Zahlavi

Jiřina Kosíková

Jiřina Kosíková

PhDr. Jiřina KOSÍKOVÁ

 

Osobní profil

Vzdělání

1985 – PhDr. – Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (fine-art history)

1975 – Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University [nowadays Masaryk University], Brno (ethnology and fine-art history)

 

Zaměstnání

1981–2020 – Istitute of Ethnology of Czech Academy of Sciences

 

Oblasti odborného zájmu

vizuální antropologie, videozáznam jako metoda a technika terénního výzkumu, národopisná fotografie a film / visual anthropology, video recording as an ethnological field research method and technique, ethnographic photography and film

 


VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databázi ASEP

Monografie a editované sborníky

1999. Lidové tance a dětské hry ve filmotéce Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. Filmografie. Brno: Etnologický ústav AV ČR.

 

Kapitoly v knihách

2003. Jak se někteří oblékají. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk: 217–254.

1993. O Zelném trhu. In: Sirovátka, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Brno: Doplněk: 66–77.

 

Studie a články

2010. A chleba maminka před nama zamykala. O životě v nouzové kolonii Na Novém hřbitově. In: Čermáková, Jana et al.: A vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna: 482–499 (with Pospíšilová, Jana).

2004. Etnolog a kamera – videozáznam jako jedna z metod a technik terénního výzkumu. Národopisná revue 14, 1: 24–30.

2000. Videodokumentace na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR. Český lid 87: 249–261.

1998. Oděv dnešní mládeže jako výraz generační identity. Folia ethnographica 32: 103–112.

1998. Some Notes on the Use of Videorecording as a Kind of Ethnologic Field Research Technique. In: Uherek, Zdeněk (ed.): Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Prague Occasional Papers in Ethnology, No. 5: 139–143.

1998. Vladimír Úlehla a počátky Moravského tanečního a pěveckého sboru. Národopisná revue 8, 3: 173–181.

1998. „Život je služba a láska.“ (Osobnost Věry Holubářové z Brna). In: Hlôšková, Hana – Leščák, Milan (eds.): Žena z pohľadu etnológie. Bratislava: Prebudená pieseň: 69–75 (with Toncrová, Marta).

1997. „Číro“, „bomber“ a „martensky“. Jak se dnes oblékají skupiny mládeže. In: Společenství dětí a kultura. Strážnice: Ústav lidové kultury 145–151.

1996. Česká menšina v Rakousku – do roku 1945. In: Brouček, Stanislav (ed.): Češi v cizině 9. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR: 105–120 (with Pospíšilová, Jana – Toncrová, Marta).

1995. „Das letzte Klingeln“ – der letzte Schultag vor dem Abitur in den Brünner Mittelschulen als Gegenstand der volkskundlichen Forschung. In: Beňušková, Zuzana – Salner, Peter (eds.): Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava: Ústav etnológie SAV: 91–94.

1992. Von den Leuten auf den Brünner Marktplätzen. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Leute in der Großstadt. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 119–124.

1988. Dobová fotografie jako pramen studia interiéru dělnického obydlí. Český lid 75: 105–111.

 

Jiné formy výstupů

1999. Proměny lidové kultury v současnosti – videodokumentace. Brno: Etnologický ústav AV ČR – pracoviště Brno. CD–ROM (with Záboj, A.).

 

Filmografie

2013. Stoleté vzpomínky. Jan Nitka (* 1906) / A Hundred Years of Memories. Jan Nitka (* 1906) / 22 min. / česky s anglickými titulky. Námět a spolupráce: Alena Cedidlová; kamera a střih: Petr Baran; scénář a režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno.

2013. Stoleté vzpomínky. Anežka Zatloukalová (* 1908) / A Hundred Years of Memories. Anežka Zatloukalová (* 1908) / 21 min. / česky s anglickými titulky. Námět a spolupráce: Alena Cedidlová; kamera a střih: Petr Baran; scénář a režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno.

2012. Pod tíhou hroznů čas se sklání. Češi a Němci v srbském Banátu / Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat / 23 min. / česky s anglickými titulky. Scénář: Michal Pavlásek – Jiřina Kosíková; kamera: Petr Baran – Jiřina Kosíková; střih: Petr Baran; režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2010. Moje války. Věra Fialová (* 1918) / My Wars. Věra Fialová (* 1918) / 26 min. / česky s anglickými titulky. Námět, kamera a režie: Jiřina Kosíková; scénář a střih: Petr Baran. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno.

2007 a 2009. Češko Selo / 13 min. / česká a německá verze. Scénář a kamera: Jiřina Kosíková – Petr Baran; režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno.

2007. Daj bože što je dobro / God give us what is good / 26 min. / srbsky s českými a anglickými titulky. Gib, oh Gott, nur das Gute / 20 min. / srbsky s komentářem v němčině. Scénář a kamera: Jiřina Kosíková – Petr Baran; režie: Jiřina Kosíková. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno.

 

Ostatní významné aktivity

Členství v odborných společnostech / Membership

Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society

Ocenění / Awards

2012 – Cena Národopisné společnosti Slovenska „Etnológ za kamerou“ za film Moje války / My Wars. Věra Fialová (* 1918) na 17. ročníku mezinárodního filmového festivalu ETNOFILM ČADCA 2012