Zahlavi

Marta Toncrová

Marta Toncrová

Marta ToncrováPhDr. Marta TONCROVÁ

Oddělení paměťových studií


e-mail: marta.toncrova@seznam.cz

 

Vzdělání

PhDr. – 1980 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (hudební věda) / doktorská práce Lidová píseň na Jablunkovsku a její nositelé

1963–1968 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (hudební věda, český jazyk)

 

Zaměstnání

1968 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Oblasti odborného zájmu

současná zpěvnost, monografické studium interpretů, interetnické vztahy ve folkloru, současná etnokulturní tradice, edice lidových písní

 

Současné projekty

Lidové písně a tance českých zemí - digitální systém pro zpřístupnění a záchranu (NAKI DG18P02OVV053, 2018–2022) – člen řešitelského týmu

Leoš Janáček – Folkloristické dílo, řada I, sv. 3-2 (GA ČR 16-14263S, 2016–2018) – spoluřešitel

 

Přednášky

Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databázi ASEP

Monografie a editované sborníky

2017. Zpěvník z Horácka a Podhorácka. Vvýběr písní pro školy. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno (spolueditorka Smutná, Silva).

2015. Lidové písně z Podhorácka III. Tišnovsko a Bystřicko. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno (spolueditorka Smutná, Silva).

2014. Terénní výzkum etnokulturních tradic. Metodologická příručka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno (spolueditorka Uhlíková, Lucie).

2013. Lidové písně z Podhorácka II. Třebíčsko, Moravskobudějovicko, Hrotovicko a Jemnicko. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno (spolueditorka Smutná, Silva).

2011. Lidové písně z Podhorácka I. Velkobítešsko a Náměšťsko. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno (spolueditorka Smutná, Silva).

2011. Hudební a taneční folklor v ediční praxi. (Kultura – společnost – tradice IV.) Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditorka Uhlíková, Lucie).

2010. Vladimír Karbusický (1925–2002). Strážnice: Národní ústav lidové kultury (spolueditorky Reittererová, Vlasta – Uhlíková, Lucie).

2010. Písně z Kopanic ze zápisů Josefa Černíka. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno (spolueditorka Uhlíková, Lucie).

2009. Janáček, Leoš: Folkloristické dílo. Das folkloristische Werk. Folkloric Studies. (1886–1927). Studie, recenze, fejetony a zprávy. Studien, Rezensionen, Feuilletons und Berichte. Essays, reviews, feuilletons and articles. Řada I, svazek 3-1. Brno: Editio Janáček Brno, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditoři Procházková, Jarmila – Vysloužil, Jiří).

2008. Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2007. Etnokulturní tradice v současné společnosti. Ethnocultural Tradition in Contemporary Society. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2004. František Lýsek: Písně z Lašska. Brno: Etnologický ústav AV ČR.

2001. Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: Etnologický ústav AV ČR (spolueditorka Uhlíková, Lucie).

2000. Martin Zeman: Horňácké písně. Brno: Etnologický ústav AV ČR (spolueditorka Uhlíková, Lucie).

1999. Lidové písně z moravského Horácka. Brno: Etnologický ústav AV ČR.

1995. Zpěvník lidových písní z Brna. Brno: Doplněk.

1993. Ty ranšpurské zvony zvoňá. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Obecní rada obce Rabensburg (spolueditorka Šrámková, Marta).

1993. Živý odkaz Karla Vetterla (1898–1979). Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Statutární město Brno.

 

Kapitoly v knihách

2017. Zpěv, hudba a tanec předměstských obcí. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna: 272–283.

2015. Zpěvnost a zpěvní repertoár nejmladší generace. In: Altman, Karel – Pospíšilová, Jana (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno: 127–145.

2012. Tištěné edice lidových písní v českých zemích. In: Uhlíková, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 11–40 (spoluautorky Thořová, Věra – Uhlíková, Lucie).

2012. Edice lidových písní a čistota dialektu. Srovnávací poznámky k lidovým písním v tištěných edicích. In: Uhlíková, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 41–58; 59–70 (spoluautorka Uhlíková, Lucie).

2010. K překladům textů lidových písní In: Uhlíková, Lucie et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 71–80.

2009. Lidová píseň, hudba a tanec. In: Vlastivěda Boskovicka, sv. III. Lidová kultura a nářečí. Boskovice: Muzeum Boskovicka: 273–289.

2006. Jak se v Chudobíně zpívalo. In: Peňáz, Milan (ed.): Chudobín. Historie zaniklé obce. Vír: Obec Vír: 145–148.

2003. O lidových písních z Poteče. In: Odehnal, Petr: Poteč. Kapitoly z historie obce. Poteč: Obecní úřad Poteč: 218–223.

