Zahlavi

Luděk Brož

Luděk Brož

Luděk BrožMgr. Luděk BROŽ, M.Phil., Ph.D.

Vedoucí oddělení

Oddělení ekologické antropologie


tel.: +420 222 828 607

e-mail: broz[at]eu.cas.czVzdělání

2008    PhD v oboru sociální antropologie, University of Cambridge, Velká Británie
Disertační práce: “The Spirit of Explanation: Invisible Causes of Visible Disasters in the Altai Republic”

2003    M.Phil. v oboru sociální antropologie, University of Cambridge, Velká Británie
Disertační práce: “Do We Need a ‘Strong Programme’ in the Anthropology of the Supernatural? On the usefulness of science studies in the anthropology of religion”

2002    Mgr. v oboru etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Magistrská práce: “Příbuzní na sezónu: Způsoby ne/začleňování au pair do hostitelských rodin”


Stipendia a granty

2020-25    ERC Consolidator Grant, Horizon 2020

2018-20    TANDEM - The Czech Academy of Sciences and CEFRES/CNRS

2013-15    postdoktorský grant, GAČR

2008-11    Postdoctoral research fellowship, Max Planck Institute for Social Anthropology

2006        Scholarship, Dagmar and Vaclav Havel Foundation

2004-05   Research Grant – Richards Fund

2004-05   Anthony Wilkin Studentship

2004-05   Corpus Christi College Travel Grant

2004-05   Grant in Aid of Research – Committee for Central and Inner Asia

2004-05   Travel Grant – Committee for Central and Inner Asia

2002-05   Cambridge Overseas Scholarship

2002-05   Corpus Christi Research Scholarship

2002-05   Overseas Research Studentship

2002        Scholarship, Dagmar and Vaclav Havel Foundation

 

Průběh zaměstnání

2013-      Etnologický ústav AV ČR v. v. i.

2013-15   Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

2012-13   Centrum polární ekologie, Jihočeská univerzita

2008-11   Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Německo (postdoktorand)

 

Pedagogická činnost

2016-      Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav jižní a centrální Asie

2014-      Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedra obecné antropologie (školitel magisterských a doktorských studentů)

2012-      Architectural Institute in Prague                

2015       Goethe Universität Frankfurt am Main, Institut für Ethnologie (tutor letní školy „Blurred Lines Workshop”)

2014       Jihočeská univerzita, Centrum Polární Ekologie

2009-10  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Seminar für Ethnologie                 

2005-7    University of Cambridge, Department of Social Anthropology (supervise bakalářských studentů)

2004-5    Gorno-Altajská státní univerzita, Katedra etnologie a archeologie

 

Oblasti odborného zájmu

Sibiř, Republika Altaj, lov, multidruhová etnografie, symetrická antropologie, sebevražda, mobilita, antropologie vědy a technologií, náboženská konverze

 

Současné projekty

Zdivočelí divočáci: měnící se kosmopolitika lovu v Evropě i mimo ni.

Projekt je součástí programu TANDEM, který spojuje Akademii věd České republiky (AV ČR), Karlovu Univerzitu (UK) a CEFRES/CNRS v rámci Platformy CEFRES usilující o excelenci ve společenských a humanitních vědách.

Více na: http://www.cefres.cz/cs/7802

 

Strategie AV 21: Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy

Výzkumné téma: Aktérské interakce a právní proměny v transnacionálních kontextech

Od roku 2016 se v rámci tématu věnuji etablování antropologie sebevraždy jako důležitého komponentu vznikající kritické suicidologie. V rámci podpory proběhla například mezinárodní konferenci Suicidology’s Cultural Turn, and Beyond, viz též Lidové noviny – Orientace.

Strategie AV 21: Formy a funkce komunikace

Výzkumné téma: Zodpovědný výzkum a inovace: komunikace a propojení mezi vědou a společností

V rámci tématu se od roku 2015 věnuji otázkám tzv. predátorského publikování, principům hodnocení vědy či konceptu společenské zodpovědnosti ve vědě. S podporou programu proběhlo několik konferencí/seminářů - Parasitic Relations in Academic Publishing, Mezi bibliometrií a peer review, Science and Technology in Democratic Society: How to Make Research and Innovation responsible?, či byl založen blog deRIVace.

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie a editované sborníky

2015. Suicide and Agency: Anthropological perspectives on self-destruction, personhood and power. Farnham: Ashgate. (spolueditor Münster, Daniel)

 

Kapitoly v knihách

2015. The anthropology of suicide: Ethnography and the tension of agency. In: Broz, Ludek – Münster, Daniel (eds.): Suicide and Agency: Anthropological perspectives on self-destruction, personhood and power. Farnham: Ashgate: 3–23. (spoluautor Münster, Daniel)

2015. Four Funerals and a Wedding: Suicide, Sacrifice and (non-)Human Agency in a Siberian Village. In: Broz, Ludek – Münster, Daniel (eds.): Suicide and Agency: Anthropological perspectives on self-destruction, personhood and power. Farnham: Ashgate: 85–102.

2015. Vom Himmel gefallen: Auf dem Weg zu einer symmetrischen Anthropologie der Raumfahrtindustrie. In: Stockhammer, Philipp W. – Hahn, Hans Peter (eds.): Lost in Things: Fragen an die Welt des Materiellen, ihre Funktionen und Bedeutungen. Münster: Waxmann: 81–103.

2010. Spirits, Genes and Walt Disney’s Deer: creativity in identity and archaeology disputes (Altai, Siberia). In: Fortis, Paolo – Praet, Istvan (eds.): The Archaeological Encounter: Anthropological Perspectives. St Andrews: CAS: 263–297.

2009. Conversion to Religion? Negotiating Continuity and Discontinuity in Contemporary Altai. In: Pelkmans, M. (ed.): Conversion After Socialism: Disruptions, Modernities and the Technologies of Faith. Oxford: Berghahn Books: 17–37.

 

Studie a články

2018. Le fantôme et les autres. Commensalités dangereuses et devenirs compromis dans l’Altaï. Terrain: Anthropologie & Sciences Humaines 69: xx–xx.

2015. Siberian Automobility Boom: From the Joy of Destination to the Joy of Driving There. Mobilities10, 4: 552–570.(spoluautor Habeck, Joachim Otto)

2015. Introduction: Experience and Emotion in Northern Mobilities. Mobilities10, 4: 511–517. (spoluautor Habeck, Joachim Otto)

2015. Přísliby a úskalí symetrie: sociální vědy v zemi za zrcadlem. Cargo – journal of socio-cultural anthropology 1, 2: 5–33. (spoluautorka Stöckelová, Tereza)

2012. When Good Luck is Bad Fortune: Between too Little and too Much Hunting Success in Siberia. Social Analysis – The International Journal of Social and Cultural Practice 56, 1–2: 73–89. (spoluautor Willerslev, Rane)

2009. Substance, Conduct and History: “Altaian-ness” in the 21 Century. Sibirica: Journal of Siberian Studies 8, 2: 43–70.

2007. Pastoral Perspectivism: A View from Altai. Inner Asia 9, 2: 291–310.

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

2012-              Reprezentant České republiky v The Social & Human Sciences Working Group of The International Arctic Science Committee.

2007-              Člen ediční rady, Sociologické nakladatelství (SLON).

2008-15          Člen předsednictva (a místopředseda), Česká asociace pro sociální antropologii (CASA).