Zahlavi

Matěj Kratochvíl

Matěj Kratochvíl

Matěj KratochvílMgr. Matěj Kratochvíl, PhD.

Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie

Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6 - Bubeneč

tel.: +420 220 303 923

e-mail: kratochvil@eu.cas.cz

 

Vzdělání

2010 PhD. Univerzita Karlova, Katedra etnologie. 
Disertace: Lidová hudba v záznamech Fonografické komise České akademie věd a umění
1996-2002 Univerzita Palackého v Olomouci. Katedra hudební vědy. 
2001 Karl-Franzens Universität, Graz, Rakousko. V rámci programu SOCRATES/ERASMUS

Oblasti odborného zájmu

Etnomuzikologie – zpracování, digitalizace a vydávání historických zvukových záznamů lidové hudby, současné podoby lidové hudby, hudba ve veřejném prostoru, hudba a tanec českých komunit v USA (výzkum v rámci Fulbright-Masarykova stipendia 2021-2022) 

Pedagogická činnost

2013-do současnosti Vyučující na New York University Prague (Hudba 20. století)
2011-do současnosti Vyučující na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy 
2006-2007 Vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Etnomuzikologie a Hudba 20. století)

Zaměstnání

2002- Etnologický ústav AV ČR

2004-2015 šéfredaktor časopisu „HIS Voice”
2001–2004 Editor časopisu „Czech Music“ (vydavatel Hudební informační středisko)

Aktuální projekty:

GA ČR: Folklore revival in post-socialist countries: politics, memory, heritization and sustainability

 

Vybrané publikace

Monografie

2022. Vy havíři umouněný, co vy z toho máte... Výzkum hornických písní na Kladensku v letech 1953–1959 v kontextu dobové vědy a politiky. Etnologický ústav 2022. ISBN print: 978-80-88081-32-6, ISBN elektronická verze: 978-80-88081-33-3

2009. Lidová hudba v Československu 1929-1937. Nahrávky Fonografické komise České akademie věd a umění. (+ 5CD) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ISBN 978-80-87112-20-5

2007. Masopustní koleda na Doudlebsku. Dobrkovská Lhotka. Publikace se zvukovým záznamem na CD. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2007. 35 s. ISBN 978-80-87112-06-9 (spoluautor Tyllner, Lubomír)

Kapitoly v knihách a sbornících

2022. Zvukový archiv Fonografické komise ČAVU. In: Horová, I. (ed.): Archiv, který nebyl. Sto let pokusů o národní zvukový archiv. Praha: Národní muzeum, s. 12-23. ISBN 978-80-7036-701-8

2021. Daniela Stavělová a kol. Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích. Academia ISBN 978-80-200-3286-7

2021. Presence and Absence of Minorities in Folk Music Research Projects in the 20th-Century Czech Lands. In: Jurková, Z.; Seidlová, V. (eds.): Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism. Praha: KAROLINUM PRESS, s. 36-48. ISBN 978-80-246-4742-5

2021. "Folklorní hnutí jako most mezi lidovou hudbou a jinými světy. Různé podoby revivalu." In: Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím. Sborník příspěvků z konference k nedožitým devadesátým narozeninám Karla Pavlištíka. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, s. 53-62. ISBN 978-80-87130-59-9.

2018. "Formal or Informal? Folk Music, Folklore Revival and Music Education". In: Daniela Stavělová - Theresa Jill Buckland (eds): Folklore Revival Movements in Europe post 1950. Shifting Contexts and Perspectives. Etnologický ústav Av ČR, Praha. ISBN 978-80-88081-22-7. Dostupné zde.

Studie

2022. Music as an Adaptation Strategy: The Hruby Family’s Voyage from Cehnice to Cleveland. Journal of Austrian-American History (2022) 6 (1): 1–13. https://doi.org/10.5325/jaustamerhist.6.1.0001

2018. Hudba ve veřejném prostoru – ohrožená, nebo ohrožující? In: Petr Kratochvíl (ed.): Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společensko-vědních disciplín. Praha: Artefactum, - (Kratochvíl, P.), s. 81-92. ISBN 978-80-88283-18-8

2017. Druhé životy lidové hudby. Folklorní hnutí jako pojítko mezi tradicí a individuální tvořivostí. Hudební věda. Roč. 54, č. 4, s. 455–466. ISSN 0018-7003.

2017. Bubble Moving Through The Streets: Music at the Urban Carnival. Dance, Senses, Urban Contexts: Dance and the Senses. Dancing and Dance Cultures in Urban Contexts. Aachen: Shaker Verlag, (Stepputat, K.), s. 214-221. ISBN 978-3-8440-5335-7. ISSN 0945-0912. 

2016. Fetiš nejstaršího zvuku. Věda, politika a fascinace počátky nahrávání zvuku. Od folkloru k world music: Na počátku bylo…. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 36-45. ISBN 978-80-904905-8-1. 

2016. Od ne-hudby k hudbě. Hudební využití hluku ve 20. století. Slovo a smysl. Roč. 13, č. 26, s. 54-60 ISSN 1214-7915

2016. Inventing the Carnival: Contemporary Festivities, Tradition and Imaginaries. 
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 103, č. 4, s. 569-595 ISSN 0009-0794 (s Danielou Stavělovou)

2015. Filtrirane na narodnoto. Narodna muzika i ideologija v Čechoslovakija prez petdesette godini na XX vek. Bulgarski folklor. Roč. 41, č. 4, s. 513-522 ISSN 0323-9861 

2015. "Our Song!" Nationalism in Folk Music Research and Revival in Socialist Czechoslovakia. 
Studia Musicologica. Roč. 56, č. 4, s. 397-405 ISSN 1788-6244 

2015. Czech Ethnomusicology: Heritage, Possibilities and Perspectives. Ethnology and musicology at the Institute of Ethnology CAS, v. v. i. : 110 years : (1905-2015). Praha - Brno: Institute of Ethnology, CAS Prague, v. v. i., (Uherek, Z.; Pospíšilová, J.), s. 13-30. ISBN 978-80-87112-98-4 (s Danielou Stavělovou a Lubomírem Tyllnerem)

2014. Etnomuzikolog z Marsu v Čechách. Soudobá vážná hudba a její místo v české společnosti po roce 1989. Muzikologické fórum. Roč. 3, 1/2, s. 278-281 ISSN 1805-3866 

2014. Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice. Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, (Hrdina, M.; Piorecká, K.), s. 211-217. ISBN 978-80-200-2344-5. 
2014. Typical manifestation of feudal superstructure. Religious songs of miners in Kladno region in 1950s. 
Changes of traditional beliefs in Central Europe. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, s. 90-101. ISBN 978-80-87112-87-8 

2013. Hudba z objektivního stroje. Lidová hudba a fonograf. Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, (Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 262-269. ISBN 978-80-200-2232-5.

2012. Etnomuzikologie jako exaktní věda? Muzikologické fórum. Roč. 1, č. 2, s. 49-54. ISSN 1805-3866

2011. Hledání erotiky v české hudbě. Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989). Praha: Artes Liberales, (Kopáč, R.; Schwarz, J.), s. 93-104. ISBN 978-80-904745-5-0

2007. Lokální hudby v globální vesnici. Etnomuzikologie mezi voskovým válečkem a internetem. Proměny hudby v měnícím se světě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, (Poledňák, I.), s. 127-138. ISBN 978-80-244-1809-4

2006. Lidová hudba a zvukový záznam. Český lid, Etnologický časopis. Roč. 93, č. 3, s. 259-267. ISSN 0009-0794