2003. … co si zpívají. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk, Etnologický ústav AV ČR: 75–131.

2002. Hudba. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Okres Vsetín. Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 461–469 (spoluautorka Uhlíková, Lucie).

2001. Hanácká lidová píseň v díle Jana Poláčka. In: Poláček, Jan (ed.): Lidové písně z Hané I. Prostějovsko. [Boskovice]: Albert: 5–9 [reprint].

2001. Břeclav – lidová píseň a hudba. In: Kordiovský, Emil – Klanicová, Evženie (eds.): Město Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 440–446.

2000. Hudební folkloristika na Moravě a ve Slezsku. In: Holubová, Markéta – Petráňová, Lydia – Woitsch, Jiří (eds.): Česká etnologie 2000. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 115–118.

2000. Bádání o hudebním folkloru. Písňové druhy a zpěvní příležitosti. Skladba repertoáru. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 275–286.

1999. O lidových písních ze Sulkovce a okolí. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom, Etnologický ústav AV ČR: 95–108.

1995. Písně a hudba. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Zlínsko. Vlastivěda moravská. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně: 297–302.

1993: Zpěv a hudba In: Oldřich Sirovátka a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Brno: Doplněk: 186–195.

 

Studie a články

2021. Hodnota lidové písně. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a kapitál. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 46–57.

2020. Lidová píseň a prostor (na příkladu Moravy a Slezska). In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a prostor. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 9–21.

2019. Částečná ztráta paměti aneb o lidových duchovních písních českých zemí. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a spiritualita. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 9–34 (spoluautorka Uhlíková, Lucie).

2017. Moravské písně milostné – nedoceněný milník moravské hudební folkloristiky. Národopisná revue 27: 44–59 (spoluautorka Uhlíková, Lucie).

2017. Lidová píseň a zpěv nejmladší generace. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Zrcadlení. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 68–76.

2016. Na počátku byla politika: několik glos k tzv. guberniální sběratelské akci. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Na počátku bylo… Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 9–21.

2015. Lidový zpěvák mimo scénu: Jožka Severin z Tvrdonic na jižní Moravě. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Na scéně a mimo scénu. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 45–59.

2014. Dvojnásobné výročí Rudolfa Kučery (1884 Brno – 1864 Praha). Záhorie 23, 2: 17–22.

2013. Od variability k tvorbě: Ke vzniku nových lidových písní na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 20. století. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 31–42.

2012. Lidová píseň a bariéry. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a bariéry. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 9–17.

2010. Proměny lidové písně. Národopisná revue 20: 126–130.

2009. Gesang und Musik in der gegenwärtigen ethnokulturellen Tradition. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4: 121–128.

2009. Poznámky ke stravovacím zvyklostem Ukrajinců žijících v České republice (na příkladu Brna a okolí). Národopisná revue 19: 177–184.

2006. Reflexe Cikána v lidových písních českých zemí. Český lid 93: 225–242.

2006. Lidová píseň a nejmladší generace. Národopisná revue 16: 99–103.

2006. Život s písní. K nedožitým 90. narozeninám zpěváka Jožky Severina. Slovácko 48: 103–108.

2005: Lidová píseň a současná zpěvnost (na příkladě Moravy a Slezska). In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 145–182.

2004. Strava v lidové písni. Národopisná revue 14: 203–208.

2003. K objektu studia české hudební folkloristiky. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 30–39.

2000. Mechanismus mezigeneračního přenosu folkloru. Na příkladech z Horňácka. I. Hudba a zpěv. In: Hlôšková, Hana (ed.): Tradičná kultúra a generácie. Bratislava: Ústav etnológie SAV: 143–149.

2000. Song and Music in the Life of Bosnian Czechs. In: Bosnia, Bosnian Czechs, and Migratory Bridges. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 69–74.

2000. Svůj je svůj, cizí je cizí. Lidová rčení, pořekadla a přísloví ve světle etnických stereotypů. Český lid 87: 97–106 (spoluautorka Uhlíková, Lucie).

1999. Halekačky – pastevecké písně dětí na Moravě a ve Slezsku. In: Urbancová, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre. Bratislava: ISTER SCIENCE, Ústav hudobnej vedy SAV: 98–114.

 

Členství v odborných společnostech

Česká národopisná společnost

 

Ocenění

2009 – Děkovný dopis předsedy Akademie věd České republiky Za obětavou práci pro Akademii věd ČR