Zahlavi

Mária Málková

Mária Málková

Mária Málková, MIB, MEB

Vedoucí oddělení

Oddělení podpory projektů

Tel. : 222 828 418

e-mail: malkova@eu.cas.cz Maria_Malkova

Projektová a finanční manažerka

Koordinace grantové agendy ústavu ve spolupráci s vedením ústavu a THS.

Zajišťování informací o finančních zdrojích a financování výzkumných projektů

  • Národní a evropské zdroje: Horizont Evropa, GAČR, TA ČR, OP JAK
  • Interní zdroje AV ČR: Strategie AV21, Lumina quaeruntur

Podpora při přípravě projektových návrhů, implementaci projektů a reportování.

Současné projekty

2020-2025: Projekt „BOAR“ (ERC CoG, Horizont 2020)
Veterinarization of Europe? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of African Swine Fever

  • Projektový management a administrativní asistence

2024-2028: Projekt „MEMPOP“ (ERC StG, Horizont Europe)
Paměť a populismus zezdola

  • Projektový management a administrativní asistence