMU

romistická antropologie, romské dějiny, (socialistické) politiky vůči Romům, protiromský rasismus, inter-etnické vztahy, migrace, postkoloniální teorie a dekolonizace, sociolingvistika romštiny, střední Evropa

VZDĚLÁNÍ

2023 PhD v oboru historie (romistika), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Dizertační práce: Romové jako aktéři "cikánské otázky". Náležení, mobilita a přesidlovací politika v Československu 60. let.

2017 Mgr v oboru romistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Diplomová práce: Mobilita Romů v kontextu lokálních vztahů. Případová studie z okresu Svidník na východním Slovensku.

2014 Bc v oboru romistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Bakalářská práce: Působení Svědků Jehovových ve vybrané romské osadě: Případová studie

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie

2024 [v přípravě] Roma agents of the ‘gypsy question’. Belonging, mobility, and resettlement policy in Czechoslovakia in the 1960s. Prague: Karolinum Press. 

2022 Facets of a harmony. Roma and their locatedness in eastern Slovakia. Prague: Karolinum Press. [česky jako Harmonie soužití. Romové jako místní obyvatelé východního Slovenska]

Editovaná čísla

2023     Sociální mobilita Romů z dekolonizační perspektivy. Tematické číslo Romano džaniben 30 (1)

Odborné články

2023     Brekovští Romové – „nejlepší v Československu“. Cikánství jako struktura vztahů a logika sociální mobility v období socialismu. Romano džaniben 30 (1): 27–55. 

2023 [2018]       Continuities and discontinuities in a transnational social field. The case of the Margovany Roma. Český lid 110 (2): 211–242. [původně jako Kontinuity a diskontinuity v transnacionálním sociálním poli na příkladu margovanských Romů. Český lid 105 (2): 131–157]. Ve spoluautorství s Petrou Dobruskou.

2022     Belonging, mobility, and the socialist policies in Kapišová, Slovakia. Romani studies 32 (1): 23–50.

2021     Romové jako místní obyvatelé? Přináležení, cikánství a politika prostoru ve vesnici na východním Slovensku. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 57 (5): 581–608.

Další

2023 Sekuritizace a bezpečnost Romů. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben. Romano džaniben 30 (2): 5–12.

2023 Situace Romů v České republice v kontextu ruské invaze na Ukrajině. Fotografie Petra zewlakka Vrabce. Romano džaniben 30 (2): 129–141. Ve spoluautorství s Renatou Berkyovou a Petrem zewlakkem Vrabcem.              

2023 Sociální mobilita Romů z dekolonizační perspektivy. Úvod k tematickému číslu Romano džaniben. Romano džaniben 30 (1): 5–24.

2023 Postkoloniální teorie a romistika. Diskusní fórum. Romano džaniben 30 (1): 105.

OCENĚNÍ

2023 Cena Růženy Vackové udělena na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za monografii Facets of a Harmony

2017 Cena Česká asociace sociální antropologie za nejlepší antropologickou diplomovou práci

VYBRANÉ GRANTY A STIPENDIA

2024–2026 výzkumník v bilaterálním projektu NCN-GAČR Nerovné občanství a transnacionální mobilizace polských, českých a ukrajinských Romů tváří v tvář válce na Ukrajině

2020–2023 výzkumník v projektu GAČR EXPRO Genocida, poválečná migrace a sociální mobilita: provázanost zkušenosti Romů a Židů   

2019–2020 Visegrad Anthropologists‘ Network doctoral support, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle

2017 Fond mobility, Durham University, UK, Department of Anthropology 

2015–2017 výzkumník v projektu GAČR Migrace Romů z České a Slovenské republiky do Velké Británie a Kanady

 

Academia.edu profil: zde

ResearchGate profil: zde