Zahlavi

Jana Krčmářová

Jana Krčmářová

Jana KrčmářováMgr. Jana Krčmářová, Ph.D.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 604

e-mail: jana.krcmarova@yahoo.com

 

Osobní profil

Vzdělání

2015, Univerzita Karlova v Praze, fakulta humanitních studií, obor obecná antropologie, Ph.D., disertační práce Zapomínání tradičního zemědělského vědění v modernizaci. Interdisciplinární historická rekonstrukce českého lesozemědělství.

2009, Univerzita Karlova v Praze, fakulta humanitních studií, katedra sociální a kulturní ekologie, Mgr., Magisterská práce Biofilie: Cesta k E. O. Wilsonovi. Sociobiologické základy hodnot přírody a jejich možný vliv na ochranu přírody.

2005, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, biologická fakulta, katedra vegetační ekologie, Mgr., Magisterská práce Phenotypic plasticity of variously invasive Oenothera species. Ecophysiology of the germination

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2015, VISEGRAD stipendium, Technická Univerzita ve Zvoleně, Slovensko, projekt Indetifying traces of tradtional management in current landscape

2015, AKTION stipendium, University of Klagenfurt, Institute for Social Ecology, Vídeň, Rakousko

2015 a 2014, PRVOUK, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

2014, DIANET International School on the sustainable Future of the Danube Region, University of Trieste, 22. – 31. 3. 2014, Gorizia, Itálie.

2009, Ph.D. workshop Integration of historic research in Interdisciplinary environmental and resource management: How past experience can help mould future solutions, Roskilde university, 2. - 3. 8. 2009, Kodaň, Dánsko.

2000, ERASMUS, kurz Conservation biology and restoration ekology, Katedra botaniky, Utrecht University, Holandsko.

 

Průběh zaměstnání

2016-dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2013-2017 British Council, Praha: koordinátorka letní školy British Council, lektorka ekologické výchovy asistentka projektového oddělení; supervisor zkoušek Cambridge, ACCA aj.)

2008-2012 Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha: výzkumnice; výkonná redaktorka časopisu AULA

2007-2008 Zelený kruh, asociace českých ekologických nevládních organizací, Praha: koordinátorka informačního centra a styku s veřejností; projektová koordinátorka; designérka a spoluautorka webových stránek www.hraozemi.cz a propagátorka konceptu ekologické stopy.

 

Pedagogická činnost

2011 Terénní kurz Interdisciplinární dílna environmentálních dějin, Centrum experimentální archeologie Villa Nova v Orlických horách (Univerzita Karlova v Praze, fakulta humanitních studií, katedra sociální a kulturní ekologie)

2009/2010 a 2010/2011 Environmentální dějiny (Univerzita Karlova v Praze, fakulta humanitních studií, katedra sociální a kulturní ekologie)

2006/2007 a 2007/2008 Kurz Základy biologie (Univerzita Karlova v Praze, fakulta humanitních studií, katedra sociální a kulturní ekologie)

 

Oblasti odborného zájmu

Ekologie člověka; environmentální dějiny; historie zemědělství; industrializace zemědělství; leso-zemědělství

 

Současné projekty

2016–2018 Grantová agentura ČR, projekt GA16-15716S, Česká zemědělská revoluce 19. století v mikro-historické a ekologicko-antropologické perspektivě.

2018- 2020 Technologická agentura ČR projekt TL 01000298, Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny.

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/uef-s/0332764

 

Kapitoly v knihách

2016. Traditional agriculture as cultural heritage. Forgotten agroforestry practices recorded in textual part of 19th century tax records. In: Agnoletti M. – Emanueli F. (eds.): Biocultural diversity in Europe. Springer Verlag, Environmental history series: 211–232. (spoluautor Arnold, Martin)

2014. Danube Youth – Danube Future. In: Brumat, Stefano – Macchia, Claudia (eds.): DIAnet International School Proceedings. The role of natural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Gorizia 22nd-31st March 2014. Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste: 158–177. (spoluautoři Kopliku, Bresena – Penev, Plamen – Skoric, Marko)

 

Studie a články

2017. Environmental factors influencing the distribution of agricultural terraces: Case study of Horný Tisovník, Slovakia. Moravian Geographical Reports 25, 1: 34–45. (první autor Slámová, Martina, spoluatoři Hronček, Pavol – Kaštierová, Magdalena)

2017. Czech traditional agroforestry: historic accounts and current status. Agroforestry Systems 91: 1087–1100. (spoluautor Jeleček, Leoš)

2015. Stromy v horském zemědělství 19. století. Historie a současnost lesozemědělských ploch v katastrálním území Velký Uhřínov. Orlické hory a Podorlicko 22, 1–2: 13–36.

2011. The third mission of higher education institutions. Conceptual framework and application in the Czech Republic. European Journal of Higher Education 1, 4: 315–331.

2010. Dvě cesty ke třetí roli vysokých škol. Srovnání konceptualizace OECD a UNESCO. AULA 18, 4: 17–29.

2009. Tržní transformace vysokoškolských institucí: různé teoretické konceptualizace. AULA 17, 3: 47–54.

2009. E. O. Wilson's Concept of Biophilia and the Environmental Movement in the USA. Klaudyán 6, 1–2: 4–17.

2009. The Biofilia Hypothesis of Edward O. Wilson. Envigogika 4(3). https://doi.org/https://doi.org/10.14712/18023061.45

2007. Cesty zboží jsou nevyzpytatelné. Ekologie a společnost 4: 15–16.

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

Členka European Society for Environmental history (ESEH)

Členka Českého spolku pro agrolesnictví (ČSAL)

Členka International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)