Zahlavi

Petr Nuska

Petr Nuska

Mgr. et Mgr. Petr Nuska, PhD.      Petr_NUSKA

Tel.: +420 220 303 923

E-mail: nuska@eu.cas.cz

Web: https://petr.nuska.me/

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2239-7072

OSF.io: https://osf.io/vpr8s/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Petr-Nuska

Google Sholar: https://scholar.google.com/citations?user=8CYaDRcAAAAJ

FilmFreeway: https://filmfreeway.com/PetrNuska

Mastodon: https://mastodon.world/@petrnuska

visual.ethnomusicology.net: https://visual.ethnomusicology.net/

 

Oblasti odborného zájmu

Etnomuzikologie, Antropologie hudby, Vizuální antropologie & etnomuzikologie, Etnografický a dokumentární film, Romové a romská hudba

 

Vzdělání

2022    PhD v oboru etnomuzikologie a vizuální kultura. Durham University. Dizertační práce: Roma-ness in Music, Music in Roma-ness: The Musical Craft of Slovak Roma in Klenovec & Kokava”

2015    Mgr. v oboru Obecná antropologie. Univerzita Karlova v Praze. Magisterská práce: “Transgenerational Transfer of Musical Skills among Professional Romani Musicians in Klenovec and Kokava”

2015    Mgr. v oboru Studia nových médií. Univerzita Karlova v Praze. Magisterská práce: “The ‘DSLR Revolution’ and Its Impact on Documentary and Ethnographic Filmmaking”

 

Současný projekt

2024–  Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships: Romani Chords: Uncovering Romani Practice for Harmonic Accompaniment with Sonic, Visual and Ethnographic Analysis.

https://romanichords.eu/

https://doi.org/10.3030/101105060

 

Realizované projekty

2021    Visual and Sound Arts Residency (International Visegrad Fund). Projekt: Collaborative Video Making with Romani Musicians from Kokava.

2020–2022      Diego Carpitella Fellowship in Visual Ethnomusicology (Fondazione Giorgio Cini, Italy). Projekt: Blood, Sweat & Tearful Music.

2015–2016      Hlavní řešitel projektu GA UK č. 310315. Projekt: Transgenerační transmise romských hudebních znalostí a dovedností v Klenovci na Slovensku.

 

Ocenění a stipendia

2017–2021      The Durham Leverhulme Doctoral Scholarships in Visual Culture.

2021    Marian Madison Young Scholars’ Prize in Gypsy Studies.

2020    SEM Ethnomusicology Student of the Month (January 2020).

 

Vybrané publikace

2022    Romani Ethnicity Performance in Klenovec: The Pariahdom Boundary and Its Markers. Romani Studies 33(2). https://doi.org/10.3828/rost.2022.12

2018    The DSLR Revolution and Its Impact on Documentary and Ethnographic Filmmaking. Visual Ethnography 7(2): 24–44. https://doi.org/10.12835/ve2018.1-0111

2019    Thinking of the ‘Future of Visual Anthropology’ from the Future. In CVAC Times 2. Lisa-Elen Meyering, Nelli Stavropoulou, Seren Nolan, Antonia Miejluk Eds. Pp. 23. 2019, University of Durham.

2016    Intergenerational Transmission of Romani Musical Knowledge and Skills in Klenovec and Kokava. In Crossing Bridges: Music, Intergenerational Transmission and Transformation. Zuzana Jurková, David Vebruč Eds. Charles University.

 

Vybraná filmografie

2022    Hopa lide (etnografický, 90 minut).

2021    Rooted Musicians from Klenovec (etnografický, 17 minut).

2020    Normal (experimentální, 7 minut).

2018    High Five, Sister! (spoluautorka: A.C. Köhler; etnografický, 8 minut).

2013    Turning Seventeen (spoluautorstvo: A. Suszko & P. Borecký; etnografický, 11 minut). 

 

Pedagogická činnost

2018–2022      Ethnomusicology Film Club. Durham University.

2020    World Music Traditions. Durham University.

2019    Introduction to Ethnomusicology (studentské hodnocení). Durham University.

2019    Praktický rychlokurz etnografického filmování. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

2017    GLEN – Global Learning and Education Network (tutoring). Berlin.

2017    Fotoaparát jako nástroj etnografického výzkumu. Západočeská univerzita v Plzni.

2016    Shootback Program. Mathare Youth Sports Association. Nairobi.

 

2019    Associate Fellow of the Higher Education Academy

2017–2018      Durham University Learning and Teaching Award