Zahlavi

Přemysl Mácha

Přemysl Mácha

Premysl MachaPhDr. Přemysl MÁCHA, Ph.D.

Oddělení paměťových studií

tel.: +420 737 314 312

e-mail: macha@eu.cas.cz

ORCID: 0000-0001-9985-1064

ResearchGate Premysl Macha

 

Vzdělání

2004 PhDr., Ph.D. Ústav etnologie, FF, Univerzita Karlova etnologie

1998 Master of Arts (M.A.) Syracuse University, New York, USA politologie

1997 Bachelor of Arts (B.A.) Eastern New Mexico University, New Mexico, USA antropologie, politologie, španělština

19941995 Owensboro Community College, Owensboro, Kentucky, USA

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

Výzkumné pobyty na Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mexiko (2002,2007); Fulbright-Masarykovo stipendium, University of New Mexico, USA, 20052006 a University of New Mexico, Albuquerque, USA (2015, 2022)

 

Zaměstnání

2019 – dosud – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2000–2018 – Katedra sociální geografie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

1998–2003 – Arnika, nezisková organizácia

 

Oblasti zájmu

antropologie místa a krajiny, jazyk a identita, toponyma, environmentální antropologie, krajinná historie, ochrana přírody a kulturního dědictví, etnohistorie

 

Aktuální projekty

 

Realizované projekty

2018–2023 – Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří (program LIFE - LIFE17 NAT/CZ/000463) – projekt na ochranu biotopů páchníka hnědého v CHKO Poodří, koordinátor za univerzitu, monitoring socio-ekonomických dopadů projektu (2018-2023)

2020–2022 – Stopy lidského umu (MK, NAKI II, 2020-2022, DG20P02OVV004, hlavní řešitel), web projektu: www.stopyumu.cz

20162018 Politika a poetika toponymie, identity a místa ve vícejazyčných oblastech. Srovnávací studie rakouských Korutan a českého Těšínska, GAČR/FWF (LEAD Agency), č. 16-34841L, spoluřešitel. Web projektu: http://tesinsko.osu.cz

20112014 Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen, NAKI, MK, č. DF11P01OVV022, spoluřešitel. Web projektu: http://mistapameti.osu.cz + http://www.nazvymist.cz

2013 Populární geopolitické imaginace české společnosti v kontextu měnící se zahraniční politiky státu, Studentská grantová soutěž, PřF OU, č. SGS10/PřF/2013, hlavní řešitel.

20062008 Indiánský nacionalismus? Jazyk a symbolika sociálních hnutí domorodých obyvatel Mexika, GAČR, č. 403/06/0301, hlavní a jediný řešitel.

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databázi ASEP

Monografie a editované sborníky

2022. Stopy lidského umu. Předindustriální technické provozy na území někdejšího panství Rožnov. Brno: Masarykova univerzita a Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautoři Bajer, Vojtěch – Bryol, Radek – Bubík, Miroslav – Červenka, Radim – Drápala, Daniel – Michalička, Václav – Petřeková, Jitka – Španihel, Samuel – Tlapáková, Lenka – Woitsch, Jiří)

2021. Place-Names Politics in Multilingual Areas. A comparative Study of Southern Carinthina (Austria) and the Těšín/Cieszyn Region (Czechia). Palgrave-MacMillan: 2021 (spoluautor Jordan, Peter et al.).

2014. Masks of Identity: Representing and Performing Otherness in Latin America.Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers (spolueditor Gómez-Pellón, Eloy).

2014. Názvy míst – paměť, identita, kulturní dědictví. (Place Names – Memory, Identity, Cultural Heritage).Brno: Host (s David, Jaroslav).

2014. Tajemství v názvech ukrytá (Secrets Hidden in Place Names).Ostrava: Ostravská univerzita.

2009. Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid. Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě (editor).

2004. Indiáni a volební demokracie. Politické proměny indiánských obcí Mexika. Ostrava: Ostravská univerzita.

2003. Plamínek v horách, požár v nížině: indiánské povstání v mexickém Chiapasu. Brno: Nakladatelství Doplněk.

 

Kapitoly v knihách

2021. Migrants and migration in the linguistic landscape of Brno, Czechia. In: Dollimore, Allison – Jordan, Peter (eds.): Place Names and Migration. Hamburg: Verlag Dr. Kovač: 239–255.

