Zahlavi

Nikola Balaš

Nikola Balaš

Mgr. Nikola Balaš, Ph.D.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 604

e-mail: nikola.balas@eu.cas.cz

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1644-2116

Academia.edu: https://cas-cz.academia.edu/NikolaBala%C5%A1

 

Vzdělání

2005–2009 – Bc. ZČU v Plzni, sociální a kulturní antropologie

2009–2011 – Mgr., ZČU v Plzni, sociální a kulturní antropologie

2015–2020 Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

 

Průběh zaměstnání

2015–2017 – Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

2017–2019 – Centrum pro teoretická studia UK

od 2021 – EÚ AV ČR

 

Oblasti odborného zájmu

Hledám nové způsoby, jak porozumět státnímu socialismu, který kdysi vládl ve východní Evropě. Rád objevuji dobové paradoxy a fenomény, které se vzpírají dnešním pohledům na socialistický režim. Můj současný výzkum pokrývá tři hlavní části. První se zaměřuje na to, jak tehdejší režim přímo i nepřímo formoval produkci vědění. Druhá se zabývá specifickou povahou mocenských vztahů. Třetí se pak zaměřuje na kontinuitu mezi socialistickým a postsocialistickým obdobím. Všechny tři aspekty výzkumu pokrývám ve vznikající knize o československé etnografii a folkloristice s pracovním názvem An Ethnographic Chiefdom: The Epistemic Arrest and Knowledge Production in Czechoslovak Ethnography and Folklore Studies 1969–1989.

Jsem vášnivý čtenář se zálibou v sociologické teorii, sociokulturní antropologii a filosofii. Libuji si v komplexitě a paradoxech a jsem podezřívavý k reduktivním vysvětlením.

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2012–2013 – Durham University, Department of Anthropology, Erasmus

 

Vybrané publikace 

2023. A Crusade for Social Anthropology: An Analysis of Politics in Post-Socialist Debates, Sociologický časopis / Czech Sociological Review, přijato k publikování.

2022. Through a peephole: Vladimír Karbusický, the secret police and the scholarly ethos in socialist Czechoslovakia, History and Anthropology, DOI: 10.1080/02757206.2022.2060218

2019. Antropologové v pasti? Teorie vědy / Theory of Science, XLI (1): 133–149.

2018. Academia without Contention? The Legacy of Czechoslovak Ethnography and Folklore Studies in Czech Anthropology. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 54 (3): 343–370.2016

2016. Čím vším může být sociokulturní antropologie. Český lid / The Czech Ethnological Journal, 103 (3): 473–490.

2015. On Dualism and Monism in Anthropology: The Case of Clifford Geertz. Journal of the Anthropological Society of Oxford, VII (2): 128–152.

2015. Anthropology Limited. Studying Anthropology in the Czech Republic (and England). Cargo: Časopis pro kulturní/sociální antropologii, 12(1–2): 75–88.

2012. Pokrok ve společenskovědní teorii náboženství: Mezi Durkheimem a Geertzem. Teorie vědy / Theory of Science, XXXIV (4): 495–514.

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

- Česká asociace sociálních antropologů CASA (člen předsednictva)

- SIEF (člen)

- Cena SIEF Young Scholar Prize (2023)