Zahlavi

Lenka Tlapáková

Lenka Tlapáková

Mgr. Lenka Tlapáková

Oddělení paměťových studií

e-mail:  tlapakova@eu.cas.cz

 

Vzdělání

Magistr (Mgr.) – 2016 – Ostravská univerzita – Fyzická geografie a geoekologie

Bakalář (Bc.) – 2014 – Západočeská univerzita – Ekonomická a regionální geografie

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

Vědecká stáž – Institut of Earth and Environmental science (Německo),

Stipendium – Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě

 

Zaměstnání

2020 – dosud – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2019 – dosud – Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

 

Oblasti zájmu

Paleogeoekologie, Fluviální geomorfologie, Antropogenní geomorfologie, Sedimentologie, Modelování a GIS,

 

Aktuální projekty

2020–2022 – Stopy lidského umu (MK ČR, NAKI II, 2020-2022, DG20P02OVV004), web projektu: http://www.stopyumu.cz

2020–2022 – Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří (program LIFE - LIFE17 NAT/CZ/000463)– projekt na ochranu biotopů páchníka hnědého v CHKO Poodří )

2019–2021 – Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského ledovcového štítu a přilehlých ledovcových jezer

2019–2020 – Kvartérní vývoj a současný stav středoevropské krajiny v kontextu působení geohazardů, antropoprese a klimatických změn

 

Realizované projekty

2013–2015 – Porovnání dynamiky fluviálních geosystémů Roklanského a Javořího potoka

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Studie a články

2021. Small technical heritage objects in the cultural landscape: research possibilities and conservation challenges. Národopisná revue 31(5), str. 3–20 (spoluautoři Mácha, P., Bryol, R., Čerrvenka R., Bajer V.).

2019. Holocene valley floor evolution in the forested headwater catchment of the Outer Western Carpathians. Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission (s Pánek, T.).

2019. On the formation processes of river terraces in forested upstream reaches. State of geomorphological research in 2019: Český ráj- Book of Abstracts 2019 Holín (s Pánek, T.).

2018. River terraces in the forested headwater catchment of Černá ostravice river. State of geomorphological research in 2018, Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS (s Pánek, T.). 

2017. Evolution of the fluvial system at the planation surface of the Šumava Mountains. Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists. Pec pod Sněžkou (s Stacke, V.).

2016. Sedimentology and evolution of the alluvial infill on Roklanský and Javoří Brooks confluence, Silva Gabreta (s. Stacke, V., Mentlík, P., Vočadlová, K.)

2015. Landscape development in the surroundings of Javoří pila (The Šumava MTS., CZECH REPUBLIC), Annual conference of the Czech Association of Geomorphologists. Plzeň.

2015. Landschaftsverwandlungen am Zusammenfluss von Javoří- und Roklanský-Bach. Aktuelle Ergebnisse der Böhmerwaldforschung. Haus zur Wildnis (s Stacke V., Vočadlová, K., Řezáč, M., Čuláková, K., Eigner, J., Svitavská Svobodová, H.

 

Pedagogická činnost

Vedení seminářů na Ostravské univerzitě

 

Členství v odborných společnostech

Člen České asociace Geomorfologů, 2016-2020