2016. Před kým, (s) kým, pro koho? Dilemata v ochraně zeměpisných jmen jako kulturního dědictví. In: David, Jaroslav (ed.) Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita: 14–31.

2014. Place Names, Landscape, and Identity. In: Będynski, Wojciech – Povedák, István (eds.): Landscape as a factor in creating identity. Warsaw: Dance House Society: 29–38.

2014. Otherness in Latin American History and Anthropology. In: Mácha, Přemysl – Gómez-Pellón, Eloy (eds.): Masks of Identity: Representing and Performing Otherness in Latin America. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 114 (spoluautor Gómez-Pellón, Eloy).

2014. The Comanches of New Mexico: Dancing with the Other in the Latin American Borderlands. In: Mácha, Přemysl – Gómez-Pellón, Eloy (eds.): Masks of Identity: Representing and Performing Otherness in Latin America. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 125143.

2014. Proměny toponymie a krajiny na příkladu Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova. In: Urbanová, Svatava et al. Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě: 429–442.

2013. Resistance through Tourism: Identity, Imagery, and Tourism Marketing in New MexicoIn Sarmento, João –Brito-Henriques, Eduardo (eds.): Tourism in the Global South: Heritages, Identities and Development. Lisbon: University of Lisbon, Centre for Geographical Studies: 91–112.

 2012. Krajina a krajinomalba – výchozí teze ke studiu krajiny. In: Malura, Jan – Tomášek, Martin (eds.): Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta: 40–54.

2010. Mexický paradox? Obraz a realita v proměnách postavení domorodých obyvatel Mexika. In: Hingarová, Vendula - Květinová, Sylvie - Eichlová, Gabriela (eds.): Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený Kostelec, Pavel Mervart: 113–129.

2009. Opening Remarks on the Politics of Identity and the Politics of Writing about It. In: Mácha, Přemysl (ed.): Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid: Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě: 717.

2009. From an Ethnie to a Nation: The Purhepechas on the Road to National Self-Determination. In: Mácha, Přemysl (ed.): Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid: Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě: 83123.

 

Studie a články

2023. Wherein lies the heritage value of place names? Onoma 58: 19–35. DOI: 10.34158/ONOMA.58/2023/2

2023. Urbanonymie malých sídel na příkladu Moravy–explorativní analýza. (Urbanonyms in small settlements. An explorative analysis of Moravia.) Acta Onomastica 64 (1), 88-103. Dostupné: https://doi.org/10.58756/a16453906.

2023. The challenges and possibilities in the reconstruction of non-forest woody vegetation: A case study of the hermit beetle microhabitat in the Poodří region, Czechia. Applied Geography 150 (1). Dostupné: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102827 (spoluautoři Červenka, Radim – Tlapáková, Lenka).

2021. Small technical heritage objects in the cultural landscape: research possibilities and conservation challenges. Národopisná revue 31 (5): 320 (spoluautoři Bryol, Radek Tlapáková, Lenka Červenka, Radim Bajer, Vojtěch).

2021. Jazyk a krajina v antropologickém výzkumu. (Language and landscape in anthropological research). Český lid, Etnologický časopis 108 (4): 403430.

2021. Researching place name politics in multilingual areas: experiences and challengesOnomàstica 7: 85111 (spoluautorka Obrusnik, Uršula).

2020. Dvojjazyčné nápisy na Těšínsku aneb těšínský venkov jako experiment s pluralitou. Národopisná revue 30 (3): 191201. 

2020. The Symbolic Power of Place Names: The Case of the River Olše/Olza/Łolza in Northeastern Czechia. Names 68 (3): 169184.

2018. City Divided: Place Names and Nationalism in the Czech-Polish Borderlands. Mitteilungen der Österreichischer Geographischer Gesellschaft 160: 303329 (spoluautoři Krtička, Luděk Lassak, Horst).

2017. Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku. Národopisný věstník – Bulletin d‘ethnologie 76 (2): 36–62 (spoluautor Krtička, Luděk).

2017. Ethnicity in Space and Everyday Practice: an Outline of a General Framework with Examples from New Mexico. Ethnologia Actualis 17 (1): 8–38.

2016. Exonyms as Metaphoric Endonyms: World History and Geography in Local Landscapes. In: Jordan, Peter – Woodman, Paul (eds.): Criteria for the Use of Exonyms. Proceedings of the 17th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Zagreb, 1416 May 2015. Dr. Kovač Verlag, Hamburg: 99–114 (spoluautor Krtička, Luděk).

2015. Ani příroda ani kultura (antropologické inspirace). The Journal of Culture 4 (2): 17–24.

2015. Geopolitické představy české veřejnosti. Geografie 120 (4): 564–584 (spoluautoři a spoluautoky Drobík, Tomáš Šumberová, Monika Ženka, Jan Tenzin, Eva Špirková, Petronela).

2013. Krajiny. Příspěvek k diskuzi o konceptualizaci krajiny v (české) geografii. Geografie 118 (1): 1–15.

2012. Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě. Acta Onomastica 53: 28–45 (spoluautor  David, Jaroslav).

2012. Study of the occurrence and distribution of "Iezer" and "Bolătău" - based toponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic and Slovenia. Georeview 21 (1): 68–79 (spoluautorky a spoluauoři Granidaru, Ionela Iosep, Ioan Pociask-Karteczka, Joanna Brancelj, Anton).

2011. The Scale of Globalization and the Geographies of Resistance. In: Mácha, Přemysl – Drobík, Tomáš (eds.): The Scale of Globalization. Global, Local, Individual. Ostrava: University of Ostrava: 35–42 (spoluautor Drobík, Tomáš).

2010. Knowing One's Place in the Era of Globalization: A Case Study of the Hyundai Motor Manufacturing Czech Automobile Plant in Nošovice, Czech Republic. Annual of Language & Politics and Politics of Identity 4 (4): 75–90 (spoluautor Drobík, Tomáš). 

2010. Krajiny antropologie a antropologie krajiny. Český lid 97 (3): 225–246. 

2008. When Malinche Dances with Montezuma. Religion, Ethnicity and Cultural Change in New Mexico. KIAS Papers Yearbook 2008. Hradec Králové: Centre of Ibero-American Studies, The Faculty of Arts, The University of Hradec Králové: 20–27.

2007. Tradition, Democracy, and Radicalism in Indigenous Communities in Mexico. Lessons for the Universalist-Relativist and Individualist-Communitarian Debates. Ethnologia Actualis Slovaca 7: 113–134.

2007. Los Comanches de Nuevo México. Hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku. Český lid 94 (2): 141–156.

2007. Velký nacionalismus malých národů. Lekce z Mexika a Nového Mexika. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, No. 235/2007, Philosophica/Sociologica/Psychologica 12: 36–48.

2006. Los Matachines. Identita a politika v Novém Mexiku na příkladu tance. Český lid 93 (2): 179–198.

2006. Teoretické úvahy o nacionalismu. Psychologie/Sociologie/Filozofie - Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 11: 151–166.

2003. The Rise of the Purhepechan Nation: Democratization, Economic Restructuring and Ethnic Revival among the Purhepecha Indians of Central Michoacan, Mexico. Journal for the Study of Science and Ideologies 5: 83–102.

2003. Modernizace, demokratizace a nacionalismus v indiánských obcích Mexika. Český lid 90 (4): 313–334.

 

Filmografie

Lighting the Bonfire. Purhepechas on the Road to National Self-Determination. Ostrava: University of Ostrava, 2008. 33 min.

 

Pedagogická činnost

Přednášková činnost na univerzitách v Portugalsku (Lisabon, Coimbra, Guimarães), Španělsku (Sevilla, Granada, Barcelona), Itálii (Boloňa), Slovinsku (Lublaň), Chorvatsku (Zadar), Polsku (Opole, Cieszyn), Slovensku (Trnava, Banská Bystrica), Norsku (Oslo), Skotsku (Aberdeen) a USA (Albuquerque, Portales)

 

Členství v odborných společnostech

Člen Akademického senátu Ostravské univerzity, 20032005

Člen Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 20072008

Člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 2015-2017

Člen redakční rady časopisu Ethnologia Actualis Slovaca

Člen oborové rady doktorského studia politické a kulturní geografie, PřF, Ostravská univerzita

Člen výzkumné skupiny Grupo Iberamericano de Investigación en Diversidad Cultural y Cambio Social, Universidad de Cantabria, Španělsko

Účast na archeologickém výzkumu ve Znojmě, Arrasu (Francie), Kentucky (USA) a New Mexico (USA)